Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Turecko se připojí k evropské rozvodné soustavě za použití technologií inteligentní sítě vyvinutých společností GE

Turecko se připojí k evropské rozvodné soustavě za použití technologií inteligentní sítě vyvinutých společností GE

Publikováno: 17.9.2010
Rubrika: Rozvody energií, Firemní zpravodajství

Letos v září se Turecko připojí k evropské rozvodné soustavě za použití technologií inteligentní sítě vyvinutých společností GE (NYSE: GE). Toto propojení přinese nové ekonomické i energetické příležitosti. Turecká rozvodná společnost (TEIAS) bude nyní moci nakupovat i prodávat elektřinu na evropském energetickém trhu a vzájemné propojení posílí spolehlivost i dostupnost energie v celé Evropě.

„Území obsluhované ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů elektrických rozvodných soustav) je jedním z regionů s nejvyšší poptávkou po energii na světě,” stojí ve zprávě, kterou v loňském roce vydalo turecké ministerstvo pro energetiku*. „Energetické strategie zemí v tomto regionu směřují k modelu jednotného trhu, a to prostřednictvím synchronizace více soustav. Tím se zvýší spolehlivost dodávek elektřiny, maximálně se zvýší efektivita výroby, přenosu, distribuce i spotřeby energie při současném omezení dopadů na životní prostředí.”

Propojení Turecka se zbytkem evropské soustavy je významným krokem k tomu, aby bylo možné tyto iniciativy realizovat. Přeshraniční systém snad rovněž umožní vytvoření nového, čistšího energetického mixu pro Evropu. V evropských zemích existuje značná poptávka po energii z obnovitelných zdrojů a Turecko má právě těchto zdrojů dostatek, díky čemuž mohou z právě vytvořeného propojení energetických soustav profitovat obě strany, jak TEIAS, tak ENTSO-E.

„Technologie inteligentní sítě otevírají nové energetické příležitosti,” prohlásil Bob Gilligan, viceprezident divize digitální energie v GE Energy Services. „Naše komunikační a kontrolní řešení umožňují zásadní pokrok v mezinárodním obchodu s energiemi a v jejich sdílení, což se ještě před pár lety jevilo jako něco zhola nemožného. Až se Turecko připojí k evropské energetické komunitě, bude to představovat klíčový krok pro energetické systémy na obou stranách tohoto spojení.”

Řešení pro komunikaci v rámci inteligentní sítě a ochranná zařízení vyvinutá společností GE budou monitorovat stav sítě v bodech spojení a automatizovat kontrolu výroby a zatížení v Turecku. Systém bude dále optimalizovat sdílení energie a její kvalitu, čímž zvýší spolehlivost celé soustavy a zabrání kaskádovitým výpadkům.

S využitím osvědčených produktů a svých zkušeností s integrací rozvodných soustav dokončila po několika měsících společnost GE konstrukční práce na systému. Projekt se nachází v poslední fázi testování. Spuštěn bude v září. Jde o vůbec první propojení turecké a evropské rozvodné soustavy.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (483x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (63x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech (56x)
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dceřiná společnost Eaton Corporation), významný výrobce a distributor elektrotechnického z...