Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Členské firmy ČAPPO na dnešní valné hromadě schválily stanovisko asociace k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 a program modernizace asociace.

Členské firmy ČAPPO na dnešní valné hromadě schválily stanovisko asociace k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 a program modernizace asociace.

Publikováno: 29.6.2015
Rubrika: Tiskové zprávy, Paliva

Cílem schváleného stanoviska ČAPPO k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 ve světle legislativních změn schválených EU je upozornit státní správu i širší odbornou veřejnost na významná rizika povinnosti splnění závazných cílů snížení emisí skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot prostřednictvím energie z obnovitelných zdrojů o 6 % do roku 2020.

Klíčová slova: emise, skleníkové plyny, spalování

Členské firmy asociace zahájily ve smyslu platné legislativy užívat biopaliva v dopravě od září 2007. V letech 2007 až 2014 objemovou povinnost užití biopaliv stanovenou zákonem o ochraně ovzduší vždy splnily. Od roku 2014 je pro povinné osoby stanovena další povinnost, a to snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM. V letech 2014 až 2016 o 2 %, v letech 2017 až 2019 o 4 % a v roce 2020 již o 6 %. Snížení emisí má být dosaženo náhradou fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů energie

ČAPPO povinnost snížit emise analyzovala z aktuálních legislativních a technických podmínek a konstatuje, že:

  • je reálné splnit snížení emisí o 2 %
  • není možné splnit snížení emisí o 4 % - důvody vidí v legislativních a technických podmínkách regulace, jako jsou diskriminace benzinu s obsahem ethanolu max. 10 % (E10) na trhu, limitování obsahu biopaliv v benzinu a motorové naftě technickými normami a legislativním omezením v zákoně o ochraně ovzduší a nevyjasněností daňové podpory směsných biopaliv a fosilních paliv a čistých biopaliv; snížení emisí o 4 % stanovit v souladu s legislativou EU jako indikativní cíl; novela směrnice 2009/30/ES upravila cíle, ke kterým pracovní skupiny Evropské komise musí dopracovat postupy, jak jich dosáhnout
  • není možné splnit snížení emisí o 6 % - tohoto snížení je možné dosáhnout již pouze za užití vyspělých biopaliv, která na tuzemském trhu nejsou a jejich případný dovoz zdraží PHM.

S plnou vážností proto upozorňujeme státní orgány, že nejpozději do poloviny roku 2017 je nutné vytvořit nové legislativní podmínky užití biopaliv, a to zejména odstranit diskriminaci benzinu E10 prostřednictvím novely zákona o pohonných hmotách, vytvořit podmínky pro daňovou podporu vysokokoncentrovaných směsí biopaliv a fosilních paliv (B30, B100 a E85) prostřednictvím zákona o spotřebních daních a zvýšit objemovou povinnost užití biopaliv první generace v návaznosti na limity dané evropskými normami. Za mimořádně důležité považujeme rovněž vytvořit podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a výroby vyspělých biopaliv.

V rámci schváleného plánu modernizace asociace se ČAPPO zaměří na zviditelnění a racionalizaci své činnosti ve světle aktuálních podmínek na trhu petrolejářských výrobků i legislativních změn. Program je zacílen na oblasti:

  • podpora legislativních změn vedoucích k vytvoření spravedlivých a rovných podmínek na trhu paliv
  • podpora fosilních i alternativních pohonných hmot s cílem splnění náhrady 10 % fosilních paliv palivy z obnovitelných zdrojů energie v roce 2020
  • zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o legislativní, technické a osvětové činnosti asociace.

O asociaci ČAPPO

Členské firmy České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) provozují na tuzemském trhu asi 33 % veřejných čerpacích stanic pohonných hmot (PHM), přičemž jejich podíl na trhu v ČR činí cca 60 % prodaných pohonných hmot. Na čerpacích stanicích poskytují motoristům služby na evropské úrovni a při výstavbě a provozování stanic plní bez výhrad ekologické a bezpečnostní standardy. Kvalita prodávaných pohonných hmot odpovídá evropským normám a chybovost je cca 0,2 % z odebraných vzorků Českou obchodní inspekcí. Na čerpacích stanicích firmy poskytují i restaurační a další služby a prodej tzv. suchého zboží, který dnes tvoří více než třetinu objemu poskytovaných služeb.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (53x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...
Gazprom Export a Linde podepsali Memorandum o spolupráci při výrobě helia (40x)
Místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export Alexander Medveděv a Tom Blades, č...
EDU+ a neviditelné proměny elektrárny DukovanyEDU+ a neviditelné proměny elektrárny Dukovany (35x)
V Jaderné elektrárně Dukovany probíhá závěr modernizace vnitřní vestavby chladící věže č. 2. Navenek jakoby se nic neděl...