Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Dodávka zapouzdřené rozvodny pro společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Dodávka zapouzdřené rozvodny pro společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Publikováno: 30.7.2019
Rubrika: Rozvody energií

Siemens, s.r.o. zprovoznil v srpnu 2018 v areálu Třineckých železáren zapouzdřenou rozvodnu 8DN8-123 kV v rozsahu 2 hlavních přípojnic s podélným dělením, 13 polí s vypínači (pro 4 vývody venkovních vedení, 6 transformátorů a 3 pole příčných spínačů přípojnic), pro zhotovitele celé stavby AUTEL, a.s., a konečného zákazníka ENERGETIKU TŘINEC. Nová GIS nahrazuje dožívající tuzemskou zapouzdřenou rozvodnu 123 kV v bezprostřední blízkosti. Jsou zde kladeny mimořádné nároky na minimální omezení těžkého technologického provozu v době převádění provozu ze staré na novou GIS. Ze 4 venkovních vývodů 123 kV (provedených kabelově s přechodem na venkovní vedení v dosahu GIS) slouží 2 pro napájení z ČR (ČEZ) a 2 pro napájení z Polska (Tauron).

GIS 8DN8 (kompletně trojpólově zapouzdřená) je prakticky bezúdržbová a bezrevizní (časový bezrevizní interval totiž činí 25 let, tzn., že po celou tuto dobu se neotevírají plynové prostory a provádějí se pouze vizuální kontroly po 8 a 16 letech). Nad rámec obvyklých standardů vyniká také plynotěsností. Siemens garantuje max. únik plynu SF6 0,1 % pro každý samostatný plynem plněný prostor (všeobecně bývá předepsán únik max. 0,5 % na celou rozvodnu), což je velmi výhodné pro minimalizování požadavků na stavební připravenost, spolehlivost provozu, minimalizaci údržby a bezpečnost obsluhy, jakož i eliminaci případného negativního vlivu na životní prostředí (příspěvek fluorovaných plynů ke globálnímu oteplování, příp. efektu ozonové díry).

V rámci projektu také GIS dodal kompletní systém chránění pro všechna pole. Ve většině případů se použily ochrany SIPROTEC 5, na polský linkách pak SIPROTEC 4. Součástí dodávky byla také rozdílová ochrana přípojnic, která chrání rozvodnu jako celek vůči přípojnicovým poruchám. Současně se použily regulátory napětí v ochranách na transformátorech. Ty udržují napětí v nastaveném rozmezí, ovládají přepínač odboček na hlavním transformátoru. Transformátory jsou napojené na tavné pece a například v případě rázů při spínání tavících pecí regulátory nadměrně regulovaly – vše tak musel řešit dodavatel ochran v rámci Siemens, s.r.o. – oddělení Digital Grid.

Orientační časový harmonogram dodávek ochran

  • 02/2018 příprava parametrizace vyjasnění a tvorba seznamu signálů
  • 04/2018 testy komunikace ochran na řídící systém v laboratoři
  • 05/2018 FAT testy rozvaděčů ochran
  • 08/2018 první uvádění ochran do provozu a funkční zkoušky s technologií
  • 10/2018 zprovoznění a zkoušky rozdílové ochrany přípojnic, zapnutí prvního pole pod napětí
  • 05/2019 zapnutí posledního pole rozvodny do provozu

Rekordní počet zapouzdřených rozvoden

Není bez zajímavosti, že od září 2017 do srpna 2018 Siemens zprovoznil hned čtyři nové zapouzdřené rozvodny 8DN8-123 kV o celkovém rozsahu 28 polí s vypínači a v celkovém investičním objemu cca 150 mil. Kč. Tento mimořádný počin představuje více než třetinu všech dosavadních dodávek Siemens do ČR (76 odboček s vypínači 123 kV a 4 pole 420 kV) od r. 1995. Přispěl k tomu současný boom potřeby zapouzdřených rozvoden, ale i neplánovaný posun a kumulace některých investic v energetice. Vedle zmíněné GIS pro ENERGETIKU TŘINEC se jednalo o:

Transformovna Karlín

V září 2017 byla zprovozněna GIS 8DN8-123 kV o 2 hlavních přípojnicích s podélným dělením, 6 polích s vypínači (pro 2 kabelové vývody, 3 transformátory a příčný spínač přípojnic), pro novou transformovnu v pražském Karlíně společnosti PREdistribuce, a.s. (Kelsenova ulice). Nová transformovna je instalována v moderní budově, která je citlivě zakomponovaná mezi okolní administrativní budovy, v blízkosti hotelu Hilton. Dispoziční řešení celé rozvodny na přání objednatele zohledňuje bezproblémovou možnost výměny vypínače nebo jiného modulu GIS v případě poruchy. I když riziko takové poruchy je, i vzhledem k mimořádně vysoké spolehlivosti a dlouholetým zkušenostem z provozu, velmi nepravděpodobné.

Nexen Tire Europe s.r.o.

V listopadu 2017 Siemens zprovoznil GIS 8DN8-123 kV o 1 hlavní přípojnici, 2 polích s vypínači (pro 1 vývod kabelového přívodu a 1 transformátor, s přípravou pro pozdější doplnění druhého transformátoru), pro jihokorejskou firmu Nexen Tire Europe, v průmyslové zóně u Žatce. Tato GIS je součástí nové transformovny 110/22 kV pro napájení nového závodu na výrobu pneumatik tohoto investora, přičemž celou transformovnu realizoval Siemens formou kompletní dodávky „na klíč“.

Transformovna Liberec-Pavlovice

V květnu 2018 byla zprovozněna další GIS stejného typu o 2 hlavních přípojnicích, 7 polích s vypínači (pro 4 vývody venkovních vedení, 2 transformátory a příčný spínač přípojnic), pro novou transformovnu v Liberci-Pavlovicích společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Nová GIS nahrazuje blízkou dožívající venkovní konvenční rozvodnu 123 kV a zahrnuje mj. 4 pole s vypínači i pro jednopólové OZ a zapouzdřené omezovače přepětí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Zapouzdřená rozvodna 8DN8-123 kV v areálu Třineckých železárenZapouzdřená rozvodna 8DN8-123 kV v areálu Třineckých železárenSIPROTEC 5 – 7ss85SEZNAM DODANÝCH OCHRANRozdílová ochrana přípojnicRozvodna PavloviceZapouzdřená rozvodna NEXENZapouzdřená rozvodna KarlínPodélné dělení ochran

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (720x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (57x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“ (45x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Burkert, vedoucí projektu výstavby transformovny Kletné ze společn...