Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    1/2016 - AFP 1_2016

1/2016 - AFP 1_2016

„Agregáty elektráren bez vyzdívek? Pro DITHERM je to velké dobrodružství vývoje, kterého se aktivně účastní,“...

Publikováno: 26.5.2016

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Jan Ečer, předseda představenstva společnosti DITHERM. Klíčová slova: vyzdívky, Ditherm Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Tříleté soužití s nadkritickým kotlem 660 MWE předsunulo společnost DITHERM (dodavatele vyzdívek) daleko dopředu

Publikováno: 26.5.2016

Když vstupovala česká společnost DITHERM do výstavby vnitřních vyzdívek nadkritického kotle 660 MWe Elektrárny Ledvice (investor ČEZ) ještě zcela netušila, že se v návrhu a následném vývoji materiálů posune daleko před svou dobu. Ledvický kotel pracuje při teplotě páry 600°C, přičemž běžná teplota kotlů bývá kolem 540°C, a tlaku páry 27,3 MPa (běžně kolem 17 MPa). Jelikož se při těchto hodnotách mění voda přímo v páru, nejsou v ní žádné kapalné s...

Celý článek zde

Nová tarifní struktura není nesmysl, aneb způsob financování elektroenergetiky bude nutné změnit

Publikováno: 24.5.2016

Elektroenergetika se skutečně mění. Z médií i z pracovního okolí často slýcháváme o hrozbě black-out, budování smart gridu, rozvoji obnovitelných zdrojů energie a dalších skutečnostech. Tyto změny vyzdvihly do popředí otázku, kdo jaké náklady v distribuční síti vyvolává a v jaké výši se podílí na jejich úhradě? Hledáním odpovědí na tyto otázky byli vládou České republiky pověřeni ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního ...

Celý článek zde

Středotlaké parní kotle typu THS - KOMBI pro spalování zemního plynu + využití odpadního tepla spalin

Publikováno: 24.5.2016

Autor v článku popisuje princip a technické specifikace parního středotlakého kotle na odpadní teplo. Použití kotlů THS-KOMBI je obzvláště výhodné tam, kde je zapotřebí trvalý zdroj páry. Přetlakový provoz na straně spalin s vhodně navrženými rozměry spalinových ploch umožňují dokonalé využití tepla odpadních spalin a tím vysoký stupeň účinnosti. Klíčová slova: spalování, odpadní teplo, TH Celý článek (autor: Ing. Jan Toman, TH, s.r.o.) je ke s...

Celý článek zde

Turbíny společnosti Litostroj Power dobývají africký, malajsijský i filipínský trh

Publikováno: 23.5.2016

Výrobce turbín Litostroj Power (www.litostrojpower.eu) byl a je ve Slovinsku vnímaný bez nadsázky jako rodinné stříbro. I na něj ale před několika lety dolehla krize a měl finanční problémy. Od jara 2014 společnost vlastní česká skupina ENERGO-PRO. A haly závodu jsou po letech opět plné – Litostroj Power kromě evropského trhu dobývá i nová teritoria. Klíčová slova: turbíny, Litostroj, ENERGO-PRO Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zd...

Celý článek zde

Využití mikroturbín Capstone v bioplynové stanici

Publikováno: 19.5.2016

Příspěvek popisuje konkrétní projekt využití mikroturbín jako kogenerace v projektu bioplynové stanice. Výhodou decentralizovaného kogeneračního zdroje je, že produkuje elektřinu a teplo s vysokou účinností blízko místa spotřeby. Pokud je nalezeno optimální využití pro tepelnou energii z kogenerace, tak jako v tomto projektu, pak dochází k výrazné úspoře investičních a provozních nákladů. V rámci projektu bude vybudována bioplynová stanice (BPS) ...

