Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Nová transformovna zajistí dostatek energie pro sever Moravy

Nová transformovna zajistí dostatek energie pro sever Moravy

Publikováno: 13.5.2010, Aktualizováno: 5.8.2010 10:40
Rubrika: Rozvody energií, Transformátory

Položením základního kamene právě dnes začala výstavba transformovny v obci Hladké Životice nedaleko Fulneku. Společná investice společností ČEPS a ČEZ Distribuce významně pomůže v řešení nedostatku volného výkonu pro připojování nových odběratelů v Moravskoslezském kraji. „Stavba umožní další rozvoj průmyslu a celkový růst nejen tohoto region, ale v celkovém důsledku bude mít značný vliv i na průmyslový rozvoj v rámci celé republiky a také energeticky propojené Evropy,“ řekl Ing. Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPS, která hodlá do této stavební akce investovat zhruba 821 milionů korun. „Jedná se o významnou investici ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS. Její realizace je vyvolána požadavky odběratelů v oblasti severní a střední Moravy. Transformovna bude zásobovat přilehlé oblasti průmyslové i občanské vybavenosti Ostravska, Hranic na Moravě, Nového Jičína a další moravské oblasti,“ vysvětlil Ing. Jan Csóka, vedoucí odboru Realizace staveb společnosti ČEZ Distribuce. Realizace si vyžádá ze strany ČEZ Distribuce investici 900 milionů korun. Další stovky milionů korun společnost vyčlenila na související práce a úpravy sítí velmi vysokého napětí.

Transformovna představuje zajištění výkonu cca 700 MW, což je srovnatelné s výkonem jedné elektrárny (např. výkon elektrárny Dětmarovice je 800 MW). Samotná část rozvodny 420 kV (zvláště vysoké napětí) bude napojena na stávající vedení 400 kV Nošovice–Horní Životice, které je v bezprostřední blízkosti stavby. Nová transformační stanice je budována v úzké součinnosti se společností ČEZ Distribuce, která zajistí návaznou rozvodnu 110 kV a její napojení na stávající distribuční síť. „Problémy s výkupy pozemků pro transformovnu nebyly nijak závažné, na rozdíl od souvisejících liniových staveb. Tady bychom potřebovali legislativní pomoc, stávající stav realizaci staveb velkého významu pro celé regiony značně prodlužuje,“ uvedl J. Csóka.
Transformovna společnosti ČEZ bude postavena, stejně jako transformovna ČEPS, v jednom areálu v katastrálním území Hladkých Životic. Bude se skládat z rozvodny 110 kV (velmi vysokého napětí), která bude napájena z transformátorů 400/110 kV společnosti ČEPS. Kromě samotné rozvodny a transformace jsou součástí této stavby i další nezbytná zařízení jako systém elektrických ochran, řídicí systém (stanice bude dálkově ovládaná z dispečinku ČEPS), systém pro obchodní měření a vlastní spotřebu, nebudou chybět ani čističky vod, bezpečnostní ochrana stanice, požární zabezpečení a další.
V současné době probíhá společné výběrové řízení společností ČEPS a ČEZ Distribuce na zhotovitele výstavby transformovny této transformovny 400/110 kV. „Pokud vše proběhne tak, jak má, předpokládáme uzavření smlouvy o dílo počátkem srpna 2010,“ dodal Ing. Petr Zeman. Podle jeho slov souvisí výstavba transformovny a reaguje na požadavky odběratelů v tomto regionu. „Na severu Moravy zaznamenáváme dlouhodobý nedostatek volného výkonu. Současná celosvětová ekonomická krize nám vlastně přišla vhod. Budeme tak mít dostatek času na realizaci,“ uvedl P. Zeman. „Počet nových žádostí o připojení za poslední rok dva sice poklesl. Požadavky z minulosti ale stále trvají. Transformovnu tento rozvíjející se region potřebuje jako sůl, a to velmi rychle“ navázal na jeho slova J. Csóka.
Do provozu by nová transformační stanice v Hladkých Životicích, která spolu se stanicemi Nošovice, Albrechtice a Lískovec zajistí dlouhodobé spolehlivé zásobování moravskoslezského regionu a vytvoří předpoklady pro jeho další rozvoj, měla být uvedena v prosinci příštího roku.
Od března 2010 probíhají přípravné stavební práce pro potřeby založení stavby transformovny, kterou zajišťuje společnost Bohuslav Mrózek. „Hrubé úpravy terénu nám nyní komplikuje deštivé počasí, ale termín předání této části splníme,“ uvedl Martin Mazur, výrobní ředitel a člen představenstva firmy Bohuslav Mrózek. „V rámci zpevňování zemin používáme, v této na založení stavby velmi složité lokalitě, speciální technologii. Jde o vpichování textilních geodrénů do hloubky zhruba 20 metrů pod zem a jejich napojení do drenážního systému, který odvádí povrchové a spodní vody z místa výstavby,“ vysvětlil M. Mazur.

 

 Na snímku zleva Jaroslav Petržela, starosta Hladkých Životic, Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Jan Csóka, vedoucí odboru Realizace staveb ČEZ Distribuce a Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPS

Informační tabule aktuálně probíhající akce: Hrubá úprava terénu a přípojky vn

Na snímku Jana Jabůrková, ředitelka komunikace společnosti ČEPS, v rozhovoru s Janem Kainarem, primátorem statutárního města Ostravy

Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPS

Slavnostní přípitek

Transformovna v Hladkých Životicích – základní údaje

Účast společnosti ČEPS:
• Venkovní transformační stanice 420 kV s kapacitou pěti polí a prostorovou rezervou až osm polí.
• Osazení dvěma transformátory 400/110 kV, 350 MVA.
• Celkový transformační výkon 700 MVA (s možností rozšíření na 1 050 MVA), což představuje zajištění výkonu cca 700 MW.
• Napojení na stávající vedení 400 kV Nošovice–Horní Životice.
• Investice ČEPS: 821 milionu korun.
• Projektování: podpis Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 12. března 2009
• Generální projektant: EGEM s.r.o.
• Subdodávka projektu: PEZ, s.r.o.
• Územní rozhodnutí: vydáno 14. ledna 2010
• Sjezd z veřejné komunikace, shrnutí ornice, provedení archeologického a pyrotechnického průzkumu zahájení 1. 10. 2009, dokončení 17. 12. 2009 provedla firma: ALFITRA a.s.
• Hrubé úpravy terénu začaly 12. března 2010 a skončí 15. června 2010, provádí je firma Bohuslav Mrózek.

Účast společnosti ČEZ Distribuce:
• Transformovna 400/110/22 kV.
• Rozvodny 110 kV a 22 kV.
• Dva transformátory 110/22 kV, každý o výkonu 50 MVA.
• Vysílače HDO (hromadné dálkové ovládání).
• Investice ČEZ Distribuce: 900 milionů korun.
• Další investice do úpravy sítí velmi vysokého napětí: stovky milionů korun.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (564x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (48x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (43x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...