Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Skupina ČEZ investuje v roce 2008 do obnovy a posílení distribučních sítí téměř 8,7 miliard Kč

Skupina ČEZ investuje v roce 2008 do obnovy a posílení distribučních sítí téměř 8,7 miliard Kč

Publikováno: 16.4.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:30
Rubrika: Rozvody energií

Skupina ČEZ bude i letos investovat do obnovy a rozvoje sítí. Ve srovnání s loňským rokem, kdy investovala 7,7 miliard korun se jedná o navýšení prostředků na celém distribučním území Skupiny ČEZ téměř o jednu miliardu korun. Jen na území severních Čech jsou naplánovány prostředky přesahující 1,27 miliardy Kč. Skupina ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 153 778 km. Na severu Čech jde o vedení v délce 25 153 km.

 

Také jako v předchozích letech mají investice do distribučního zařízení zajistit vysoký standard kvality a spolehlivost dodávky elektřiny. Prostřednictvím dalšího rozvoje distribuční soustavy mají také umožnit připojení nových žadatelů, kterých rok od roku přibývá.

V letošním roce investuje Skupina ČEZ v severočeském regionu například do staveb vyvolaných zákazníky cca 390 mil. Kč, do nákupu nových a oprav stávajících transformátorů více než 118 mil. Kč a do ekologie a životního prostředí více než 20 mil. Kč. Svůj díl si také vyžádají investice do nákupu nových elektroměrů za téměř 98 mil. Kč. Další prostředky plynou do sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a dalšího distribučního zařízení.

Mezi nejvýznamnější plánované investice společnosti ČEZ Distribuce na severu Čech patří letos například dovybavení průmyslových zón Havraň na Mostecku či Triangle na Žatecku , dále pak rekonstrukce vedení 35 kV na 110 kV na trase Trmice - Koštov a související rekonstrukce vedení 110 kV na trase Trmice - odb. Děčín,, výměna transformátoru v Trafostanici Jablonec Sever a posílení kabelových vedení VN, rekonstrukce rozvodny 22 kV v Lounech, dokončení rekonstrukce venkovního vedení 110 kV na trase Hamr - Jeřmanice či proběhně první etapa unifikace napětí na 22 kV v centru Ústí nad Labem.

Cílenými investicemi je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. V oblasti ekologie jsou investice zaměřené na snížení ekologických zátěží a ochranu ptactva před popálením. Tyto aktivity zajišťuje ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně (zdroj: ČEZ, a.s.).

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (74x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (66x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV AlbrechticeReportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice (63x)
Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem...