Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Napriek náročným podmienkam Skupina MOL so stabilným výkonom

Napriek náročným podmienkam Skupina MOL so stabilným výkonom

Publikováno: 21.5.2013
Rubrika: Tiskové zprávy, Plyn, Ropa

Skupina MOL zvýšila v prvom štvrťroku 2013 čistý zisk EBITDA upravený o precenené zásoby (CCS) a mimoriadne položky medziročne o 2 percentá na 141 miliárd forintov. Kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvnili výsledky jednotlivých divízií, boli nižšia produkcia uhľovodíkov a dosiahnutie len priemerných cien pri ich predaji v segmente Upstream (Prieskum a ťažba), ktoré však čiastočne zmiernili vyššie objemy predaja uhľovodíkov v Chorvátsku, a pokles v preprave zemného plynu na maďarskom trhu pre teplejšie počasie a zníženie taríf v segmente Gas Midstream (preprava zemného plynu). To bolo kompenzované zlepšením výkonu v segmente Downstream (spracovanie ropy a predaj ropných produktov), ktorý podporilo zlepšenie crack-spreadov benzínu a nárast integrovanej petrochemickej marže, zlepšenie výťažnosti produktov, rovnako ako aj naša snaha o zvýšenie efektivity.

Zisk Skupiny MOL pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o mimoriadne položky dosiahol v prvom štvrťroku 133 miliárd forintov. Skupina vytvorila v tomto období prevádzkový cash flow 57 miliárd forintov v porovnaní s odlivom hotovosti v objeme 11 miliárd forintov v prvom štvrťroku 2012. Čistá zadlženosť sa nezmenila a k 31. marcu 2013 zostala na úrovni 25 percent.
“Ako sa dalo očakávať, rok 2013 je zatiaľ náročný. Pomalý ekonomický rast, pretrvávajúci tlak na dopyt po motorových palivách a prísne regulačné prostredie zostali kľúčovými externými výzvami, ale rovnako pociťujeme aj výpadok našich aktív v Sýrii, ktoré vytvorili viditeľnú medzeru v našom portfóliu. Aby sme vyvážili tieto negatívne vplyvy, stanovili sme si pre tento rok nasledujúce hlavné ciele:
V segmente Upstream zastaviť pokles produkcie v existujúcom portfóliu a pokračovať v znižovaní rizika pri ťažbe uhľovodíkov na našich prieskumných blokoch s cieľom zvýšenia rezerv v krátkodobom horizonte a zabezpečenia rastu produkcie v strednodobom horizonte. V segmente Downstream budeme pokračovať v programe New Downstream a plánujeme dosiahnuť ďalšie zvýšenia efektivity vo výške 250 miliónov USD k vlaňajším 150 miliónom USD.
Stále sa usilujeme o udržanie našej finančnej stability, avšak s dostatočnou finančnou flexibilitou spoločnosti sme schopní uskutočňovať akvizície a obnovovať naše aktíva tak v Upstreame, ako aj v Downstreame, kde tieto možnosti vytvárajú významnú pridanú hodnotu nášho portfólia,”
povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL Zsolt Hernádi.

O Skupine MOL
Skupina MOL patrí medzi najdôležitejšie stredoeurópske medzinárodné ropné a plynárenské spoločnosti, ktorá pôsobí v 40 krajinách v Európe, na Strednom Východe, v Severnej Amerike a krajinách Spoločenstva nezávislých štátov. Jej medzinárodný tím tvorí približne 30 000 ľudí na celom svete. Skupina MOL sa v súčasnosti venuje prieskumným aktivitám v 11 krajinách a ťažbe v 7 krajinách po celom svete. Skupina tiež prevádzkuje päť rafinérií a dva petrochemické kombináty v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku a Taliansku. Skupina MOL vlastní viac ako 1700 čerpacích staníc v 11 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy a prevádzkuje 5800 km dlhú plynovodnú sústavu v Maďarsku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (50x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...
Kontrolní tým ERÚ se nově zaměří na oprávněnost podpory u výroben KVET (37x)
Energetický regulační úřad v rámci vlastních zjištění získal pochybnosti okolo správnosti údajů vykazovaných v oblasti k...
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Analýzu vývoje ekonomiky ČR – leden 2020Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Analýzu vývoje ekonomiky ČR – leden 2020 (35x)
Česká ekonomika si i přes nepatrné zpomalení ve 3. čtvrtletí 2019 udržuje stabilní růstové tempo, které se poslední rok ...