Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Skupina ČEZ investuje v roce 2008 do obnovy a posílení distribučních sítí téměř 8,7 miliard Kč

Skupina ČEZ investuje v roce 2008 do obnovy a posílení distribučních sítí téměř 8,7 miliard Kč

Publikováno: 16.4.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:30
Rubrika: Rozvody energií

Skupina ČEZ bude i letos investovat do obnovy a rozvoje sítí. Ve srovnání s loňským rokem, kdy investovala 7,7 miliard korun se jedná o navýšení prostředků na celém distribučním území Skupiny ČEZ téměř o jednu miliardu korun. Jen na území severních Čech jsou naplánovány prostředky přesahující 1,27 miliardy Kč. Skupina ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 153 778 km. Na severu Čech jde o vedení v délce 25 153 km.

 

Také jako v předchozích letech mají investice do distribučního zařízení zajistit vysoký standard kvality a spolehlivost dodávky elektřiny. Prostřednictvím dalšího rozvoje distribuční soustavy mají také umožnit připojení nových žadatelů, kterých rok od roku přibývá.

V letošním roce investuje Skupina ČEZ v severočeském regionu například do staveb vyvolaných zákazníky cca 390 mil. Kč, do nákupu nových a oprav stávajících transformátorů více než 118 mil. Kč a do ekologie a životního prostředí více než 20 mil. Kč. Svůj díl si také vyžádají investice do nákupu nových elektroměrů za téměř 98 mil. Kč. Další prostředky plynou do sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a dalšího distribučního zařízení.

Mezi nejvýznamnější plánované investice společnosti ČEZ Distribuce na severu Čech patří letos například dovybavení průmyslových zón Havraň na Mostecku či Triangle na Žatecku , dále pak rekonstrukce vedení 35 kV na 110 kV na trase Trmice - Koštov a související rekonstrukce vedení 110 kV na trase Trmice - odb. Děčín,, výměna transformátoru v Trafostanici Jablonec Sever a posílení kabelových vedení VN, rekonstrukce rozvodny 22 kV v Lounech, dokončení rekonstrukce venkovního vedení 110 kV na trase Hamr - Jeřmanice či proběhně první etapa unifikace napětí na 22 kV v centru Ústí nad Labem.

Cílenými investicemi je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. V oblasti ekologie jsou investice zaměřené na snížení ekologických zátěží a ochranu ptactva před popálením. Tyto aktivity zajišťuje ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně (zdroj: ČEZ, a.s.).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (496x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (63x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Technodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMSTechnodat vyvinul SW řešení pro efektivní proces tvorby a správy projektové dokumentace staveb Engineering Base - DMS (48x)
Obchodními partnery a zákazníky společnosti Technodat je řada významných firem z oblasti energetiky, průmyslové automati...