Celý článek zde

Tretí fluidný kotol v Třinci uvedený do prevádzky

Publikováno: 19.5.2016

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s., Tlmače (SES Tlmače) oficiálne uviedli do prevádzky tretí fluidný kotol NK 14 v Třinci dňa 24. 11. 2015 za účasti najvyšších predstaviteľov zákazníka, SES Tlmače ako hlavného dodávateľa, i za účasti jednotlivých významných subdodávateľov. V slávnostnom príhovore Ing. Peter Matuszek, predseda predstavenstva Energetiky Třinec, a. s., vyzdvihol úspešnú realizáciu diela, ktoré spĺňa očakávania zákazníka v plnom ...

Celý článek zde

Martin Paštika: „Do Třinca sme dodali najdynamickejší fluidný kotol v históri SES Tlmače s možnosťou spaľovať široký rozsah palív, čo dáva zákazníkovi veľkú flexibilitu v palivovom mixe do budúcnosti.“

Publikováno: 17.5.2016

U příležitosti slavnostniho uvedení nového kotle do provozu jsme požadali o rozhovor Ing. Martina Paštiku, MBA, generálního ředitele spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., Tlmače. Klíčová slova: SES Tlmače, fluidní kotel Celý článek (Odpověd Martina Paštiky a podklady Ing. Borise Savy - hlavný inžinier projektu a Ing. Branislava Hamara - projektový manažér) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je...

Celý článek zde

Výroba žiarupevných ocelí v spoločnosti Železiarne Podbrezová

Publikováno: 17.5.2016

Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. si svojou politikou neustáleho zlepšovania a investícii do modernizácie technologických zariadení udržuje priazeň svojich obchodných partnerov a významné postavenie na európskom trhu. Energetické strojárstvo je odvetvie dlhodobého zvýšeného záujmu spoločnosti. Podiel kotlových akostí na výrobe a predaji spoločnosti predstavoval v minulom roku viac ako 35 %, z čoho legované akosti predstavovali 5 %. V objemovo...

Celý článek zde

Využití simulátoru teplotních cyklů pro optimalizaci tepelného zpracování polotovaru z oceli P92

Publikováno: 17.5.2016

Tento článek se zaměřuje na optimalizaci tepelného zpracování oceli P92, která je nezbytným předpokladem pro získání vyváženého poměru pevnosti, houževnatosti a rovněž vlastností dlouhodobého tečení. Modelové tepelné zpracování bylo provedeno na silnostěnné trubce a výsledky získané u skutečné trubky byly porovnány s mechanickou pevností a nárazovou houževnatostí materiálu, který podstoupil cyklus tepelného zpracování v simulátoru tepelného cyklu...

Celý článek zde

„Role tepláren při zvyšování podílu energie z OZE bude významná,“...

Publikováno: 16.5.2016

...uvedl v rozhovoru pro All for Power Ing. Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR. Klíčová slova: teplárny, OZE Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Kompletní rekonstrukcí uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále jsme získali silný zdroj tepla, který celoročně vytápí z uhlí ekologicky a levně,“...

Publikováno: 16.5.2016

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Luboš Trnavský – ředitel TEPLO BRUNTÁL a. s. Klíčová slova: výtopna, Bruntál, uhlí Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Bezpečnostní cvičení ZÓNA 2015 – v Temelíně řádilo tornádo

Publikováno: 14.5.2016

Cvičení ZÓNA 2015 bylo zaměřeno na testování krizové připravenosti na radiační havárii. Cílem bylo prověření, procvičení a zdokonalení postupů při řešení krizových a mimořádných situací, dále zkvalitnění krizového řízení a posílení akceschopnosti ČEPS, a.s., v kontextu mimořádné události, která může nastat na jedné z jaderných elektráren. Klíčová slova: ČEPS, radiační havárie Celý článek (autor: Ing. Lucie Vanišová, Fakulta elektrotechnická, ČV...

