Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    3/2011 - říjen

3/2011 - říjen

Rozvaděče pro akci Kletné Tr 400/110

Rozvaděče pro akci Kletné Tr 400/110
Publikováno: 5.12.2011

Výroba a dodávka rozvaděčů od společnosti ASE, s. r. o. pro společnost EGEM, hlavního zhotovitele výstavby nové transformovny Kletné TR 400/110 kV, pro tuto akci spočívala ve dvou částech. První byla dodávka prázdných rozvaděčů pro soubory ochran a svorkovnicových skříněk. Ve druhé části byly dodány ASE kompletně vybavené a zapojené rozvaděče pro soubory zajištěné a nezajištěné střídavé a stejnosměrné vlastní spotřeby. Samozřejmostí je&...

Celý článek zde

V zemi pod transformovnou Kletné je 5 kilometrů pilot

V zemi pod transformovnou Kletné je 5 kilometrů pilot
Publikováno: 29.11.2011

Po dešti hustá kaše, v období sucha zase mračna prachu. To jsou typické projevy na stavbách, které jsou situovány na pozemky s jílovým podložím. Tyto skutečnosti asi nejvíce ovlivnily práci firmy V-Stav, generálního dodavatele stavební části transformovny Kletné. Ti nastoupili na zválcovanou, zpevněnou a částečně srovnanou plochu o velikosti zhruba 350 × 500 metrů v září 2010. Velká část práce, která před stavbaři stála, tak byla ...

Celý článek zde

Zdroje nepřerušeného napájení pro transformovnu Kletné

Zdroje nepřerušeného napájení pro transformovnu Kletné
Publikováno: 28.11.2011

Zajištění nepřerušeného zdroje elektrické energie vlastní spotřeby je u tak důležitého zařízení jako je transformovna jednou z absolutních priorit. Zajištění napájení především pro řídicí systémy po dobu několika hodin, do doby odstranění závady, kompletně zajišťuje pro novou transformovnu 400/110 kV Kletné firma AEG Power Solutions, spol. s r.o. Tak jako další firmy se i společnost AEG Power Solutions účastnila v rámci jedné zakázky&nb...

Celý článek zde

Súčasné i nové prístupy k výstavbe a obnove energetických prenosových ciest

Publikováno: 21.11.2011

Autor (Ing. Marian Bartoš, IWE, špecialista DEV, SAG Elektrovod, a.s.) v článku popisuje dva z nových spôsobov výstavby prenosových sústav elektrickej energie. Jednak ide o zvýšenú odolnosť konštrukcie stožiarov, ktorá se docieli zámenou príhradovej konštrukcie za ohranovanú. V ďalšej časti následne popisuje na konkrétnom príklade spôsob výstavby stožárov pomocou vrtulníku....

Celý článek zde

Tvorba projektu a vlastní realizace nové transformovny Kletné z pohledu generálního projektanta

Tvorba projektu a vlastní realizace nové transformovny Kletné z pohledu generálního projektanta
Publikováno: 21.11.2011

Společnost EGEM, s. r. o. zahájila činnost na díle tvorbou projektové dokumentace koncem roku 2008. Podkladem pro vypracování této dokumentace bylo zadání od investora, na jehož tvorbě se podílela společnost PEZ, s. r. o. z Ostravy. Tato společnost zajišťovala pro investora předprojektovou přípravu stavby, projednávání s úřady a zajištění lokality pro stavbu nové transformovny. PEZ tuto funkci vykonávala jako subdodávku pro generálního projektant...

Celý článek zde

Biotechnologie ve službách energetiky

Biotechnologie ve službách energetiky
Publikováno: 14.11.2011

Energetický mix je stále aktuálním tématem, jeho optimalizace se stává průmětem současného stavu poznání a možností, které pokrok na poli nových technických, materiálových a technologických přístupů utváří a formuje. Masivní nástup biotechnologií, tedy technologických konceptů, které jsou opřeny o schopnosti a limity biologických činitelů, sehrává rovněž ne nevýznamnou roli v oblasti, která se na první pohled zdá spíše výrazně vzdá...

Celý článek zde

Podmínky vyvlastnění v ČR, v Německu a připravovaná novela

Publikováno: 13.11.2011

Německá vláda v souvislosti s jadernou havárií japonské elektrárny Fukušima přijala rozhodnutí, podle kterého se Německo do roku 2020 stane zemí bez jaderných elektráren. Toto rozhodnutí povede v jižní části Německa, kde se nachází převážná část německých jaderných elektráren, ke zvýšení poptávky po jiných zdrojích elektrické energie z okolních regionů, což bude klást zvýšené požadavky i na přenosové soustavy okolních zem...

Celý článek zde

Pět dnů jadernou Francií

Pět dnů jadernou Francií
Publikováno: 13.11.2011

Skupina dvaceti studentů, doktorandů a učitelů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a Západočeské Univerzity v Plzni podnikla studijní cestu po francouzských jaderných zařízeních organizovanou společností Areva. Cesta byla uskutečněna v rámci smlouvy o spolupráci mezi FJFI a firmou Areva, která byla podepsána začátkem letošního roku. V rámci této cesty nám společnost Areva umožnila nahlédnout pod pokličku mnoha svých...

Celý článek zde

Stavba transformovny Kletné: část 110/22 kV

Publikováno: 13.11.2011

Cílem této realizace je vybudovat u obce Hladké Životice novou transformační stanici velmi vysokého napětí 400/110 kV. Ta se bude se skládat z rozvodny 110 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která bude napájena z transformátorů 400/110 kV společnosti ČEPS, a.s., transformace 110/22 kV a rozvodny 22 kV. Stavba umožní uspokojit stále rostoucí požadavky na odběry energie v oblasti Ostravska, Hranic na Moravě, Nového Jičína a dalších...

