Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Japonci řeší havárii daleko profesionálněji než v Černobylu, i proto tyto dvě události nelze srovnávat

Japonci řeší havárii daleko profesionálněji než v Černobylu, i proto tyto dvě události nelze srovnávat

Publikováno: 17.3.2011
Rubrika: Jaderné, Lidé-Věci-Události, Jaderné palivo

Uvedla RNDr. Lenka Thinová z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze.

Jak hodnotíte zatím událost v Japonsku?
Událost v Japonsku hodnotím jako kolizi litosférických desek, což se v této oblasti stává často, a Japonci jsou na zemětřesení samotné velmi dobře připraveni a trénováni. Bohužel proti tsunami se bránit nemůžete. Se smutkem myslím na všechny postižené a jejich rodiny. Obdivuji jejich trpělivost a organizovanost. Co se týká událostí na jaderných elektrárnách, sleduji pečlivě vývoj a doufám, že všechno jejich úsilí a perfektní organizace povede k zabránění větší havárie.

Je podle Vás událost srovnatelná s Černobylem?
S Černobylem se tato situace nedá srovnat snad kromě jediného bodu a to, že jde o jadernou elektrárnu. Pro hodnocení takovýchto situací existuje stupnice MAAE. Černobyl byl hodnocen stupněm 7, Fukušima prozatím 4. Jde o jiný typ reaktoru, o naprosto jinou situaci, jinou organizaci záchranných prací a perfektní ochranu obyvatelstva ze strany státního dozoru. Obyvatelstvo bylo evakuováno z preventivních důvodů a ze stejných důvodů i někteří pracovníci na elektrárně. Principem radiační ochrany totiž je nevystavovat se ozáření zbytečně a možným situacím předcházet. Také si myslím, že v evakuačních centrech je starost o všechny, kteří se ocitli bez domova (je to také oblast postižená tsunami) pravděpodobně pro úřady jednodušší, než kdyby je museli zásobovat v neexistující infrastruktuře.

S jakými dávkami se zřejmě potýkají záchranáři, kteří se snaží situaci řešit?
Údaje o měřených dávkách mám k dispozici stejné, jako česká veřejnost. Pokud vím z poslední zprávy NUCNET (16. 3. 2011,- pozn. redakce), na území elektrárny byly lokálně naměřeny hodnoty dávkových příkonů až několik stovek mSv/h. Pokud byla upouštěna pára, byly to lokální hodnoty také kolem stovek mSv/h, které byly naměřeny krátkodobě a pouze na hranici elektrárny. Lépe řečeno nevím přesně kde, zprávy v tomto smyslu jsou neúplné. Máme jednoho kolegu v Chibe, podílí se nyní na měřeních a dnes ráno psal, že hodnoty dávkových příkonů v tomto městě jsou občas lehce nad pozadím. Území okolí elektrárny je pečlivě monitorováno a také pracovníci v elektrárně jsou monitorováni. Myslím, že konečné hodnocení celé situace nás teprve čeká. Pokud bych se měla vrátit k Černobylu, myslím, že právě tato událost pomohla velmi zpřísnit všechna bezpečnostní opatření v jaderných elektrárnách tak, aby již nedošlo k podobnému incidentu. Tím myslím situaci, kdy veškerý inventář reaktoru vyletěl do povětří.

Japonci se snaží chladit reaktorové palivo mořskou vodou s přídavkem oxidu bóru, čili se mořská voda stává taktéž radioaktivní?
Ano, voda v primárním okruhu jaderné elektrárny je radioaktivní, také v důsledku netěsnosti palivových článků. Některé ze štěpných produktů se tímto mohou dostávat do ovzduší. Kvůli vysokým teplotám se voda stále odpařuje, a proto je třeba ji doplňovat. Je třeba neustávat v chlazení reaktoru, aby nedošlo k tavení paliva. V palivu je vyvíjeno obrovské teplo v důsledku radioaktivních přeměn štěpných produktů, které zde vznikají právě v důsledku štěpení.

Japonci vypouštějí z kontejmentu „mírně radioaktivní páru“, aby zabránili přetlaku a výbuchu – jak moc radioaktivní tato pára je?
Tato pára obsahuje některé vzácné plyny, které ale mají většinou velmi krátké poločasy přeměny. Bylo zde naměřeno také Cesium, které svědčí o narušení palivových článků. Skladba unikajících radionuklidů bude záležet na tom, jak dalece jsou palivové články narušeny. Bohužel nemám žádné bližší informace o tom, jak dalece jsou porušeny palivové články ani reaktorová nádoba.

Co se bude dít s radioaktivním „mrakem“? Jak se šíří a „rozpadá“?
Pokud by se vyskytl radioaktivní mrak, bude se chovat podle svého složení a meteorologických podmínek v dané oblasti a v oblastech, kam se postupně rozšíří. Jednotlivé radionuklidy se budou v něm postupně přeměňovat, případně vypadávat z mraku v důsledku gravitace či srážek. Existují velmi dobré modely šíření vzdušných mas kolem Země, které mohou pomoci pohyb případného mraku předvídat.

Hrozí, že by se radioaktivita z Japonska doslala do ČR? Kdy a v jaké intenzitě?
Momentálně žádná hrozba ze strany pro obyvatelstvo Evropy nehrozí. Pokud by monitorovací síť v ČR zachytila zvýšené hodnoty pozadí, vydá Státní úřad pro jadernou bezpečnost prohlášení a pokyny pro obyvatelstvo. Díky vysoké informovanosti mezi jednotlivými státy v Evropě a práci Mezinárodní atomové agentury ve Vídni bychom však byli na pravděpodobnost výskytu radioaktivního mraku u nás upozorněni daleko dříve, než by k nám dorazil.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (64x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...
První blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provozPrvní blok VVER-1200 se připravuje na regulovaný provoz (57x)
V 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 spouští ruská korporace pro atomovou energii Rosat...
Jak se vyrábí jaderné palivoJak se vyrábí jaderné palivo (57x)
Postup fabrikace jaderného paliva ukázala novinářům 19. listopadu 2019 ruská palivová společnost TVEL. Ve výrobním závod...