Celý článek zde

Exportéři vyžadují komplexní financování a služby

Publikováno: 14.5.2016

Exportní financování je velmi specifická oblast bankovního trhu, která odráží nejen strukturu a vývoj domácí ekonomiky, ale i celosvětové trendy. Z pohledu statistik české exportní pojišťovny EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) je nejvýznamnějším produktem exportního financování v ČR odběratelský úvěr. Jedná se o nástroj určený zejména k dlouhodobému financování objemnějších dodávek a nezřídka i složitějších projektů směřujících do ...

Celý článek zde

„Pokud chceme navýšit instalace v OZE, měli bychom myslet také na kapacity pro uložení energie. Těmi mohou být také přečerpávací vodní elektrárny,“...

Publikováno: 12.5.2016

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Maralík, ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ, a. s. Klíčová slova: ČEZ, vodní elektrárna Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Jak účinně a ekonomicky přijatelně aplikovat odsíření i na střední energetické zdroje?

Publikováno: 12.5.2016

V současné době je mnoho provozovatelů uhelných kotlů nuceno řešit zpřísnění emisních limitů pro oxidy síry (SOx). Suchá metoda odsíření pomocí jedlé sody - hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) představuje technicky a technologicky jednoduchý způsob odsíření spalin s minimálními negativní dopady na provozuschopnost kotle. Článek seznamuje s použitím této metody na uhelných kotlích o středním výkonu v centrální výtopně „Dolní“ v Bruntále v Moravsko...

Celý článek zde

Generální oprava spalovací turbíny v paroplynovém cyklu (PPC)

Publikováno: 11.5.2016, Aktualizováno: 12.5.2016 21:01

Autor v článku popisuje historii provozu Červený mlýn v Brně, zaměřuje se na přechod z uhelného zdroje na paroplynový cyklus, popisuje jednotlivá technologická zařízení a zaměřuje se především na turbínu. Právě ta bude předmětem generální opravy, která začíná v březnu 2016. V další části se zaměřuje na systém údržby a zmiňuje fakt, že popisovaný zdroj je poskytovatelem podpůrných služeb pro správce České přenosové soustavy. Klíčová slova: turbín...

Celý článek zde

Petr Jeník: Decentralizace přináší i technické problémy

Publikováno: 10.5.2016

Teplárna Otrokovice a.s. pořádala ve dnech 19. - 21. ledna 2016 XXVI. Seminář energetiků. Na třídenní konferenci do hotelu Harmonie v Luhačovicích přijelo 160 účastníků. Seminář se věnoval současnému stavu v energetice, novele energetického zákona a prováděcích vyhlášek, platbám na POZE a dopadům na průmyslové spotřebitele i vývoji v oblasti energetických surovin v ČR a zajištění paliv pro klasickou energetiku a teplárenství. Mezi přednášejícími ...

Celý článek zde

Moderní způsob výroby elektřiny a tepla z biomasy – Energoblok ORC B:POWER

Publikováno: 10.5.2016

Téma výstavby kogenerace na biomasu pro centrální zásobování teplem (CZT) je již několik let velmi aktuální. Případná výstavba a provoz takového zdroje je vždy podmíněna ekonomicky smysluplným projektem. V době nulové provozní podpory na výrobu elektřiny se však zdá, že tyto zdroje si cestu k realizaci budou hledat už jen velmi těžko. Na trhu je ovšem dnes již dobře známá technologie společnosti B:POWER, a. s., která si od začátku klade za cíl je...

Celý článek zde

Členové organizačního výboru konference Kotle energetická zařízení reagují na aktuální témata v energetice

Publikováno: 9.5.2016, Aktualizováno: 10.5.2016 18:19

Má podle vás česká energetika na to jít svou vlastní cestou nebo se nakonec bude muset plně vydat cestou našeho největšího a nejsilnějšího sousedního státu – Německa? Historie české energetiky se začala psát výstavbou elektrárny v Praze Žižkově, kterou uvedl do provozu František Křižík již v roce 1889. Od té doby zde byla  energetika rozvíjena mnoha vynikajícími vědeckými i průmyslovými osobnostmi a bez nadsázky lze konstatovat, že naše země byl...

Celý článek zde