Celý článek zde

„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“

„Jedna z největších transformoven vyroste za rok a čtvrt,“
Publikováno: 7.11.2011

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jiří Burkert, vedoucí projektu výstavby transformovny Kletné ze společnosti EGEM s.r.o. Rozhovor, uveřejněný v zářijivém čísle All for Power, najdete zde. Zajistěte si předplatné časopisu All for Power zde....

Celý článek zde

Izraelská technologie záchytu tuhých znečišťujících látek a čištění plynu

Publikováno: 4.11.2011

Doplňující označení technologie, popisované v tomto příspěvku, by mohlo být „staronová“, neboť základem zařízení Vortex je známý a běžně užívaný cyklón. Ten byl však před několika lety v rámci výzkumného úkolu na jedné izraelské univerzitě doplněn o vnitřní segment sestávající ze soustavy lopatek a štěrbin, čímž se výrazně zrychlilo proudění vzduchu uvnitř komory a pochopitelně se úměrně zvýšila i účinnost čištění. Tato inov...

Celý článek zde

Fotovoltaika paradoxně přispívá ke zvyšování emisí škodlivin

Publikováno: 4.11.2011

V článku jsou shrnuty poznatky dokladující výši emisí, zejména oxidu uhličitého z klasických elektrárenských bloků v časových obdobích, kdy jsou centrálně odpojovány, aby fotovoltaické zdroje mohly být připojeny k síti. V tomto období odpojené zdroje jsou udržovány v záložním provozu tak, aby když nastane omezení slunečního svitu, mohly být znovu připojeny k přenosové soustavě a okamžitě pokrýt potřebu elektrické energie. Autoři (Prof. ...

Celý článek zde

„Přebíráme veškeré závazky za AE&E,“

Publikováno: 4.11.2011

uvedl v rozhovoru pro All for Power Mag. Andreas Zechner, vrchní ředitel Andritz Energy & Environment GmbH a víceprezident divize Air Pollution Control (omezování znečištění ovzduší)....

Celý článek zde

„Proces vyvlastnění přichází na řadu jako poslední,“

„Proces vyvlastnění přichází na řadu jako poslední,“
Publikováno: 1.11.2011

říká v rozhovoru pro All for Power Ing. Miroslav Prokeš, ředitel sekce Realizace akcí ČEPS, a.s....

Celý článek zde

Termojaderná fúze letos slaví dvě výročí

Termojaderná fúze letos slaví dvě výročí
Publikováno: 31.10.2011

 V roce 2011 si fyzikové a inženýři „umazaní“ od plazmatu připomínají dvě významná výročí vzdálená od sebe čtyřicet let a dalších dvacet od dnešního data. Obě se týkají výzkumů řízené termojaderné fúze a svírají půl století, na jejímž počátku byl podpis a na konci termojaderná energie uvolněná řízeným způsobem. V článku (autor: Ing. Milan Řípa, Ph.D., Akademie věd ČR, Ústav fyziky plazmatu, ripa@ipp.cas.cz) jsou popsány zásadní ...

Celý článek zde

Popis lokality a umístění nové transformační stanice 400/110 kV Kletné

Publikováno: 31.10.2011

S ohledem na předpokládaný nárůst spotřeby elektrické energie v Moravskoslezském kraji rozhodly společnosti ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. o výstavbě nové transformační stanice 400/110 kV. V lednu roku 2008 investoři zadali projekční organizaci PEZ-projekce energetických zařízení s.r.o. vypracování Územně technické studie pro umístění nové transformační stanice 400/110 kV. Předmětem zadání bylo vyhledání a zajištění vhodné lokal...

Celý článek zde

„Přenosová soustava se rozvíjí evolučně, revoluci v nejbližších desetiletích očekávat nemůžeme. Ta se spíše očekává v distribuční síti,“

„Přenosová soustava se rozvíjí evolučně, revoluci v nejbližších desetiletích očekávat nemůžeme. Ta se spíše očekává v distribuční síti,“
Publikováno: 31.10.2011

naznačil v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D., ředitel sekce Správa energetického majetku ČEPS, a.s....

Celý článek zde

Vyšlo nové číslo časopisu All for Power – obsah

Publikováno: 19.10.2011, Aktualizováno: 26.10.2011 21:24

Koncem září 2011 vyšlo další číslo časopisu All for Power. Co najdete uvnitř čísla? Dominantním předmětem zájmu je popis energetického investičního celku - Nová transformační stanice 400/110kV v Kletné. Obsah rubriky je ke stažení zde. ...

Celý článek zde

„Ze Smart Grids musí mít efekt na prvním místě společnost“

„Ze Smart Grids musí mít efekt na prvním místě společnost“
Publikováno: 19.10.2011

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Igor Zahrádka, generální ředitel elektro-inženýringové společnosti B:TECH, a. s., která dodává produkty a služby pro oblast automatizace a řízení procesů v průmyslu....

Celý článek zde

Editorial: Tudy ne, přátelé!

Publikováno: 28.9.2011, Aktualizováno: 5.12.2011 21:45

Předposlední víkend měsíce září byl u mě doslova ve znamení Járy Cimrmana. Hned po příletu ze služební cesty do Finska, kde jsem (díky pozvání jednoho ze zájemců o dostavbu jaderné elektrárny Temelín) měl možnost vidět, jak postupuje výstavba jaderné elektrárny Olkiluoto 3. Zážitek to byl opravdu velký, popovídal jsem si i s manažerem projektu turbínové části elektrárny, kterou má na starosti firma Siemens a zjistil jsem,...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>