Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Turbína bude novým srdcem čtvrtého bloku elektrárny

Turbína bude novým srdcem čtvrtého bloku elektrárny

Publikováno: 23.8.2007, Aktualizováno: 12.7.2022 13:24
Rubrika: Jaderné, Technologie, materiály

Investiční akce za více než 400 milionů korun, generální oprava čtvrtého výrobního bloku s fluidním spalováním v Elektrárně Ledvice, vstoupila do své druhé poloviny. Generální oprava si celkem vyžádá 540 milionů korun, 100 milionů je ovšem čerpáno z položky údržbářské náklady. Na všem se průběžně podílí kromě samotných zaměstnanců Skupiny ČEZ další stovky lidí z pětadvaceti dodavatelských či subdodavatelských firem. Tolik jich je ovšem současně na stavbě jen při kumulaci všech prací.

Generální oprava začala 14. dubna a potrvá do 14. prosince. „Zatím se nám daří dodržovat časový harmonogram prací. Pokusíme se ovšem termín dokončení zkrátit a tím dosáhnout dalších úspor v disponibilitě divize Výroba,“ říká František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice a dodává, „nechci však předbíhat. Nejdůležitější měsíc, tj. montáž nové turbíny a příslušenství, máme ještě před sebou.“ Hlavním cílem generální opravy je podle ředitele Stracha výměna celého turbosoustrojí z důvodu jeho dožití. Čtvrtý blok tak, řečeno s nadsázkou, dostane zcela nové srdce. Výměna zároveň přinese zvýšení maximálního teplárenského výkonu bloku.

„V praxi to znamená, že turbína z roku 1968 je nahrazena novou teplárenskou turbínou o výkonu 110 MW. Dosáhne se tím zvýšení regulačního rozsahu bloku při teplárenském provozu. Rovněž se trojnásobně zvýší maximální teplárenský výkon bloku pro bezpečné pokrytí zimních odběrů a rovněž se výrazně sníží měrná spotřeba tepla bloku,“ říká Antonín Vrzák, vedoucí odboru Péče o zařízení Elektrárny Ledvice. Jednoduše řečeno, generálka je nutná z důvodu plánované výstavby nového bloku o výkonu 660 MW, neboť zároveň půjdou do útlumu bloky 2 a 3 a blok 4 převezme veškerou výrobu a dodávky tepla pro Teplice a Bílinu. Proto je součástí generální opravy i realizace nové redukční stanice, která převezme po odstavení bloků vytápění obou lokalit.

V současné době jsou již hotovy nové vyzdívky kotle, o což se postarala firma Ditherm, a. s., Praha. Zda se její zaměstnanci dobře zhostili zadaného úkolu, prověří po najetí bloku provoz kotle v záruční době. Vyměněny jsou i dopravníky ložového popela a nyní probíhají drobné údržbářské práce na armaturách a dalších částí fluidního kotle. Hotovy jsou rovněž úpravy betonových základů pro usazení nové turbíny. VT a ST těleso turbíny bylo na stavbu dodáno v uzavřeném stavu a je usazeno v ložiskových stojanech. Dokončuje se montáž NT tělesa a srovnání celého soustrojí. „Stejně jako v roce 1968 je dodavatelem nové turbíny rovněž plzeňská škodovka, dnes Škoda Power. Její zaměstnanci ji právě kompletují. Jsou ukončeny práce na překlínování statorového vinutí a dokončuje se vyvážení rotoru generátoru,“ dodává k tomu Antonín Vrzák.

Neméně důležitým faktorem je přiřazení nového turbosoustrojí k současnému relativně novému fluidnímu kotli z roku 1998. Původní turbína totiž tehdy ještě nebyla na hranici své životnosti a vše bylo vypočítáno tak, aby nová po své instalaci rovnoměrně stárnula s fluidním kotlem. „Jejich společná životnost bude do roku 2030-35,“ vysvětlil Antonín Vrzák. Následnou nejdůležitější akcí bude podle něj montáž spojovacího potrubí, který propojí turbínu s dalším výrobním zařízením.

Elektrárna Ledvice byla postavena v letech 1966 – 69. Původně měla 5 bloků z toho čtyři o výkonu 110 MW a jeden o výkonu 200 MW. K 1. únoru 1994 byl ukončen provoz bloku č. 5 a k 31.12.1998 skončil provoz blok č. 1 (200 MW). Tři bloky, s jejichž provozem se i nadále počítalo, pak prošly rozsáhlými úpravami. V letech 1992 – 94 byly u 110 MW bloků 2 a 3 vyměněny turbíny, dále k nim bylo přistavěno odsiřovací zařízení a byly opatřeny dalšími zařízeními, které mají vliv na příznivé nízké hodnoty emisí plynů i prachových částic v ovzduší. Úplně byly například rekonstruovány elektroodlučovače a v roce 1995 zde byl nainstalován nový vyhodnocovací systém měření koncetrací znečišťujících látek v ovzduší. V letech 1996 – 98 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba fluidního kotle, zkušební provoz celého zařízení byl pak zahájen 1. listopadu 1998.

V současné době je ve fázi příprav výstavba nového zdroje o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice, jehož Záměr stavby byl schválen v roce 2006. Pro nový blok v lokalitě Ledvice se již podařilo získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Je vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu s demoličními výměry pro objekty, které musí ustoupit novému zařízení. Současně bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon z bloku 660 MW z Ledvic vyváděn.

„Výstavba nového bloku proběhne ve stávajícím areálu elektrárny a bude stát řádově desítky miliard korun. Během realizace nového zdroje budou všechny tři stávající bloky v provozu. Poté budou bloky 2 a 3 odstaveny. Čtvrtý bude provozován současně s novým zdrojem až do konce své životnosti,“ uzavřel František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice (zdroj, ČEZ, a.s.)

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování (39x)
Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby...
Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (37x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...