Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    TR 110kV Přeštice: Jedna ze strategických rozvoden přispěla po své rekonstrukci ke spolehlivosti sítě

TR 110kV Přeštice: Jedna ze strategických rozvoden přispěla po své rekonstrukci ke spolehlivosti sítě

Publikováno: 6.6.2017
Rubrika: Rozvody energií

Rozvodna 400/110kV v Přešticích u Plzně prošla v posledních měsících zásadní rekonstrukcí. Ze stávající rozvodny, která zde stála od roku 1963, se vlastně stalo zcela nové energetické zařízení, které výrazně zvýšilo spolehlivost rozvodné sítě v této lokalitě. Rozvodna Přeštice je jednou ze tří nejzásadnějších uzlů regionu západních Čech.

VÝZNAM ROZVODNY

Do rozvodny je vyveden, přes transformovnu ve správě ČEPS, přes rozvodnu Kočín, výkon z jaderné elektrárny Temelín. Z Přeštic se pak elektrická energie dále distribuuje nejen do desítek stovkových rozvoden ve správě ČEZ Distribuce, ale i do německé rozvodny v Bavorsku. Na České straně rozvodna napájí velkou část západočeského kraje, Horažďovicko, Sušicko, prakticky celou Šumavu, Klatovsko, Domažlicko, Holýšovicko až po Bělou nad Radbůzou.. Přes rozvodnu Černice, Plzeň Jih a Novou hospodu, pak i nezanedbatelnou část města Plzeň. Přeštice tak patří mezi tři nejvýznamnější rozvodny západních Čech, a to vedle rozvodny Chrást a Vítkov.

Rozvodna zažívala modernizační a rekonstrukční akce samozřejmě postupně, ale nešlo o tak zásadní změnu jako nyní. V roce 2004 například zahájila provoz nová skříňová rozvodna 22kV, která nahradila venkovní poruchovou rozvodnu. V předchozích letech se rekonstrukce dotkla třeba transformátorů a podobně.

POČASÍ VESMĚS PŘÁLO

Rekonstrukční práce začaly v květnu 2012 a podle původního plánu měly práce skončit v roce 2017. Díky příznivým klimatickým podmínkám v zimních obdobích, a zejména propracovanou koordinací všech činností se investici podařilo zkrátit o celý rok. Přesto, že se v průběhu rekonstrukce musely řešit přeložky, které zajistily nepřerušenou dodávku elektřiny konkrétním odběratelům i v okamžiku, kdy se bouralo pole, které napájelo právě konkrétní odběrné místo. Jedním z nich byly i Chlumčanské keramické závody, které nemají možnost napájení 110 kV z jiného zdroje. „Počasí v zimě nám přálo, na druhou stranu jsme se museli v jarních a někdy i letních měsících potýkat s výrazným a dlouhotrvajícím deštěm,“ řekl mi přímo na místě Jan Řeřicha, technik inženýrinku vvn, ČEZ Distribuce, a.s.

Urychlení stavby mělo pozitivní vliv například na návazné plánované rekonstrukce vzdálených rozvoden 110/22kV.

NOVÁ STARÁ ROZVODNA

Zásadním rozdílem proti původnímu stavu je zvýšení zkratové odolnosti z původních 20/50 kA na 40/100 kA, což má dopad i na budoucí investice společnosti ČEPS ve své části transformovny. 

Nová rozvodna 110kV má na rozdíl od staré (která byla dvousystémová s jednou pomocnou přípojnicí) tři hlavní přípojnice a funguje bez pomocné přípojnice. Zajímavostí je to, že je podélně dělená a každá z těchto prakticky identických polovin je napájena samostatně. To má nejen pozitivní vliv na stabilitu provozu rozvodny, ale umožňuje to realizovat pravidelné údržbové práce v prostředí bez napětí s pozitivním dopadem na bezpečnost práce při zachování napájení odběratelů.

