Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Popis lokality a umístění nové transformační stanice 400/110 kV Kletné

Popis lokality a umístění nové transformační stanice 400/110 kV Kletné

Publikováno: 31.10.2011
Rubrika: Rozvody energií

S ohledem na předpokládaný nárůst spotřeby elektrické energie v Moravskoslezském kraji rozhodly společnosti ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. o výstavbě nové transformační stanice 400/110 kV. V lednu roku 2008 investoři zadali projekční organizaci PEZ-projekce energetických zařízení s.r.o. vypracování Územně technické studie pro umístění nové transformační stanice 400/110 kV. Předmětem zadání bylo vyhledání a zajištění vhodné lokality pro výstavbu transformační stanice a možnosti napojení na stávající venkovní distribuční sítě 110 kV a venkovní sítě přenosové soustavy 400 kV. Byla vytipována lokalita mezi obcemi Hladké Životice a Suchdol nad Odrou. V původně uvažovaném prostoru pro stavbu nové transformační stanice u obce Kletné (název zůstal zachován pro novou transformační stanici) již byla prováděna výstavba dálnice, proto bylo nutno řešit situaci výběrem jiných vhodných lokalit pro stavbu. Autor v článku (Ing. Ladislav Raška, jednatel, PEZ-projekce energetických zařízení s.r.o.) popisuje podmínky pro výběr vhodné lokality ze strany investorů a popisuje legislativní proces související s výstavbou.

 Celý článek je ke stažení zde. Zajistěte si předplatné časopisu All for Power zde.  

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (37x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (35x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (34x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...