Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Fotovoltaické    ČSRES: Stát by měl ještě letos zakázat fotovoltaické elektrárny na „zelené louce“

ČSRES: Stát by měl ještě letos zakázat fotovoltaické elektrárny na „zelené louce“

Publikováno: 14.7.2010
Rubrika: Fotovoltaické

(Tisková zpráva: 1. července 2010) Sdružení ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) upozorňuje, že stávající nastavení podpory obnovitelných zdrojů energie bude mít značné ekonomické dopady na provozovatele sítí i konečné zákazníky. Je nutné se začít včas zabývat tím, jakým mechanismem a z jakých zdrojů bude v budoucnu podpora obnovitelných zdrojů financována.

Podle ČSRES nadále trvají důvody, které vedly distribuční společnosti v polovině února k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování neregulovatelných obnovitelných zdrojů (OZE). Sdružení ale upozorňuje, že technické limity přenosové a distribuční sítě nejsou v současnosti jediným omezením, které nekontrolovaný rozvoj některých OZE přinesl.
Kvůli letošnímu rapidnímu nárůstu instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren nepokryje příspěvek na výkup elektřiny z OZE reálné náklady na podporu. Část příspěvku tedy budou muset z vlastních prostředků uhradit distribuční společnosti, které jsou podle současné legislativy povinny zajistit výplatu podpory výroby elektřiny z OZE. „Neočekávané náklady povedou k deficitu rozpočtů distributorů, kteří v důsledku toho budou muset omezit prostředky vyhrazené na provoz a investice do sítí,“ říká Jan Kanta, člen správní rady sdružení. Poplatek na podporu OZE je zahrnut v regulované ceně elektřiny. Pro rok 2010 byla výše částky původně odhadována na 166 Kč/MWh, ve skutečnosti však bude cca o 100 Kč/MWh vyšší.
Sdružení ČSRES proto navrhuje opatření, která mají snížit negativní dopad rostoucího příspěvku na OZE na ceny elektřiny pro konečné zákazníky. Ještě v letošním roce je proto podle ČSRES potřeba přijmout další novelu zákona, která by povolovala pouze instalace fotovoltaických zdrojů na budovách, nikoliv už na „zelené louce“. „Prostředky na podporu obnovitelných zdrojů, včetně zdrojů fotovoltaických, by měly být mimo plateb za elektřinu získávány i z jiných plateb – buď rozšířením příspěvku na jiné druhy energie jako je teplo, uhlí či plyn nebo rozšířením tzv. ekologické daně i na plynná a pevná paliva,“ doplnil Kanta. V neposlední řadě sdružení navrhuje snížení nárůstu jednorázového příspěvku na OZE v následujících dvou letech z důvodu korekce podhodnocené výše příspěvku z let 2009-2010 20letou půjčkou Operátora trhu s elektřinou (OTE), který by v budoucnosti příspěvky vyplácel výrobcům OZE přímo. K 31. květnu 2010 bylo v ČR instalováno celkem 731 MW ve větrných a fotovoltaických zdrojích. Do konce roku by toto číslo mohlo vzrůst až na 2.952 MW.

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES):
Předmětem činnosti sdružení založeného v roce 1995 jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní,
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy (plynárenství, teplárenství apod.),
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy,
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí.

Členy sdružení jsou provozovatelé regionálních distribučních soustav, ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce a.s., PREdistribuce, a.s. a provozovatel přenosové soustavy ČR, ČEPS, a.s.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

JRD má první CO2 nulový byt v republice (33x)
Nízkoenergetický dům Vila Štěrboholy, který realizovala společnost JRD, byl v červnu 2008 vybaven fotovoltaickou elektrá...
ČEZ Obnovitelné zdroje nakoupí solární panely o instalovaném výkonu 10 MW (25x)
Společnost ČEZ Obnovitelné vypsala výběrové řízení na dodavatele solárních panelů o instalovaném výkonu 10 MW. Celkově p...
Parní turbíny pro solární aplikace (24x)
Solární energie se využívá pro výrobu páry již od počátku 20. století. O rozvoj tohoto odvětví se zasadil vynálezce Fran...