Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    K diskuzi: Manipulace s čísly naměřené radiace?

K diskuzi: Manipulace s čísly naměřené radiace?

Publikováno: 18.3.2011, Aktualizováno: 19.3.2011 08:11
Rubrika: Jaderné, Jaderné palivo

Miroslav Kawalec (Česká Nukleární společnost) se zamýšlí nad "relevantností" některých informací o úrovni radiace unikající z poškozené elektrárny Fukušima 1, které zveřejňují někerá média. Text uveřejňujeme níže:

 

Diskuzní názor Miroslava Kawalce:

Manipulace s čísly o naměřené radiaci, kterou provádějí novináři a protijaderní aktivisté vzhledem k nedostatečným odborným znalostem a někdy i zcela záměrně, vede k vyvolávání strachu v široké veřejnosti. Ta totiž v převážné většině neví, že limit pro pracovníky v jaderné energetice i v medicíně (který s velkou rezervou zaručuje zdravotní nezávadnost absorbované dávky, protože jinak by se zaměstnavatel vystavoval riziku soudních sporů ze strany zaměstnanců nebo jejich rodin v případě výskytu rakoviny) je 20 miliSievertů/rok čili 20 000 mikroSv/rok s tím, že může být překročen až do 50 000 mikroSv/rok, pokud v období 5 let není překročena sumární hodnota 100 000 mikroSv. Předpokládám, že žádný soudný člověk nemůže požadovat po takové katastrofě, která se stala v Japonsku, dodržení všech hygienických limitů, tedy ani limitu ozáření pro obyvatelstvo, který je 1 000 mikroSv za rok. Změřené špičkové hodnoty radiace v jednotlivých místech trvají pouze krátkou dobu a rychle se mění, tj. klesají k hodnotám podstatně nižším. I hodnoty přímo na území jaderné elektrárny nepředstavují nepřiměřené zdravotní riziko (viz tučně proložený text) pro odborníky, kteří likvidují havárii, takže protijaderní novináři a aktivisté nemusí mít obavy, že tito odborníci v brzké době zemřou na nemoc z ozáření, jak neustále hystericky straší celý svět.
 Japan Releases Radiation Data From More Than 50 Monitoring Posts
17 Mar (NucNet): A Japanese government ministry has released radiation data from more than 50 monitoring posts (MPs) around the Fukushima-Daiichi nuclear power plant in Japan that show transient high readings of up to 80 microsieverts per hour (microSv/hr) at two locations more than 20 kilometres from the plant. The data, released today by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology (MEXT), show the 80 microSv/hr readings at MP number 4, about 35 km northwest of the site, and MP number 21, about 30 km northwest of the site. The first reading was taken at 11:30 yesterday (Wednesday) Japan time (03:20 central European time) and the second at 11:35 Japan time. MEXT also released a map which shows radiation readings within the 20 km - 30 km evacuation zone ranged from 2.1 to 40 microSv/hr. These readings were taken today between 09:20 and 17:43 Japan time. Just outside the 30 km zone and to the west of the plant, today’s peak reading was 170 microSv/hr. Other readings outside the 30 km zone to the west of the plant ranged from 0.7 microSv/hr to 20 microSv/hr. In most countries, the natural background radiation level is in the range of 0.2 to 0.5 microSv/hr, including the natural radon background radiation in buildings. Many of the latest readings were taken during a period while venting was being carried out at the plant and when a fire broke out in unit 4, which resulted in peak readings caused by masses of contaminated air moving inland on a generally easterly wind. At Fukushima-Daiichi’s main gate on 16 March readings varied from 8,000 microsieverts per hour (microSv/hr) early in the night down to 580 microSv/hr at around 09:30 Japan time. At 12:30 they increased to a peak value of 10,850 microSv/hr and since then have been falling steadily to about 350 microSv/hr late evening on 16 March Japan time. Readings today (17 March) varied between about 350 microSv/hr at midnight and 310 microSv/hr at 15:30. These values do not represent too serious a problem for people working on the site. Earlier today, Japanese authorities started using helicopters to drop water onto the spent fuel pools at Fukushima-Daiichi units 3 and 4 in an effort to counter what they called the “immediate threat” of damage to the fuel, the Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) said. In an update at 08:00 CET, JAIF said the helicopter operation had begun at 01:48 CET on 17 March. The Nuclear and Industrial Safety Authority (NISA) said workers at the plant started to cool the unit 3 and 4 spent fuel pools using high pressure ground pumps at 08:10 CET . NISA also said the temperature of fuel in the spent fuels pools at units 5 and 6 had reached about 65 degrees Celsius and 84 degrees Celsius at unit 4 this afternoon. According to JAIF spent fuel rods in unit 4’s fuel pool had probably been damaged. There was no information on the condition of spent fuel in the spent fuel pools at units 1 and 2. The MEXT table with radiation readings is online: http://www.mext.go.jp 

