Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    ÚJV Řež úspěšně spolupracuje s Ukrajinou

ÚJV Řež úspěšně spolupracuje s Ukrajinou

Publikováno: 19.4.2017
Rubrika: Jaderné, Paliva

Společnost ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež) a její divize Integrita a technický inženýring, jako vítěz výběrového řízení, zahájila práce na Ukrajinské jaderné elektrárně Chmelnická (CHAES). Výběrové řízení vypsal provozovatel ukrajinských jaderných elektráren NAEK Energoatom. Pokračuje tím úspěšná spolupráce ÚJV Řež s ukrajinskými společnostmi v oblasti podpory provozu jaderných elektráren.

Jak zaznělo v uplynulém týdnu na zahajovacím meetingu projektu, jaderné elektrárny a jaderná energetika vůbec, prochází na Ukrajině důležitou etapou své existence. Jedná se především o prodlužování životnosti a posílení bezpečnosti zdejších jaderných elektráren podle aktuálních mezinárodních standardů. Ve výsledku to představuje zásadní příspěvek k zajištění tolik potřebné elektrické energie pro obyvatele i podniky na Ukrajině. Fungující jaderná elektrárna s perspektivou dalších let existence znamená na jedné straně stabilitu na trhu práce v daných oblastech a udržení rozvoje průmyslu země a tím i pracovních míst pro obyvatele ostatních regionů Ukrajiny. Dobře fungující jaderný průmysl je pak důležitým hnacím motorem ukrajinské ekonomiky.

Úloha české firmy

Jedná se o zakázku zaměřenou na hodnocení technického stavu a prodloužení provozu tlakové nádoby reaktoru, vrchního bloku, vnitřních vestaveb i opěrných částí reaktoru bloku č. 1, jaderné elektrárny Chmelnická. Práce budou realizovány v období let 2017 až 2018, v pěti etapách.

První etapa obsahuje vytvoření detailního technického postupu realizace zakázky. Etapa dvě zahrnuje zhodnocení technického stavu reaktoru, tj. zejména: vytvoření pracovních programů zhodnocení technického stavu reaktoru, přezkoumání a vyhodnocení technického stavu zařízení reaktoru, včetně provedení nezbytných doplňkových provozních kontrol a výpočtové prokázání bezpečného dlouhodobého provozu zařízení reaktoru. Třetí etapa zahrnuje přehodnocení povoleného počtu zatěžovacích cyklů reaktoru elektrárny a výpočtové přehodnocení životnosti pro dlouhodobý provoz. Všechny kroky budou shrnuty v rámci čtvrté etapy, která bude obsahovat prokázání bezpečného dlouhodobého provozu reaktoru a následnou definici programu řízení stárnutí spojenou s formulací závěrů a doporučení pro prodloužený provoz bloku. Celý projekt v páté etapě uzavře vypracování závěrečné zprávy pro zadavatele. Výsledky této zakázky budou tvořit jeden z hlavních průkazů, na základě kterých bude ukrajinský jaderný dozor rozhodovat o prodloužení provozu 1. bloku jaderné elektrárny Chmelnická.

ÚJV Řež, Ukrajina a jaderné elektrárny

Proč právě odborníci z Řeže? Protože společnost ÚJV Řež je špičkové pracoviště světové úrovně v oblasti zajišťování dlouhodobého provozu energetických celků. Jaderný reaktor představuje v tomto procesu nejkomplikovanější část, na jejíž realizaci je společnost mimořádně odborně i technicky připravena. Věnuje se této oblasti prakticky již od svého vzniku v roce 1955 a dlouhodobě realizuje zakázky v této oblasti jak v ČR (jaderné elektrárny Dukovany a Temelín), tak v zahraničí.

Současné práce pro Chmelnickou jadernou elektrárnu (CHAES) nejsou první zakázkou na Ukrajině. UJV Řež realizovala obdobné práce pro Rovenskou jadernou elektrárnu (RAES) nebo Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu (JUAES), jejíž 1. blok byl prvním blokem typu VVER-1000 mimo Ruskou federaci, který získal povolení prodloužit provoz za původní, projektem stanovenou, hranici.

Všechny zakázky získává ÚJV Řež na základě vyhraných veřejných výběrových řízení, kterých se účastní i další firmy. Na realizaci vysoutěžených projektů dlouhodobě kooperuje s celou řadou ověřených ukrajinských subdodavatelů, úzce spolupracuje s ústavy Národní akademie věd Ukrajiny (NANU) a dalšími institucemi.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (37x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
Výstavba AP1000 v Číně od Westinghouse probíhá podle plánu Výstavba AP1000 v Číně od Westinghouse probíhá podle plánu (26x)
Svůj první komerční jaderný reaktor Čína vyvinula před třiceti lety. Bylo to v době, kdy řada jiných zemí už zprovoznila...