Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2008 - květen

2/2008 - květen

V roce 2040 bychom mohli podle krizového scénáře dovážet až 50 % elektrické energie

Publikováno: 15.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:02

Na Podzimní plynárenské konferenci Českého plynárenského svazu 2007 seznámil přítomné s mnohými zajímavými informacemi náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Ten ve své přednášce Státní energetická koncepce (SEK) a postavení plynárenství v ČR věnoval značný čas právě plynárenství. V úvodu ale nejdříve představil plánované podíly na spotřebě energetických zdrojů do roku 2030, zabýval se spotřebou elektrické energie, spotřebami ropy a pl...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekLiberalizace trhu se zemním plynem v ČR

Publikováno: 14.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:04

Na území České republiky byl v minulosti organizován trh se zemním plynem na základě regulovaného přístupu. Energetický regulační úřad ČR omezoval provozovatele přepravní a distribuční soustavy a veřejně stanovoval tarify za přístup do přepravní a distribuční soustavy. Do 31. prosince 2004 si tak zákazníci nemohli vybrat dodavatele zemního plynu. Veškeré dodávky zemního plynu byly uskutečňovány výhradně přes společnost RWE Transgas....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekOceľové rúry pre energetiku

Publikováno: 10.7.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 14:58

Zabezpečenie stále sa zvyšujúceho dopytu po všetkých druhoch energií je v súčasnosti spojené s dvomi problémami. Prvý problém je rast cien všetkých druhov fosílnych palív, ktoré v súčasnosti tvoria rozhodujúci podiel primárnych energetických zdrojov. Využívaním fosílnych palív vzniká veľké množstvo kysličníka uhličitého, čo negatívne v globálnom merítku vplýva na životné prostredie....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSeizmické uloženie samonosného fluidného kotla

Publikováno: 8.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:05

Obsah príspevku je zameraný na predstavenie riešenia podopretia samonosného fluidného kotla pre extrémne prevádzkové podmienky. Kotol je inštalovaný v seizmicky veľmi aktívnej oblasti Turecka. Podľa kontraktu jeho konštrukcia musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti pri výskyte seizmického budenia na úrovni PGA = 0,4 g v horizontálnom smere....

Celý článek zde

Realizace a optimalizace kotle na spalování vysokopecního plynu

Publikováno: 3.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:26

Spalování vysokopecního plynu je častým požadavkem pro realizaci kotlů a energetických zařízení v železárnách. AE&E CZ dodala takový kotel pro spalování vysokopecního plynu v kombinaci se zemním plynem. Po najetí se ukázalo, že specifi kovaný vysokopecní plyn se výrazně lišil svým složením od skutečnosti. Příspěvek popisuje dopady na provozní parametry a změny, které bylo nutno na kotli provést. Byla provedena další optimalizace pro snížení p...

Celý článek zde

Nová vlna ve výrobě elektřiny

Publikováno: 2.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:27

Očekává se, že první komerční projekty na získávání energie z mořských vln na světě se stanou novými zdroji obnovitelné elektřiny pro evropské přenosové soustavy. Generátory ABB, zkonstruované na zakázku, nejen pomáhají zajistit, aby tato nová technologie byla z komerčního hlediska konkurenceschopná, ale jsou zároveň klíčovým komponentem v inovačním procesu nových technologií pro získávání energie z mořských vln, jež umožní firmám, jako jsou Ener...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekPoruchy a sanace stožárů VVN

Publikováno: 1.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:06

Předložený příspěvek se zabývá některými problémy, spojenými s poruchami, diagnostikou a následnou sanací stožárů velmi vysokého napětí 110 až 400 kV. Ocelové konstrukce stožárů se často navrhují z nízkolegovaných ocelí Atmofi x 15 217. Tato ocel byla vyvinuta pro využití u konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům, kde je obtížná aplikace ochranných nátěrových systémů. Tento materiál měl, vzhledem ke svému chemickému složení a zejména k přítom...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekParoplynová elektrárna KA26 od společnosti Alstom - Odpověd na současné potřeby trhu je dodávka optimalizované elektrárny na klíč

Publikováno: 1.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:05

Firma Alstom zaujala na energetickém trhu pozici dodavatele elektrárny na klíč. Tato pozice umožňuje Alstomu spojit znalosti a zkušenosti projektanta a dodavatele celku se znalostmi a zkušenostmi, které má současně jako výrobce klíčových komponentů, z kterých se plně optimalizovaná elektrárna skládá....

Celý článek zde

Zpráva o 8. energetickém kongresu

Publikováno: 30.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:39

Během prvního březnového víkendu, kdy se přes naše území přehnal orkán Emma, zůstalo okolo milionu konečných zákazníků bez proudu, hmotné  škody na distribučním zařízení odhadla společnost ČEZ na více než 150 mil. Kč. Záchranáři i energetici měli mnoho práce, mnoho lidí si patrně připomnělo míru naší závislosti na elektřině. Orkán Emma tak vytvořil dramatickou předehru k 8. mezinárodnímu energetickému kongresu ČR, který pod názvem „Ene...

Celý článek zde

Obsah čísla 2/2008 časopisu All for Power

Publikováno: 29.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:39

Obsah čísla 2/2008 časopisu All for Power....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>