Zcela nové jsou všechny zásadní komponenty rozvodny jako jsou vypínače, přístrojové transformátory proudu a napětí, odpojovače, svodiče přepětí. Změnilo se ovládací medium vypínačů a odpojovačů z tlakového vzduchu na elektrické ovládaní. „Vzduch je oproti elektrickému ovládání nespolehlivý, technicky složitější a nelze jej lehce aplikovat do bezobslužné rozvodny “ přidal se do naší diskuze František Kříž, technik ES ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Po 65 letech provozu rozvodny byl ukončen systém ovládání rozvodny člověkem. Od začátku roku 2017 funguje rozvodna bez nepřetržité fyzické obsluhy a je řízena dálkově. Rozvodna je nově napojena na řídicí systém, resp. je napojena na centrální dispečink, který se nachází v Kladně.

Z důvodu úspory prostoru se v rozvodně nasadily speciální odpojovače, s upravenou konstrukcí. „Nahradili jsme odpojovače s rameny za relativně nový typ tzv. pantograf. „Stejné technické řešení odpojovače se používá na rozvodnách 440kV. Na rozvodnách ČEZ Distribuce jde o jednu z prvních instalací. Bez těchto odpojovačů by musela být rozvodna výrazně delší,“ vysvětlil mi další z mých průvodců Roman Holubjak, Technik správy energetického majetku vvn ČEZ Distribuce, a.s.

Díky novému zařízení došlo k prodloužení lhůt preventivní údržby. „Dám příklad. Staré vypínače bylo potřeba revidovat každé čtyři roky, ty nové pak (podle dokumentace výrobce) po dvanácti letech. Výrobci své produkty neustále vylepšují. S tím souvisí i nižší nároky na nasazení lidí, nemusí se tak často přistupovat k odstávkám a podobně,“ uvádí Stanislav Zadražil, technik ES ČEZ Distribuce, a.s. 

PŘEŠTICKÉ METRO

V souvislosti s rekonstrukcí rozvodny a snahou o zajištění budoucího provozu rozvodny ze dvou zcela samostatných částí, bylo vyvedení výkonu z rozvodny ČEPS realizováno z RZ 220 kV 110 kV kabelem o průřezu 2 500 mm2 a z RZ 400 kV pomocí vodičů 2 x 750 mm2 na každou fázi. Pro uložení 110 kV kabelů, se vybudoval zcela nový kabelový kanál v celkové délce 240 m, kterému zde nikdo neřekl jinak než „metro“.

Samozřejmostí v rámci rekonstrukce byla i intenzivní komunikace se specialisty ČEPS, například v případě propojení a interakce ochran sekundární techniky. „Dříve byla ochrana celé rozvodny zajištěna ze strany ČEPS, nyní jsou ochrany zřízeny na každé straně rozvodny 440/110 kV Přeštice. Ke stabilitě celé rozvodny přispívá i to, že obě společnosti, které své části rozvodny spravují, jsou vzájemně schopny si pokrýt (v případě potřeby) své vlastní vnitřní spotřeby.

Součástí rekonstrukce byly i investice do zvýšení bezpečnosti, resp. zabezpečení objektu proti vniknutí nežádoucích osob, efektivnější je osvětlení prostoru a intenzivnější je nasazení elektronických kamerových a jiných bezpečnostních systémů.

„Celá rekonstrukce proběhla nejen bez jakéhokoliv přerušení dodávek elektrické energie zákazníkům, ale především bez zranění stavebních dělníků. Chtěl bych poděkovat především těm nejzkušenějším a nejdéle působícím zaměstnancům rozvodny. Měli rozvodnu doslova v malíčku, byli vybaveni dlouholetými zkušenostmi, znalostmi doslova každého metru rozvodny. I přes mnohé změny v průběhu těch desítek let se vyznali. Ty zkušenosti starých dobrých provozáků (přičemž někteří již byli v důchodu) byly prostě zásadní,“ zakončil naše povídání Jan Řeřicha.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Pohled na část rozvodny PřešticeDíky novému zařízení došlo k prodloužení lhůt preventivní údržbyRozvodna je vybavená odpojovači nového typuV souvislosti s rekonstrukcí rozvodny byly vybudovány i domky digitálních ochran, které se nacházejí na hraně kabelového kanálu (metra).Část specialistů ČEZdistribuce, kteří se podíleli na realizaci investičních akcí.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (922x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (63x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (43x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...