Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2010 - 4. ročník, 2/2010

2/2010 - 4. ročník, 2/2010

Komplexní zabezpečení údržby strojovny Jaderné elektrárny Dukovany

Komplexní zabezpečení údržby strojovny Jaderné elektrárny Dukovany
Publikováno: 10.9.2010, Aktualizováno: 12.9.2010 21:44

ŠKODA POWER s.r.o. zahájila svoji činnost na logickém celku Strojovna Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) podpisem smlouvy o dílo od 1. července 2008. Již od října 2007 však pracovala malá skupinka na přípravných pracích pro rozjezd nového dodavatelského systému. V první fázi fungování (do konce roku 2008) byla činnost zabezpečována jen po stránce řízení a ekonomické. Od 1. ledna 2009 převzala i činnosti přípravy údržby vlastními pracovníky. Ty čás...

Celý článek zde

„Zlepšujeme využití jaderného paliva,“

„Zlepšujeme využití jaderného paliva,“
Publikováno: 19.8.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:43

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Tomáš Žák, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany....

Celý článek zde

„Dodavatel pro Temelín musí být schopen po dostatečnou dobu a v požadované kvalitě poskytovat i servis nezbytný pro provoz,“

„Dodavatel pro Temelín musí být schopen po dostatečnou dobu a v požadované kvalitě poskytovat i servis nezbytný pro provoz,“
Publikováno: 18.8.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:43

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ, a. s....

Celý článek zde

Roční zkušenosti se změnou dodavatelského systému údržby v JE Dukovany

Roční zkušenosti se změnou dodavatelského systému údržby v JE Dukovany
Publikováno: 18.8.2010, Aktualizováno: 19.8.2010 00:01

Po více než jednom roce fungování nového dodavatelského systému údržby v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU), jsme se zeptali vedoucího útvaru POZ – Péče o zařízení Ing. Jaroslava Jakuba a Ing. Vladimíra Ziky, vedoucího útvaru analýzy výkonnosti údržby, na zkušenosti s fungováním nového systému....

Celý článek zde

25 let provozu JE Dukovany (EDU)

25 let provozu JE Dukovany (EDU)
Publikováno: 18.8.2010

Titulek článku (autor: Ing. František Prokop, vedoucí odboru provozu EDU, ČEZ, a. s.) není úplně přesný, protože s přípravou provozního personálu na operátorské pozice (licencované pozice) se začínalo již v roce 1978 v útvaru Hlavního technologa. Obdobně ostatní směnový personál byl připravován v odborných útvarech (tzv. cechy). V těchto pionýrských dobách probíhala příprava ve školicích střediscích v Piešťanech, poté v Trnavě. Praktická část pří...

Celý článek zde

Moderní technologie při výstavbě zásobníků na zkapalněný zemní plyn

Moderní technologie při výstavbě zásobníků na zkapalněný zemní plyn
Publikováno: 8.8.2010, Aktualizováno: 10.8.2010 08:32

Využívání zkapalněného zemního plynu (LNG) ve větším rozsahu je stále více citováno s ohledem na několik významných aspektů. Jedná se především o značné světové zásoby zemního plynu, všeobecné očekávání jeho narůstající spotřeby, vývoj nových technologií založených na LNG, jeho využívání ve zcela nových oblastech a významnější uplatnění například v automobilovém průmyslu. Důležitým faktorem jsou také nedávné zkušenosti z evropské „plynové k...

Celý článek zde

Modelování proudění vody a páry ve ventilu s děrovanou kuželkou

Modelování proudění vody a páry ve ventilu s děrovanou kuželkou
Publikováno: 8.8.2010

Při regulaci průtoku či tlaku média škrcením pomocí regulačních armatur se dostáváme často do oblastí, kde již nestačí použít nejjednodušší typy regulačních ventilů s tvarovou (parabolickou) kuželkou a samozřejmě ani běžné typy uzavíracích armatur, jako jsou kulové kohouty či klapky. Co se děje uvnitř ventilu s děrovanou kuželkou, můžeme posoudit na sérii obrázků tohoto článku, kde jsou znázorněny vždy ve dvojici trajektorie částic média s barevn...

