Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Roční zkušenosti se změnou dodavatelského systému údržby v JE Dukovany

Roční zkušenosti se změnou dodavatelského systému údržby v JE Dukovany

Publikováno: 18.8.2010, Aktualizováno: 19.8.2010 00:01
Rubrika: Jaderné

Po více než jednom roce fungování nového dodavatelského systému údržby v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU), jsme se zeptali vedoucího útvaru POZ – Péče o zařízení Ing. Jaroslava Jakuba a Ing. Vladimíra Ziky, vedoucího útvaru analýzy výkonnosti údržby, na zkušenosti s fungováním nového systému.

Sedmé číslo zaměstnaneckého časopisu JE Dukovany Atomix z roku 2008 popisuje cíle nového dodavatelského systému údržby slovy: „Základním strategickým cílem změny je snížení nákladů na údržbu při zachování bezpečnosti zařízení a jeho disponibility“. Elektrárna po roce od změny systému stále bezpečně běží, a tak pravděpodobně nový systém údržby funguje. Ano, podařilo se tuto změnu zvládnout oblasti bezpečnosti a disponibility, přičemž očekávané snížení nákladů v rámci implementace tohoto systému prozatím nepřinesly očekávaný efekt. Snížení nákladů na údržbu přinesl projekt „CIK CAK“, tj. zkracování odstávek, kde byla provedena změna preventivní údržby na základě analýz spolehlivosti základních komponent jako reaktor, elektrické systémy a podobně.

Prostředkem k dosažení uvedeného strategického cíle bylo uzavření dlouhodobých dodavatelských smluv s vysoutěženými velkými dodavateli logických celků, kteří mají vlastní zázemí vývoje, konstrukce a výroby v oblasti klíčových zařízení logických celků. Jak tento nástroj, prostředek hodnotíte?
Jako nástroj si většina z nás představí kladivo nebo kleště či šroubovák. Pro organizaci práce nového systému údržby je to obchodní smlouva, která má být tím klíčem k dosažení předpokládaného účinku. Skutečně je to tak, a protože se jedná o komplikovaný smluvní systém, je potřeba jej průběžně zpřesňovat. Mohu konstatovat, že tento systém hodnotím pozitivně, a to z toho důvodu, že je postaven na strategii oboustranně výhodném partnerském vztahu. Jsou zde definovány bonusy za věci, které přináší efekty jak pro zadavatele, tak pro dodavatele, a zároveň malusy za neplnění požadavků.

Rád bych se ještě vrátil k jednomu atributu této smlouvy, a to k její dlouhodobosti. Je to nutné? Nevede to k jistému pocitu zajištěnosti a nenahraditelnosti?
Dlouhodobost smlouvy je skutečně nutná, protože změna, kterou chceme docílit, vyšší efektivita údržby přenáší a vytváří postupný tlak na dodavatele a jeho efektivitu. Dodavatel musí přenést tento požadavek, přenést tlak na vyšší efektivitu, na své subdodavatele. To se nemusí podařit ze dne na den. Dodavatel musí mít dostatečně dlouhou dobu na to, aby mohl využít veškerý potenciál pro zlepšení. Na základě zkušeností se smlouva většinou uzavírá na zhruba pět let. Následně, a samozřejmě i během tohoto smluvního vztahu, se vyměňují informace zejména s cílem nastavení optimálních požadavků.

A jak to vypadá po roce působení?
Rok je na podstatný projev a hodnocení změny z tohoto pohledu příliš krátký. Dodavatelé údržby logických celků jsou velké firmy, některé z nich mají své zaměstnance pro výkon činnosti z 80 %, některé z 25 %, které při své práci využívají řady subdodavatelů. Podstatný rozdíl je v tom, že dodavatel zodpovídá za spolehlivost zařízení na určitém množství zařízení jako např. strojovna, reaktorovna a podobně. V předcházejícím systému byl zodpovězen pouze za provedenou činnost na určitém zařízení jako čerpadlo, potrubí a podobně.

Můžeme specifikovat stav v jednotlivých logických celcích. Kde se po roce docílilo nejlepších výsledků?
To je velmi těžká otázka. Nejlepší stav podle mého pohledu je firma I&C, která je zodpovědná za oblast elektro a SKŘ, přičemž hlavním důvodem je dlouhodobá zkušenost práce na EDU. Jsou samozřejmě oblasti, ve kterých jsme spokojeni méně, ale v krátkém horizontu budeme tyto věci napravovat. Ve zkoumaném období působení nového dodavatelského systému údržby proběhly odstávky všech bloků elektrárny. Je tedy z čeho vycházet.
 

Dostavil se už nějaký další kýžený efekt?
Mám na mysli opět citaci ze sedmého čísla zaměstnaneckého časopisu JE Dukovany Atomix z roku 2008: „Novým prvkem nového modelu údržby je také spoluzodpovědnost dodavatele za funkce zařízení“. Situace v tomto parametru není možno vytrhovat z celku zefektivnění údržby. Posouzení kvality prováděné údržby je trvalým úkolem a hodně souvisí s kvalitou lidského výkonu dodavatele. Zdánlivě stojí proti sobě kvalita a náklady, ale opravdu jenom zdánlivě. Myslím, že nemá cenu příliš to rozvíjet. Každý, kdo někdy použil jednorázové „pouťové“ nářadí ví, o čem mluvím. Kvalita je v celém komplexu i vyšší efektivita. Během čtyř odstávek se projevil nový dodavatelský systém jako plně funkční a přístupem k řešení technických problémů se ukázal více komplexní a jednoduší.

(pro časopis All for Power se na roční rekapitulaci ptal): Ing. Petr Spilka, vedoucí komunikace EDU, ČEZ, a. s.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (55x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...