Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Transformovna Uhříněves - novinka v síti PREdistribuce

Transformovna Uhříněves - novinka v síti PREdistribuce

Publikováno: 17.8.2017
Rubrika: Rozvody energií

Jihovýchodní okraj hlavního města Prahy se stává novou obytnou i průmyslovou zónou našeho hlavního města, kterou stále více využívají mnozí investoři k realizaci svých záměrů. Zajistit dostatek elektřiny pro tuto bouřlivě vyvíjející se část města bylo cílem výstavby nové transformovny Uhříněves. Vybudováním nové napájecí stanice VVN/VN dojde ke značnému zlepšení chodu sítě VN, zlepšení spolehlivosti páteřní sítě VVN a dojde i ke zmenšení energetických ztrát.

Podstatně se tím zlepší výkonové podmínky v sítích VVN a zvýší se i provozní spolehlivost v oblasti jihovýchodního sektoru Prahy. V současné době zde dochází k velkému rozvoji výstavby obytných souborů a objektů občanské vybavenosti.

Nová transformovna je v systému VVN připojena odbočkou z venkovního vedení 2 × 110kV mezi TR Chodov a TR Měcholupy. Tato odbočka je řešena čtyřmi stožáry až k unikátnímu přechodovému stožáru v Horních Měcholupech. Z tohoto atypického stožáru pokračujeme dvěma kabely 110kV kopanou trasou a kolektorem v areálu Metrans, a. s., až do samotné rozvodny. Poslední úsek dvou napájecích kabelů 110kV vede 300 metrů dlouhým kabelovým tunelem Uhříněves až do nové rozvodny.

Venkovní rozvodna 110 V je typu „H“ v kompaktním provedení od výrobce Alstom Grid, který dodala firma Enertis. Dva transformátory Siemens 40 MVA, 110/22kV zajistí napájení 2 sekcí rozvodny 22kV o 20 vývodech od firmy ABB, typ ZX2. Řídicí systém je dodán od firmy Siemens. Ochrany jsou od firmy ABB.

Projekční příprava začala studií z roku 2001, ve které se hledalo vhodnější umístění oproti v té době platnému územnímu plánu. Na základě této studie probíhala změna územního plánu. Současně následovalo jednání o koupi pozemku, které se vleklo, a proto se v roce 2012 dokumentace pro územní rozhodnutí musela aktualizovat. Ke konci roku 2012 začaly práce na dokumentace pro stavební povolení. To bylo v právní moci vydáno až 22. 10. 2013.

V roce 2014 byla vypracována dokumentace pro provedení stavby, vlastní přípravné práce zahájil generální zhotovitel firma MSEM, a. s., již v prosinci 2014. Naplno se začalo se stavebními pracemi v březnu 2015, které zajišťovala jako subdodávku dle projektu Atelieru Bílá Hora firma Čermák a Hrachovec. Se stavbou rozvodny přímo souvisela i v předstihu zahájená výstavba kabelového tunelu Uhříněves (realizace Čermák a Hrachovec), který je zaústěn do suterénu Budovy společných provozů.

Tímto kabelovodem jsou přivedeny oba napájecí kabely 110kV a je zde již položeno i 12 vývodových kabelů 22kV. Celé dílo bylo ve špičkové kvalitě zakončeno slavnostní přejímkou 9. března 2017. Poděkování patří jak generálnímu zhotoviteli firmě MSEM a firmě Čermák a Hrachovec, ale i pracovníkům PREdi, kteří stavbu vzorně řídili a zprovozňovali.

Uhříněves Substation - something new in the PREdistribution network
The southeastern edge of Prague is becoming a new residential and industrial zone for our capital, increasingly used by many investors to realize their plans. The goal of building the new Uhříněves Substation was to ensure enough electricity for this rapidly developing part of the city. Building a new extra high voltage/high voltage power station will lead to a significant improvement in operating the high voltage grid, improvement in the reliability of the EHV backbone network, and to reduced energy losses.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Takhle to začalo (budoucí staveniště rozvodny - 19. 3. 2015) …Dokončená rozvodna 110kV v období zkoušek provozovatele v lednu letošního rokuDva kabely 110kV a dvanáct kabelů 22kV vedoucích do rozvodny kabelovým tunelem UhříněvesPřipojení rozvodny 110kV kabelem Brugg 110kVRozvodna 110kV pod napětím v březnu letošního roku... a je hotovo! Pohled na areál rozvodny od vstupní brány

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (73x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (64x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV AlbrechticeReportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice (63x)
Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem...