Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Firemní zpravodajství    Výsledky společnosti Alstom za rok 2014/15

Výsledky společnosti Alstom za rok 2014/15

Publikováno: 13.5.2015
Rubrika: Firemní zpravodajství
  • Rekordně vysoký objem přijatých zakázek (10 miliard eur) a rozpracovaných zakázek (28 miliard eur)
  • Provozní zisk vzrostl přibližně o 20 %
  • Velmi dobrý vývoj cash flow v druhém pololetí

V kontextu projektu mezi společnostmi Alstom a General Electric a v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS 5 byly činnosti divizí Thermal Power, Renewable Power a Grid spolu s některými nákladovými položkami klasifikovány jako „ukončené činnosti“. Nejsou proto zahrnuty do přijatých zakázek, výnosů a provozního zisku a jsou vykázány na řádce „Čistý zisk – ukončené činnosti“.

Klíčová slova: Alstom

Mezi 1. dubnem 2014 a 31. březnem 2015 společnost Alstom přijala zakázky v rekordní hodnotě 10 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o 60 %. Poměr hodnoty zakázek k fakturaci dosáhl 1,6 a přesáhl hodnotu 1 již pátým rokem v řadě. Výrazně k němu přispěla zakázka v hodnotě 4 miliard eur v Jižní Africe. Výnosy vzrostly oproti minulému roku o 8 % (7 % na srovnatelném základě) na 6,2 miliardy eur a zisk z provozní činnosti dosáhl 318 milionů eur, tedy o 19 % více než v předchozím roce. Ziskové rozpětí z provozní činnosti (po odečtení nákladů skupiny) se zvýšilo o 50 bazických bodů na 5,2 %, a to díky vyšším výnosům, kvalitnímu řízení projektů, zavedení programu podpory excelence a navzdory nákladům spojeným s novými platformami.

Čistý hospodářský výsledek skupiny (z trvajících a ukončených činností) dosáhl -719 milionů eur vlivem řady výjimečných položek, zejména dohody s americkým Ministerstvem spravedlnosti a vyřazení některých aktiv v Rusku. Čistý peněžní tok z trvajících činností (před zdaněním a splátkami úvěrů) dosáhl za celý rok podle očekávání pozitivní hodnoty. Čistý peněžní tok celé skupiny byl výrazně pozitivní v druhém pololetí a vyrovnal značnou část úbytku, ke kterému došlo v prvním pololetí. Hodnota za celý rok dosáhla -429 milionů eur.

Objem rozpracovaných zakázek dosáhl 28 miliard eur, což odpovídá výnosům za 55 měsíců.

Na příští výroční valné hromadě nebude navržena výplata dividend.

Hlavní výsledky

(v milionech eur)

2013/14*

2014/15

účetní změna v [%]

obchodní změna v [%]

Aktuální hodnoty

 

 

 

 

Přijaté zakázky

6 148

10 046

63 %

61 %

 

Rozpracované   zakázky

22 936

28 394

24 %

17 %

 

Výnosy

5 726

6 163

8 %

7 %

 

Zisk z provozní   činnosti **

268

318

19 %

 

 

Ziskové rozpětí   z prov. činnosti

4,7 %

5,2 %

-

 

 

Čistý zisk – trvající   činnosti

160

-823

-

 

 

Čistý zisk – ukončené   činnosti

396

104

-

 

 

Čistý zisk – podíl   skupiny

556

-719

-

 

 

Čistý peněžní   tok

-157

-429

-

 

 

             

* Přeceněno podle IFRS 5 a IFRS 11

** Po odečtení podnikových nákladů

„Společnost Alstom v uplynulém fiskálním roce předvedla velmi dobrý obchodní výkon v divizi Transport, kde dosáhla rekordní úrovně zakázek. Cíle roku 2014/15 se nám podařilo naplnit, přičemž výnosy se přirozeným obchodním růstem zvýšily o 7 % a ziskové rozpětí z provozní činnosti se zlepšilo o 50 bazických bodů, především díky kvalitní realizaci projektů a zavedení striktního plánu snižování nákladů. Čistý peněžní tok celé skupiny podle očekávání dosáhl v druhém pololetí výrazně pozitivní hodnoty a čistý peněžní tok z trvajících činností před zdaněním a splátkami úvěrů byl ve výsledku pozitivní za celý rok. Potvrzujeme také náš střednědobý výhled. Projekt se společností General Electric se zdárně vyvíjí – již jsme získali schválení antimonopolních úřadů a orgánů dohledu v řadě zemí a usilovně pracujeme na dokončení celého procesu tak, aby transakce byla uzavřena v průběhu příštích měsíců. Poté hodláme svolat valnou hromadu, kde budou akcionáři hlasovat o objemu prostředků, které si mezi sebou rozdělí,“ říkáPatrick Kron, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alstom.

