Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Rekonstrukce elektrických rozvoden ve firmě Plzeňská energetika a.s.

Rekonstrukce elektrických rozvoden ve firmě Plzeňská energetika a.s.

Publikováno: 5.2.2018
Rubrika: Rozvody energií

Plzeňská energetika a.s. dlouhodobě investuje do obnovy a modernizace elektrické soustavy pro vyvedení výkonu výrobních zdrojů a vlastní spotřeby elektrárny ELÚ III. Cílem investic je kromě zajištění přirozené obnovy zařízení zvýšení spolehlivosti provozu, zjednodušení a centralizace obsluhy a v neposlední řadě snížení nároků na pravidelnou údržbu. Investice se týkají rozvoden napěťových hladin 22kV, 6kV, 3kV a 0,4kV. Vzhledem rozsáhlosti rozvoden je toto záležitost dlouhodobá a provádí se průběžně po etapách tak, jak dovolí provozní stavy a odstávky výrobních bloků.

U hlavní kobkové rozvodny 22kV sloužící pro vyvedení výkonu turbogenerátorů a motorgenerátorů do distribuční sítě a dále sloužící pro napájení rozvoden 6kV vlastní spotřeby elektrárny se jednalo o postupnou rekonstrukci spínacích prvků, vypínačů a odpojovačů a modernizaci řídicích skříní a elektrických ochran. Také se provádělo oddělení rozvodny Plzeňské energetiky a.s. od rozvodny provozovatele distribuční sítě, jako důsledku historického uspořádání.

Hlavní kobkové rozvodny 6kV napájejí vlastní spotřebu elektrárny: uhelné mlýny, čerpadla, dmýchací a kouřové ventilátory a podružné trafostanice. V první etapě se prováděly výměny a rekonstrukce silových zařízení. Šlo zejména o náhradu tlakovzdušných ovládání odpojovačů elektrickými pohony s následným odstraněním tlakovzdušných rozvodů a kompresorů náročných na údržbu a výměny maloolejových vypínačů za vypínače s vakuovými komorami. Souběžně se prováděla rekonstrukce řídících skříní ovládacích rozvoden 6kV. Původní dožívající analogové ochrany a ochrany řady SPACOM byly nahrazeny novými ochrannými terminály řady REx výrobce ABB.

Nově dodávané podružné rozvodny pro motorgenerátory (22kV) pro kompresorovou stanici (6kV) a pomocné provozy s napětím 3kV byly dodány jako rozvaděčové. U podružné rozvodny 6kV byl proveden retrofit vypínačů náhradou maloolejových vypínačů za vakuové a výměna sekundární výzbroje a elektrických ochran.

U rozvoden 0,4kV se v rámci rekonstrukce rozvoden provedly výměny hlavních vypínačů přívodů s napojením signalizací stavů a měřením elektrických parametrů odběrů do řídicího systému. Rekonstrukce vývodových polí rozvoden napájející technologie strojoven a kotelen byly provedeny v rámci jejich rekonstrukcí.

V druhé etapě úprav rozvoden se přistoupilo k modernizaci a zvýšení ovládacího komfortu rozvoden instalací řídicího a monitorovacího systému MicroSCADA dodavatele ABB. Zrušeny byly ovládání rozvoden 22 a 6kV z manipulačních pultů na velínu a panely poruchových signalizací. Byla využita příprava z dřívějších etap rekonstrukcí rozvoden pro napojení ochranných a řídicích terminálů do řídicího systému. Do řídicího systému MicroSCADA jsou zapojeny i elektrické ochrany výrobních bloků. Všechny komunikace mezi hlavním RTU a terminály jsou po optických sítích. Řídicí systém dnes pokrývá monitoring a ovládání hlavní rozvodny 22kV o 13 polích, rozvodny 22kV pro motorgenerátory o pěti polích, hlavní rozvodny 6kV o 59, podružných rozvoden 6kV a 3 kV celkem o 32 polích. K tomu je provozován do řídícího monitoring a měření přívodů hlavních rozvoden 0,4kV a monitoring zařízení systémů záložních napájení. Řídicí systém rozvoden MicroSCADA je komunikačně propojen s řídicími systémy strojoven a kotelen.

Z pohledu dodavatelských organizací provádějících rekonstrukce systému elektrického napájení elektrárny se jedná o náročné realizace, kdy rekonstrukční činnosti musí být provedeny vždy v termínech plánovaných odstávek výrobních zdrojů. Důležitá je vždy kvalitní projekční příprava, organizace realizace a řádné vyzkoušení před zprovozněním.

Reconstruction of electricity substations in the firm Plzeňská energetika a.s.
Plzeňská energetika a.s. has been investing long-term in the renewal and modernisation of the electrical system for conducting the output of the generation resources and own consumption of the power station ELÚ III. In addition to ensuring the natural renewal of the equipment, the aim of the investments is an increase in the reliability of operation, simplification and centralisation of operation and, last but not least, reduction in the demands for regular maintenance. Investments applied to substations of the voltage levels 22kV, 6kV, 3kV and 0.4kV. In view of the extent of substations, this is a long-term matter, and it is performed on an ongoing basis in stages as the operational states and downtime of the generation blocks allows.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Spínací prvky kobky 6kVŘídicí skříň kobky 6kVBlokové schema řídicího systému

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“„Čeká nás rychlá digitalizace distribuční soustavy,“ (76x)
říká v rozsáhlém rozhovoru pro All for Power Martin Zmelík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ ...
Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetikePohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike (70x)
K tomuto článku bola zvolená téma osvetľujúca skúsenosti a prax investorov z radov energetiky, využívajúcich služieb sie...
Rozvodna Chodov 400 kV po rekonstrukci opět v provozuRozvodna Chodov 400 kV po rekonstrukci opět v provozu (42x)
Roky 2013 a 2014 můžeme nazvat černým obdobím rozvodny Chodov. V uvedených letech zde došlo k několika výpadkům, z nichž...