Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    PREdistribuce pokračuje ve zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie na území Prahy. Jmenovité investiční stavby roku 2016 a 2017

PREdistribuce pokračuje ve zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie na území Prahy. Jmenovité investiční stavby roku 2016 a 2017

Publikováno: 24.5.2017
Rubrika: Rozvody energií

Mezi hlavní činnosti Pražské energetiky patří rozvoj a obnova distribuční sítě. V minulém roce, mimo obnovy sítí nízkého a vysokého napětí, byly dokončeny i stavby na hladině 110 kV. Investice budou pokračovat i v letošním roce a pražská distribuční síť se tak stane ještě více stabilní. V článku jsou popsány jednotlivé projekty.

Mezi ty dokončené patří rekonstrukce venkovního vedení 2 × 110 kV mezi rozvodnami TR Sever a TR Červený Vrch, kterou realizovala ve vzorné kvalitě firma Profi - EMG. Jednalo se o druhou etapu, úsek kolem Nebušic a přírodního parku Šárecké údolí až do rozvodny Červený Vrch. Práce postupovaly dle harmonogramu i přes omezené možnosti pro vypínání požadovaných linek a velmi složité majetkoprávní vztahy. Vedení jsme mohli zapnout již v polovině loňského roku.

Pokračovala výstavba TR 110/22 kV Karlín, která začala v roce 2016 a předpokládané dokončení je plánováno na rok příští.

Transformovna je navržena pro tři transformátory 110/22kV výkonu 63 MVA a je plně zapouzdřená. Z důvodu minimalizace dopadu na okolí jsou všechna trafostání osazena protihlukovými obklady a tlumiči hluku. Stavba je na rohu ulic Kelsenova a Pobřežní naproti nové budovy firmy Kooperativa. V současné době je dokončen skelet budovy a probíhají práce na interiéru budovy. V letošním roce bude do transformovny dopravena technologie 22kV a 110kV od firmy Siemens, následovat bude montáž řídicího systému. Zatím dva transformátory 110/22 kV budou dodány v roce 2018. Generálním dodavatelem stavby je firma Engie Services, a. s.

Výstavba transformovny probíhá pod zvýšeným dohledem stavebního úřadu Prahy 8 a Hygienické stanice hl. m. Prahy. Zatím všechny kontroly dopadly na výbornou a nezaznamenali jsme negativní odezvu ze žádného výše uvedeného úřadu.

S touto stavbou souvisí i nová etapa výstavby kabelovodu Hlávkův Most mezi TR Karlín a Hlávkovým Mostem, kterou plánujeme zahájit v květnu 2017. Protože obslužné technologie kabelového tunelu budou umístěny v suterénu budoucí rozvodny Karlín, na montáže technologií dojde až po úplném dokončení suterénu rozvodny. Stavba je koordinována s celkovou opravou kolektoru v Hlávkově Mostě a bude s tímto kolektorem stavebně propojena.

Obnova rozvodny TR Třeboradice je další stavbou, jejíž hlavní stavební část jsme dokončili v minulém roce. První etapa - obnova a zajištění portálů - skončila již v září 2015, ale z důvodu složité manipulace s venkovním vedením 110 kV a jeho vypínáním plánujeme dokončení stavebních a terénních úprav a tím celé venkovní rozvodny až na duben letošního roku. Generální dodavatel je firma Engie Services.

Co nás velmi potěšilo, bylo dokončení výstavby nové rozvodny 110/22 kV TR Uhříněves a úspěšná přejímka díla. Generální zhotovitel byla firma MSEM a stavební část zajišťovala firma Čermák - Hrachovec. Co se týče technologií, oba transformátory 110/22 kV 40 MVA jsou od firmy Siemens, rozváděč 110 kV výrobce Alstom nám dodala firma Enertis, rozváděč 22 kV je od firmy ABB. Připojení rozvodny na hladinu napětí 110 kV je realizováno kabelem 110 kV pomocí kabelového tunelu. Tento tunel byl dokončen již v prosinci 2016 a postarala se o něj firma Čermák a Hrachovec. Dokončena je pokládka kabelového vedení 110 kV do TR Uhříněves, která byla zahájena v únoru 2016. Součástí této akce je i vybudování unikátního přechodového stožáru v Horních Měcholupech, z venkovního vedení 2 × 110 kV do dvou kabelů 110 kV.

V roce 2017 nás čeká zahájení celkové rekonstrukce rozvodny 110/22 kV Pražačka, kde stavba bude probíhat etapově až do roku 2020. Generálním dodavatelem stavby je firma Omexom. Dále zahájíme pokládku kabelu 110 kV mezi rozvodnami TR Malešice do TR Jih. Akci plánujeme k zahájení v dubnu 2017, zprovoznění se předpokládá na konci listopadu 2017. S pokládkou je spojena i obnova pole 110 kV v TR Malešice.

Mezi další stavby patří i obnova transformátoru T102 na TR Chodov a obnova transformátoru 110/22 kV T101 na TR Jih, obnova řídicích systémů na rozvodnách Sever a Červený vrch.

ZÁVĚR

Z tohoto krátkého přehledu nejdůležitějších investičních akcí vyplývá, že PREdistribuce, a. s. i nadále pokračuje v trendu zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie na území Hlavního města Prahy tak, aby zajistila vysoký standard služeb, na který jsou naši zákazníci zvyklí.

PREdistribution continues to increase the dependability and safety of delivering electricity throughout Prague. Specified investment construction for 2016 and 2017
The main activities of Prague Energy include the development and renewal of the distribution network. In addition to renewing the low and high voltage grids, the past year saw the completion of construction projects at the 110 kV level. Investment will continue this year as well, making the Prague distribution network even more stable. This article describes individual projects.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Připojení dvou transformátorů z rozvodny 110kVPřechodový stožár z vedení 2 x 110kV do kabelového vedení 2 x 110kV Horní MěcholupyTransformátor 40 MVA od firmy SiemensDetail průchodky 110kV na přechodovém stožáruVenkovní rozvodna 110kV v transformovně UhříněvesHrubá stavba transformovny Karlín - pohled z Pobřežní uliceRozváděč 22kV od firmy ABB v transformovně UhříněvesKabelový tunel Uhříněves s dvanácti kabely 22kV a dvěma kabely 110kVPrůchodky 110kV pro připojení kabelů 110kV na přechodovém stožáruRekonstruované vedení 2 x 110kV v Šáreckém údolí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (564x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (48x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (43x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...