Finanční výsledky za rok 2014/15

Rekordně vysoká úroveň zakázek

Společnost Alstom v roce 2014/15 zaznamenala rekordní objem nových zakázek v hodnotě 10 miliard eur, což představuje nárůst o více než 60 % oproti předchozímu období. Projevila se především řada velkých zakázek, zejména obří železniční projekt v Jižní Africe, tramvajové systémy na klíč v Kataru a v Austrálii, vlaky pro pařížské metro a kompletní systém metra v Mexiku. Objem zakázek byl vysoký i v divizích Services a Signalling.

Výrazný růst výnosů a provozního zisku

V roce 2014/15 dosáhl obrat společnosti Alstom 6,2 miliardy eur, což představuje meziroční přirozený obchodní růst o 7 %, především díky dodávkám příměstských, meziměstských a vysokorychlostních vlaků ve Francii, Itálii a Německu, vysokorychlostních vlaků v Maroku a tramvají v Dubaji. Celkem 30 % výnosů připadlo na rozvíjející se trhy.

Zisk z provozní činnosti (po odečtení nákladů skupiny) vzrostl o 19 % na 318 milionů eur. Ziskové rozpětí z provozní činnosti ve výši 5,2 % po odečtení nákladů se zlepšilo o 50 bazických bodů díky kvalitnímu řízení projektů a striktní kontrole nákladů, avšak bylo částečně negativně ovlivněno zvýšenými náklady spojenými s novými platformami.

Čistý zisk z trvajících činností byl ovlivněn řadou mimořádných položek, například tvorbou rezerv v souvislosti s dohodou s americkým Ministerstvem spravedlnosti (cca 720 milionů eur), vyřazením aktiv v Rusku (cca 90 milionů eur) a náklady na restrukturalizaci (cca 100 milionů eur).

Čistý zisk z ukončených činností dosáhl 104 milionů eur.

Velmi dobrý vývoj cash flow v druhém pololetí

Cash flow z trvajících činností (před zdaněním a splátkami úvěrů) v konečné výši 77 milionů eur podle očekávání v průběhu roku dosáhl pozitivní hodnoty, kdy v druhém pololetí dosáhlo cash flow 162 milionů eur. Navzdory rigoróznímu řízení pracovního kapitálu byl čistý peněžní tok letos ovlivněn nepříznivým vývojem inkasa u některých projektů realizovaných v prvním pololetí.

Aktuální informace o projektu s General Electric

Dne 20. června 2014 správní rada společnosti Alstom jednomyslně doporučila přijmout nabídku společnosti General Electric na převzetí divize Energetiky a založit pro některé činnosti tři aliance v podobě společných podniků. Proces úředního schvalování probíhá a společnosti General Electric a Alstom usilovně pracují na jeho zdárném dokončení, aby celá transakce mohla být uzavřena v nadcházejících měsících.

Výhled

Ve střednědobém horizontu se očekává více než 5% přirozený meziroční růst výnosů a postupné zlepšování ziskové marže na hodnoty v intervalu 5-7 %. Čistý peněžní tok se očekává v souladu s čistým ziskem před započtením výsledků divize Energy, s případnými krátkými obdobími nestability.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (51x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...
CO VŠE JSME ODVYSÍLALI ŽIVĚ Z MSV V BRNĚ! (44x)
Počátkem října 2017 se konal 59. ročník MSV v Brně. V rámci společného projektu Veletrhy Brno a portálů www.elektrika.tv...
Rekordní tržby, vyšší zisk i volný peněžní tok – navrženo zvýšení dividendy (35x)
Roční tržby1 na rekordní úrovni; vyšší provozní zisk EBITDA2 i zisk na akcii oproti roku 2012 Volný peněžní tok3 a pr...