Celý článek zde

Spalovna komunálního odpadu v Gärstadu – příklad netradiční architektury v průmyslovém prostředí

Spalovna komunálního odpadu v Gärstadu – příklad netradiční architektury v průmyslovém prostředí
Publikováno: 4.8.2010

Když se podnik Tekniska Verken z Linköpingu (Švédsko) rozhodl rozšířit své výrobní zařízení v Gärstadu, provedl to zcela novátorským způsobem. Světlo světa tak spatřila spalovna, která působí promyšleným a zajímavým dojmem nejen uvnitř, ale díky impozantní fasádě i navenek. Čtvrtá kotelna spalovny budí velkou pozornost. Její skleněná fasáda s hliníkovým rastrem se odráží v uměle vytvořeném jezeře. Tato stavba určitě zaujme každého, kdo jede kolem...

Celý článek zde

Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství

Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství
Publikováno: 3.8.2010

Dokonalé aerodynamické řešení průtočné části – a to hlavně lopatkování - velkých parních turbín i proudových motorů znamená nejen zisk na účinnosti, což je zejména u velkých energetických zařízení velmi podstatné, ale i zvýšení provozní spolehlivosti a životnosti těchto částí. Zvyšování výkonu vede u těchto strojů ke zvyšování průtočných rychlostí a k výskytu řady nových jevů, jejichž řešení již vyžaduje značné znalosti a podepření základní...

Celý článek zde

„Jen naše zásobníky by dokázaly dodávat dostatek plynu pro Česko po několik měsíců,“

„Jen naše zásobníky by dokázaly dodávat dostatek plynu pro Česko po několik měsíců,“
Publikováno: 2.8.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:43

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Lubor Veleba, jednatel společnosti RWE Gas Storage, s.r.o....

Celý článek zde

„EIA je velmi chybně připravená norma, která vlastně neuzavírá celý proces posuzování vlivů na životní prostředí,“

„EIA je velmi chybně připravená norma, která vlastně neuzavírá celý proces posuzování vlivů na životní prostředí,“
Publikováno: 27.7.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:44

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu....

Celý článek zde

„ČR se stane jedním z nejdůležitějších přepravců plynu,“

„ČR se stane jedním z nejdůležitějších přepravců plynu,“
Publikováno: 14.7.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:45

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie....

Celý článek zde

Kompetence společnosti ZAT v jaderné energetice

Publikováno: 8.7.2010

Společnost ZAT a.s. je firmou s více než 45letou tradicí. Uskutečňuje dodávky v oblasti automatizace technologických procesů. Svá řešení dodává především pro jadernou energetiku, klasickou energetiku, povrchovou těžbu a dopravu surovin, distribuci plynu, dopravu a průmyslové procesy. Dále zveřejňujeme článek Karla Stočese ze společnosti ZAT a.s....

Celý článek zde

„Skládkování je až poslední možný způsob efektivního zpracování odpadů,“

„Skládkování je až poslední možný způsob efektivního zpracování odpadů,“
Publikováno: 6.7.2010, Aktualizováno: 17.9.2010 11:45

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně....

Celý článek zde

Editorial šéfredaktora - V Rakousku v roce 2070 postaví svou druhou jadernou elektrárnu

Publikováno: 10.6.2010, Aktualizováno: 21.6.2010 14:01

Připadá Vám titulek mého aktuálního editorialu nového vydání odborného časopisu All for Power zcela scestný a uvažujete, zda jsem předtím, než jsem jej psal, nepozřel produkty vznikající při spalování konopí?! Nikoliv, je to jen jeden z poznatků, který jsem zaznamenal na jedné z mnoha konferencí a setkání odborníků na energetiku. Bylo jich v uplynulých třech měsících opravdu mnoho a již se těším po prázdninách na další desítky a desítky akcí o en...

Celý článek zde

Obsah nového čísla časopisu All for Power 2/2010

Publikováno: 10.6.2010, Aktualizováno: 21.6.2010 14:00

Vážené čtenářky a čtenáři! Právě nyní vychází další letošní číslo odborného časopisu All for Power a můžete se těšit opět na velmi zajímavé informace z oboru české a světové energetiky. Obsah aktuálního čísla ve formátu PDF najdete ZDE. Obsah rubriky "Investiční celky - údržba a provoz Jaderné elektrárny Dukovany" je ke stažení ZDE. Obsah tematické přílohy "Elektrizační soustava" najdete ZDE. Možnost pře...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>