Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Univerzitní experti schválili modernizační projekty ArcelorMittal Ostrava ke zlepšení životního prostředí

Univerzitní experti schválili modernizační projekty ArcelorMittal Ostrava ke zlepšení životního prostředí

Publikováno: 23.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:46
Rubrika: Technologie, materiály, Tiskové zprávy

Dvě velké investice ostravské hutě do nových technologií souvisejících, na odprášení aglomerací a odsíření energetiky, dostaly příznivý posudek od nezávislých expertních skupin Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nezávislé posouzení programu, který v dubnu tohoto roku vyhlásil tehdy čerstvě zvolený předseda představenstva společnosti Sanjay Samaddar, bylo podmínkou jak regionálních, tak místních orgánů.

Dodavatelé obou technologií budou oznámeni v průběhu léta. Dokončení modernizace odsíření je naplánováno na konec roku 2009 a odprášení bude dokončeno v letech 2010 a 2011. Celkové náklady na oba projekty přesáhnou miliardu korun.
 
Rektor VŠB –TUO Tomáš Čermák představuje novinářům zprávu o expertním posouzení modernizačních projektů ArcelorMittal Ostrava

 

“Vzájemná důvěra je důležitou podmínkou klidného soužití mezi průmyslovými podniky a jejich okolím,” říká Sanjay Samaddar, předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava. “A právě proto je pro mě osobně klíčové splnit sliby, které jsem dal při nástupu do funkce. Tyto investice do ochrany životního prostředí budou mít pozitivní dopad na celý region. A já doufám, že se pozitivně změní i pohled veřejnosti na naše působení. Výsledek nezávislého posouzení našich plánů potvrzuje, že jsme na správné cestě,” vysvětlil Sanjay Samaddar.

  

 

Foto z tiskové konference ArcelorMittal Ostrava
 


Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský vyjádřil opatrný optimismus, když řekl: “Je skutečností, že ArcelorMittal Ostrava je významným znečišťovatelem ovzduší na Ostravsku. Jsem proto rád, že osmiměsíční vyjednávání, které začalo mým osobním setkáním s panem Laškmí Mittalem, přináší ovoce.” Hejtman Tošenovský přivítal, že oba investiční projekty byly zkontrolovány a schváleny experty, kteří pracují a žijí v regionu. “Zdá se, že pan Samaddar a jeho tým se opravdu snaží. Veřejnost i já osobně ale budeme pozorně sledovat, jak rychle a o kolik se životní prostředí skutečně zlepší,” uzavřel hejtman Tošenovský.

Ekologický efekt obou projektů bude významný. Odprášení aglomerací sníží emise prachu na 20 mg/m3, což znamená 70% snížení oproti současné hodnotě 50 miligramů. Odsíření sníží u dvou kotlů emise SO2 na polovinu. “Ano, tyto hodnoty jsou u obou dvou posuzovaných projektů reálné,“ potvrdil Tomáš Čermák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Tomáš Čermák také přivítal samotné rozhodnutí zadat expertní analýzu. “Fakt, že se společnost ArcelorMittal Ostrava rozhodla požádat o posudek nezávislé experty z akademické sféry, je bezprecedentní,” řekl rektor.

ArcelorMittal Ostrava dělá i další kroky ke snížení emisí.Jedním z nich je oprava filtračního systému na ocelárně. “Náš nechvalně proslulý červený kouř, symbol emisí ArcelorMittal Ostrava, se stane již letos minulostí,“ konstatoval Sanjay Samaddar. „Dnes děláme významný krok směrem k našemu cíli snížit zátěž životního prostředí na úroveň podobných podniků v západní Evropě. Tento cíl je součástí našeho úsilí stát se dobrým občanem města Ostrava, Moravskoslezského kraje a celé České republiky,” uzavřel předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava Sanjay Samaddar.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dodavatel oceli měl dvojí důvod k radosti (49x)
3. června 2011 oslavila společnost MUT Tubes, s.r.o. spolu se svojí dceřinou společností MUT Automotive, s.r.o. páté vý...
Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (44x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (37x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...