Předpověď radiačních dopadů pro Evropu a ČR (zdroj: SÚJB)

Podle výpočtů na základě dostupných údajů a informací z japonského jaderného dozoru, potažmo MAAE lze soudit, že vliv úniků z jaderné elektrárny Fukušima 1 na obyvatele ČR bude zanedbatelný (prakticky neměřitelný). Především v důsledku události na 4. bloku (požár bazénu vyhořelého paliva s předpokládaným uvolněním části štěpných produktů do ovzduší) může dojít k mírnému zvýšení výskytu/aktivity cesia (Cs-137) a kryptonu (Kr-85), příp. dalších prvků (zejména stroncium a ruthenium), které by se nad střední Evropu mohly dostat v rámci pohybu vzdušných mas proudících ve vyšších vrstvách atmosféry na severní polokouli. Případný radioaktivní inventář a možnost jeho detekce v ČR (pomocí citlivých spetrometrických měření) ovšem závisí na výšce, do které uvolněné částice aerosolu a plynu pronikly i na samotných pohybech vzduchu. Ačkoli je v souladu s výše uvedeným možné předpokládat (dočasné) mírné zvýšení radioaktivity, její vliv na vznik nových zhoubných nádorů v České populaci by byl zanedbatelný a statisticky neprokazatelný. S jistotou lze říci, že nebude potřeba přistupovat k žádným přímým opatřením na ochranu obyvatelstva v ČR. Jediné ochranné opatření, o kterém by bylo možné podle dalšího vývoje situace uvažovat, by se vztahovalo pouze na dovoz potravin, zemědělských a dalších produktů z postižených oblastí.

Radiační situace vně JE Fukushima 1 (aktualizováno 17.3.2011)

Na hranicích JE byl nejvyšší dávkový příkon zaznamenáván opět v monitorovacím bodě 6. Dosavadní průběh měření v tomto bodě je souhrnně uveden na obrázku (pramen: německá GRS), kde je patrná i okamžitá odezva dávkového příkonu na události v jednotlivých blocích JE. Ze 133 lidí evakuovaných z nemocnice v městě Futaba (15 km severně od JE) muselo být 23 osob dekontaminováno. Z dozimetricky proměřených 162 lidí z města Okuma (cca 12 km SSZ od JE) bylo nutné 5 osob dekontaminovat v nemocnici. Ze 60 zasahujících požárníků byla u 3 zjištěna mírná kontaminace a byli dekontaminováni. 16.3.2011 vydaly místní krizové orgány pokyn, aby evakuovaní z 20 km zóny požili tablety jodidu draselného - konkrétně se týkalo evakuovaných ze sídel Tomioka, Hutaba, Okuma, Namie, Kawauchi, Naraha, Minamisouma, Tamura, Kazurao, Hirono, Iwaki a Iidate. Střední hodnoty dávkových příkonů v některých městech Japonska 16.3.2011 do 17:00 v (mikroSv/h):

Miyagi 0,17

Yamagata 0,08

Ibaraki 0,39

Tochigi 0,27

Gumma 0,15

Saitama 0,10

Tokyo 0,08

Nigata 0,05

Nagano 0,10

Okamžitá měření provedená 16.3.2011 ve směru šíření radioaktivních látek od JE Fukushima zaznamenala časově velmi proměnné hodnoty: ve vzdálenosti do 30 km v rozsahu 0,8 až 80 mikroSv/h, ve vzdálenosti 30 až 40 km v rozsahu 2,5 až 14,4 mikroSv/h a ve vzdálenosti 40 až 60 km v rozsahu 4,0 až 18,8 mikroSv/h.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jak se vyrábí jaderné palivoJak se vyrábí jaderné palivo (73x)
Postup fabrikace jaderného paliva ukázala novinářům 19. listopadu 2019 ruská palivová společnost TVEL. Ve výrobním závod...
„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (58x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
První blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provozPrvní blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provoz (57x)
V 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 spouští ruská korporace pro atomovou energii Rosat...