Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Projekt větrného parku Rešice počítá s pěti stroji

Projekt větrného parku Rešice počítá s pěti stroji

Publikováno: 15.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:05
Rubrika: Tiskové zprávy, Větrné

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje upřesnila parametry alternativního řešení projektu větrného parku Rešice u Jaderné elektrárny Dukovany. Tato podoba počítá s výstavbou na katastru obce Rešice, která již dříve dala souhlas k výstavbě. Celkově by mělo u dukovanské elektrárny v této etapě vyrůst pět větrných elektráren.

„Projekt pěti elektráren o výkonu 10 – 15 MW splňuje podmínku ekonomické návratnosti. Snížením počtu větrných elektráren z 8 na 5 jsme zároveň v maximální možné míře vyšli vstříc požadavkům okolních obcí a počítáme s dodržením vzdálenosti elektráren cca 1.500 metrů od obydlí v sousedních obcích,“ řekl generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Josef Sedlák.
Předchozí návrh projektu počítal s výstavbou 21 strojů na katastrech obcí Dukovany, Rouchovany a Rešice. Vzhledem k výsledkům anket v obcích Dukovany a Rouchovany bude v této etapě projekt realizován na katastru Rešic. Následovat by mělo zpracování EIA (Enviroment Impact Assassment, Studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí), která zohlední všechny aspekty budoucí stavby, jako např. hlasitost provozu či vliv na živou přírodu. Poslední krokem je získání stavebního povolení, které je vázáno právě na schválení EIA. Celý tento proces může trvat řádově měsíce.
„Obce, na jejichž katastru budou stroje stát, získají pravidelný příspěvek do rozpočtu ve výši 210.000 korun ročně za jednu elektrárnu po dobu 20 let. Příspěvek bude každých pět let navyšován až na 270.000 korun ročně v posledních pěti letech. Myslím, že i tato skutečnost přispěje k tomu, že obce Dukovany a Rouchovany svoje stanovisko přehodnotí. Hlavním impulsem bude však to, až lidé z těchto obcí uvidí, že se větrné elektrárny v sousedství velkých objektů jaderné elektrárny a vysokých stožárů vypadají docela dobře,“ přidal další podrobnosti Josef Sedlák.
Projekt větrného parku v okolí Jaderné elektrárny Dukovany má v porovnání s podmínkami v rámci celé ČR vynikající parametry – výhodou je dostatečné větrné proudění a velmi dobré možnosti připojení do sítě, nedochází zde ke kolizi s požadavky armády a jde o bezletovou zónu. Za významný estetický moment považuje současně ČEZ Obnovitelné zdroje fakt, že v okolí jaderné elektrárny nebudou větrné elektrárny rušivým krajině prvkem.
Celkově připravuje ČEZ Obnovitelné zdroje v současnosti 77 větrných elektráren, které mají souhlas měst a obcí, zajištěnou rezervaci vyvedení výkonu a z velké části vyřešené porzemky. Připravované projekty větrných elektráren počítají s instalovaným výkonem 150 až 220 MW. Jde mj. o větrné parky Blížkovice (5 strojů, 10 MW), Tavíkovice (11 strojů, 22 – 33 MW), Čermákovice (5 strojů, 10 – 15 MW) nebo Rešice (5 strojů, 10 – 15 MW). Cílem projektů je snaha o posílení podílu výroby z obnovitelných zdrojů ve Skupině ČEZ i v rámci ČR a příspěvek ke snížení produkce skleníkových plynů.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (108x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (27x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
Realizace projektu Pchery – mnoho prvenství (26x)
Počátkem února 2008 skončila hrubá (mechanická) montáž pilotního projektu větrné elektrárny Pchery a následně začalo &bd...