Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Členské firmy ČAPPO na dnešní valné hromadě schválily stanovisko asociace k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 a program modernizace asociace.

Členské firmy ČAPPO na dnešní valné hromadě schválily stanovisko asociace k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 a program modernizace asociace.

Publikováno: 29.6.2015
Rubrika: Tiskové zprávy, Paliva

Cílem schváleného stanoviska ČAPPO k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 ve světle legislativních změn schválených EU je upozornit státní správu i širší odbornou veřejnost na významná rizika povinnosti splnění závazných cílů snížení emisí skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot prostřednictvím energie z obnovitelných zdrojů o 6 % do roku 2020.

Klíčová slova: emise, skleníkové plyny, spalování

Členské firmy asociace zahájily ve smyslu platné legislativy užívat biopaliva v dopravě od září 2007. V letech 2007 až 2014 objemovou povinnost užití biopaliv stanovenou zákonem o ochraně ovzduší vždy splnily. Od roku 2014 je pro povinné osoby stanovena další povinnost, a to snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM. V letech 2014 až 2016 o 2 %, v letech 2017 až 2019 o 4 % a v roce 2020 již o 6 %. Snížení emisí má být dosaženo náhradou fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů energie

ČAPPO povinnost snížit emise analyzovala z aktuálních legislativních a technických podmínek a konstatuje, že:

  • je reálné splnit snížení emisí o 2 %
  • není možné splnit snížení emisí o 4 % - důvody vidí v legislativních a technických podmínkách regulace, jako jsou diskriminace benzinu s obsahem ethanolu max. 10 % (E10) na trhu, limitování obsahu biopaliv v benzinu a motorové naftě technickými normami a legislativním omezením v zákoně o ochraně ovzduší a nevyjasněností daňové podpory směsných biopaliv a fosilních paliv a čistých biopaliv; snížení emisí o 4 % stanovit v souladu s legislativou EU jako indikativní cíl; novela směrnice 2009/30/ES upravila cíle, ke kterým pracovní skupiny Evropské komise musí dopracovat postupy, jak jich dosáhnout
  • není možné splnit snížení emisí o 6 % - tohoto snížení je možné dosáhnout již pouze za užití vyspělých biopaliv, která na tuzemském trhu nejsou a jejich případný dovoz zdraží PHM.

S plnou vážností proto upozorňujeme státní orgány, že nejpozději do poloviny roku 2017 je nutné vytvořit nové legislativní podmínky užití biopaliv, a to zejména odstranit diskriminaci benzinu E10 prostřednictvím novely zákona o pohonných hmotách, vytvořit podmínky pro daňovou podporu vysokokoncentrovaných směsí biopaliv a fosilních paliv (B30, B100 a E85) prostřednictvím zákona o spotřebních daních a zvýšit objemovou povinnost užití biopaliv první generace v návaznosti na limity dané evropskými normami. Za mimořádně důležité považujeme rovněž vytvořit podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a výroby vyspělých biopaliv.

V rámci schváleného plánu modernizace asociace se ČAPPO zaměří na zviditelnění a racionalizaci své činnosti ve světle aktuálních podmínek na trhu petrolejářských výrobků i legislativních změn. Program je zacílen na oblasti:

  • podpora legislativních změn vedoucích k vytvoření spravedlivých a rovných podmínek na trhu paliv
  • podpora fosilních i alternativních pohonných hmot s cílem splnění náhrady 10 % fosilních paliv palivy z obnovitelných zdrojů energie v roce 2020
  • zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o legislativní, technické a osvětové činnosti asociace.

O asociaci ČAPPO

Členské firmy České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) provozují na tuzemském trhu asi 33 % veřejných čerpacích stanic pohonných hmot (PHM), přičemž jejich podíl na trhu v ČR činí cca 60 % prodaných pohonných hmot. Na čerpacích stanicích poskytují motoristům služby na evropské úrovni a při výstavbě a provozování stanic plní bez výhrad ekologické a bezpečnostní standardy. Kvalita prodávaných pohonných hmot odpovídá evropským normám a chybovost je cca 0,2 % z odebraných vzorků Českou obchodní inspekcí. Na čerpacích stanicích firmy poskytují i restaurační a další služby a prodej tzv. suchého zboží, který dnes tvoří více než třetinu objemu poskytovaných služeb.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (55x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (31x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
VŠTE bude od března vzdělávat energetické specialisty (28x)
Průběžné vzdělávání energetických specialistů je další vzdělávací aktivitou na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE...