Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    ArcelorMittal Ostrava ekologizuje koksovnu

ArcelorMittal Ostrava ekologizuje koksovnu

Publikováno: 10.6.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství

ArcelorMittal Ostrava podepsala smlouvu s dodavatelem dalšího ekologického projektu. Po investicích na aglomeraci a vysokých pecích se letos huť rozhodla investovat ještě do ekologizace koksovny, kterou čeká přestavba hasicí věže dvou koksárenských baterií. Investici v hodnotě 34,5 milionu korun zhotoví místní firma Hutní Projekt Frýdek-Místek, s níž huť nyní připravuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Ekologizace hasicí věže sníží množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek pod limity Evropské unie.

Klíčová slova: ArcelorMittal, koksovna

„Evropská unie stanovila pro koksovny limit vypouštěného prachu pod 25 gramů na tunu vyrobeného koksu, nová investice množství vypouštěného prachu stlačí pod 18 gramů na tunu. Za snížení množství vypouštěného prachu hluboko pod stanovené limity nám poskytla Evropská unie na tento projekt 50% dotaci,“ upřesňuje Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava.

Nová ekologická opatření posílí a zefektivní zachytávání prachových částic, které vznikají při chlazení žhavého koksu, když se voda přemění na páru[1]. Prach nyní v hasicí věži zachytávají tzv. lamely, které brání průchodu pevných částic. Nově bude průřezem hasicí věže nainstalován dvouvrstvý komůrkový systém o rozměrech 100x100x25 cm, který posílí záchyt prachu ve vodní páře, aniž by omezil účinnost hašení a průtok vody. Navíc bude věž zvýšena o čtyři metry, aby byly zajištěny potřebné tahové podmínky.

Součástí investice je také výměna obložení hasicí věže a nainstalování nových, nerezových nádrží na vodu. „Obložení bude opět ze dřeva, ale tentokrát z modřínového. Pouze speciálně naimpregnované dřevo totiž dokáže vydržet tak extrémní a rychlé změny teploty. Kazetový způsob opláštění umožní snadný přístup do všech částí hasicí věže pro případné opravy a čištění nové ekologické technologie,“ vysvětluje manažer projektu Petr Hudeček z ArcelorMittal Ostrava.

Z bezpečnostního a technologického hlediska se jedná o unikátní stavební projekt. Provoz koksovny
a tudíž i věže se během výstavby nemůže zcela zastavit, proto jsou po dobu 33 dní naplánovány pravidelné, osmihodinové odstávky koksovny. Pouze během nich může probíhat výstavba a stavební práce musí postupovat tak, aby činnost provozu neovlivnily.

Stejně jako ostatní podpořené projekty, i tento musí být spuštěn do konce roku 2015.Zhotovitelem bude, jako u několika dalších investic, které se v huti právě staví, firma Hutní Projekt Frýdek-Místek. Hodnota projektu je 34,5 milionu korun. Předání hotového díla je naplánováno na listopad po předchozích garančních zkouškách.

Letošní rok je pro ostravskou huť rokem ekologizace a modernizace. Napříč provozy se staví nová zařízení k omezování emisí celkem za tři miliardy korun, která budou uvedena do provozu do konce tohoto roku. Dohromady zachytí více než 510 tun prachu ročně.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je jediným výrobcem silničních svodidel a elektrotechnické oceli v Česku. Kromě tuzemského trhu prodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 500 zaměstnanců. Průměrná mzda v roce 2014 činila 35 124 Kč. Společnost vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. S předstihem snížila vliv výroby na životní prostředí nad rámec požadavků EU a letos dokončí 13 dotovaných investic do nadstandardní ekologizace v hodnotě 3 miliard korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A.G.


[1] Hasicí věž slouží ke zchlazení čerstvě vyrobeného koksu. Ten  po vytlačení z komory dosahuje teploty 1100°C a na vzduchu začíná hned hořet. Speciální vagón jej doveze pod hasicí věž, která žhavý koks skropí vodou a zchladí na cca 300°C, čímž jej zachrání před shořením.

Čerstvě vyrobený koks po vytlačení z koksárenské baterie dosahuje teploty 1 100°C a na vzduchu začíná ihned hořet.

Hořící koks se vytlačí na speciální vagon a v něm jede pod hasicí věž, která ho skropí vodou

Pára stoupající z koksu po skropení obsahuje částečky prachu, které bude nová technologie efektivněji zachytávat

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (53x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
CO VŠE JSME ODVYSÍLALI ŽIVĚ Z MSV V BRNĚ! (49x)
Počátkem října 2017 se konal 59. ročník MSV v Brně. V rámci společného projektu Veletrhy Brno a portálů www.elektrika.tv...
Sledujte vysílání z Mezinárodního veletrhu v Brně (35x)
Sledujte živé vstupy z průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně - odkaz zde...