Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Nová pásová doprava od společnosti NOEN je na Jižních svazích Dolů Bílina již hotová

Nová pásová doprava od společnosti NOEN je na Jižních svazích Dolů Bílina již hotová

Publikováno: 10.12.2012
Rubrika: Uhlí, Lidé-Věci-Události

Výstavba nového systému uhelných odtahových linek dálkové pásové dopravy (DPD), kterou pro Jižní svahy Dolů Bílina vyprojektovala společnost NOEN a díky níž se přepravuje vytěžené uhlí směrem k úpravně uhlí, směřuje do finále. Nyní v prosinci by měly být hotovy a zprovozněny již všechny nově budované pásové dopravníky, které vytvářejí tři souběžné linky umístěné ve třech etážích Jižních svahů nad sebou.

Klíčová slova: NOEN, odtahové linky, dopravníky

Cílem projektu je možnost vytěžení podstatných zásob uhlí, které se nachází v lokalitě původního situování uhelných odtahových linek. Výstavba by se dala rozdělit do dvou fází. První je akce s názvem ´Nový odtah DPD na Jižních svazích Dolu Bílina´ zahrnovala tři nové pásové dopravníky šíře 1,6 metrů. Celková délka tohoto nového uhelného odtahu je 2,4 kilometrů.

„Naše projekční kancelář v Chrudimi vypracovala projekčně a konstrukčně nové pásové dopravníky ve dvou provedeních poháněcích stanic. Pro sklonově náročný dopravník V1 s pohony 4x500 kW, pro dopravníky V2 a V3 pak s pohony 2x250 kW. Všechny pohony jsou řízeny pomocí frekvenčních měničů. Předmětem projekčního řešení byla rovněž střední část celého dopravního systému, vratná stanice a nepoháněná pojízdná násypka šíře 1600 mm. Nová linka se napojuje na prodloužený stávající dopravník Y3 původního uhelného odtahu do úpravny uhlí Ledvice,“ uvedla tisková mluvčí společnosti NOEN Kateřina Rosová s tím, že toto zařízení již naplno pracuje v plném bezporuchovém provozu, a to od loňského října.

Zajímavostí této části projektu je mimo jiné dopravník V1 s pohony 4x500 kW, který je nasazený do sklonově velmi náročného terénu. Při délce bezmála jednoho kilometru překonává vertikální převýšení 105 metrů.

Na výše zmíněnou akci navazovala druhá část s názvem ´Remontáže DPD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích Dolu Bílina´. V první etapě remontáží byla již letos v srpnu úspěšně uvedena do provozu a předána objednavateli, tedy společnosti Severočeské doly, linka složená ze dvou rekonstruovaných pásových dopravníků šíře 1600 mm s označením Y1 a Y2 a jednoho modernizovaného pásového dopravníku šíře 1200 mm s označením U80. Dopravníky byly přemístěny z původních uhelných odtahů a jejich poháněcí stanice byly transportovány do složitého terénu Jižních svahů pomocí transportního vozu. Linka remontovaných dopravníků navazuje opět na původní uhelný odtah do úpravny uhlí prodloužením stávajícího dopravníku U60.

V druhé etapě probíhá výroba a montáž nového dopravníku s označením V4 šíře 1,2 metru. Dopravník je konstrukčně obdobný s pásy V2 a V3 z první linky. Do této linky jsou dále instalovány remontované a modernizované dopravníky šíře 1,2 metru z původních uhelných odtahů s označením PD 62 a PD 63. Tato linka opět naváže na původní uhelné odtahy prodloužením původního dopravníku U41. Zprovozněním posledního nového uhelného odtahu bude umožněno odstavit poslední provozovaný starý odtah a zahájit demontáž všech zbývajících zařízení tohoto odtahu," konstatovala Kateřina Rosová s tím, že termín zprovoznění druhé části je naplánován právě nyní na prosinec.

NOEN a.s. působí na českém i zahraničním trhu již deset. Hlavní činností firmy je získávání zakázek v oblasti výzkumu, vývoje a projektování pro uhelné společnosti těžící formou povrchového dobývání na domácích a zahraničních trzích. Během svého působení se NOEN a.s. stala hlavním partnerem Severočeských dolů, a.s. Mezi další významné společnosti, se kterými spolupracuje, patří Mostecká uhelná společnost a.s. a Sokolovská uhelná a.s.. V roce 2005 získala rámcovou smlouvu na provádění Due diligence (studie příležitostí – posouzení a vypracování návrhu na řešení daného problému z hlediska investičně-ekonomického i technického) důlních zařízení pro ČEZ na všechny budoucí zahraniční akvizice společnosti ČEZ. Akciová společnost NOEN zaměstnává tým více než 70ti vysoce odborných pracovníků, projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí. Při zpracovávání studií, projektů a provádění specializovaných posudků a poradenství pracují se špičkovou HW a SW technikou.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (1460x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (64x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Americký jaderný dozor udělil licenci reaktoru AP1000 od Westinghouse (56x)
Společnost Westinghouse Electric Company získala od americké komise pro regulaci jaderných zdrojů pro svůj tlakovodní re...