Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Ukrajinský důlní průmysl patří ve snižování emisí, nákladů a zvyšování bezpečnosti práce ke špičce v regionu

Ukrajinský důlní průmysl patří ve snižování emisí, nákladů a zvyšování bezpečnosti práce ke špičce v regionu

Publikováno: 26.8.2008, Aktualizováno: 13.4.2009 21:25
Rubrika: Uhlí

V dolech v ukrajinském Doněcku budou instalovány motory GE Jenbacher v rámci kogeneračního projektu, jenž je součástí rozsáhlé modernizace dolů. Kogenerační projekt bude zajišťovat výrobu elektřiny pro důlní operace.

Důlní společnost JSC Krasnoarmejskaja Zapadnaja je poslední v dlouhé řadě ukrajinských firem, které se rozhodly modernizovat své těžební práce prostřednictvím rámcové smlouvy uzavřené se společností GE Energy. Podle uzavřeného kontraktu plánuje společnost JSC instalaci až 20 kogeneračních jednotek Jenbacher. Tyto motory, které mohou být poháněny důlním plynem, vyrábí společnost GE Energy v rámci celopodnikové iniciativy ecomagination. Motory budou využívat methanu uvolňovaného při těžbě a jejich celkový výkon bude zhruba 129MW – díky tomu bude možné pokrýt veškeré energetické požadavky při těžbě a zároveň zajistit vytápění. Iniciativa přispěje i ke snížení emise a zvýší bezpečnost práce na pracovišti. Důl, který je v soukromém vlastnictví, se nachází nedaleko města Krasnoarmejsk v doněckém regionu na východní Ukrajině.

I když řada uhelných dolů ve střední a východní Evropě již v minulosti používala zlomek uvolněného methanu pro výrobu páry, Ukrajina se v posledních letech stala regionálním leaderem v používání nejmodernějších technologií pro využití odpadového plynu k výrobě elektřiny.
Ukrajina je jedním z nejvýznamnějších producentů uhlí a zakládající zemí iniciativy Methan na trh (M2M), jež se těší podpoře Organizace spojených národů. Tato mezinárodní iniciativa podporuje šetrné zachycování a recyklaci methanu, jež patří mezi plyny s nejsilnějším skleníkovým dopadem. Recyklace tohoto plynu a jeho využití pro napájení provozu může mít pro důlní společnosti značný ekonomický přínos.
Očekává se, že až bude projekt v dole Krasnoarmejskaja Zapadnaja dokončen a uveden do plného provozu, ročně se sníží emise o více než dva miliony tun oxidu uhličitého – a důlní společnost tak získá certifikát k obchodování s emisními povolenkami.
„Ukrajina podporuje své těžební společnosti v modernizaci provozu a součástí těchto modernizačních aktivit je využití důlního plynu jako dalšího zdroje elektrické energie. To zvýší jednak efektivitu provozu, jednak přispěje k naplnění národních ekonomicky a energeticky-bezpečnostních cílů,“ říká obchodní ředitel GE Jenbacher pro Ukrajinu Alex Pavlov. „Společnost GE pomáhá důlním a těžebním společnostem v naplňování tohoto cíle dodávkami motorů Jenbacher. Tyto specializované motory výrazně snižují náklady na výrobu elektřiny a navíc ještě snižují emise methanu.“
„Motory instalované v rámci tohoto projektu vyrobí 129MW energie, což ušetří zhruba 112 milionů kubických metrů zemního plynu ročně,“ poznamenává Pavlov.
Projekt rovněž přispěje k větší bezpečnosti práce v dole, neboť v jeho rámci bude do šachet nainstalován nový ventilační systém. Díky tomu, že bude důlní plyn důkladně odčerpáván pro využití v motorech, se sníží pravděpodobnost smísení tohoto nebezpečného plynu s kyslíkem a vytvoření potenciální výbušné směsi – právě riziko výbuchu patří k jedněm z největších, jimž jsou horníci nuceni čelit.
Realizace projektu se chopila kyjevská společnost Sinapse CHNPP. Ta též podepsala rámcovou dohodu na dodání dvaceti motorů GE 3-MW, JMS 620 GS-S.L., které jsou vyvinuty speciálně pro projekty s nízkým obsahem methanu. Společnost Sinapse je autorizovaným distributorem motorů GE Jenbacher pro daný region.
Kogenerační jednotky budou fungovat paralelně vedle místní rozvodné sítě. Důlní závod poháněný důlním plynem bude mít celkový elektrický a tepelný výkon 60,9MW a 67,8MW, přičemž elektrický i tepelný výkon bude využíván v rámci závodu.
Motory Jenbacher budou do závodu dodány v rozmezí let 2008 až 2011. Společnost GE rovněž dodá kompletní systém na využití tepla, systém nouzového chlazení, ovládací a synchronizační soustavy a zajistí i realizaci spuštění systémů.
Dlouhodobý servisní kontrakt bude zajišťovat společnost Sinapse, díky níž se výrazně zvýší hodnota tohoto projektu na využití alternativní energie.
Těžební společnosti si do uhelných dolů dosud objednaly 44 plynových motorů Jenbacher J620 GS. Právě díky úspěšným instalacím těchto motorů v jiných uhelných dolech se pro motory Jenbacher rozhodlo i vedení dolu Krasnoarmejskaja Zapadnaja.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jak energetice vládnou mýtyJak energetice vládnou mýty (29x)
Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení ...
ČT: Severní energetická bude těžit i hlubinným způsobem (27x)
Most 2. října (ČTK) - Firma Severní energetická bude na povrchovém dole u Horního Jiřetína těžit hnědé uhlí také hlubinn...
Pouze asi 15 % celosvětově vytěženého uhlí se vyváží (26x)
V celosvětovém měřítku je uhlí hlavním primárním energetickým zdrojem pro zajištění energetických potřeb populace, zejmé...