Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    TENZA, a.s. pomůže snížit emise oxidů síry a dusíku v českobudějovické teplárně

TENZA, a.s. pomůže snížit emise oxidů síry a dusíku v českobudějovické teplárně

Publikováno: 26.3.2014
Rubrika: Teplárenství, Tiskové zprávy

Další významný kontrakt v oblasti čištění spalin v hodnotě 428,1 mil. Kč podepsala dne 6. února 2014 brněnská společnost TENZA, a.s. se zadavatelem projektu Teplárnou České Budějovice, a.s. Do konce roku 2015 vybuduje pražská pobočka společnosti TENZA, a.s. v českobudějovické teplárně zařízení na odsíření spalin kotlů K11 a K12 technologií mokré vápencové vypírky a zařízení na snížení emisí dusíku u kotle K11. Realizací projektu dojde k výraznému snížení emisí oxidů síry a dusíku, což přispěje k dalšímu zlepšování životního prostředí v regionu (emise SO2 poklesnou o 80 %, NOx o 60%).

Klíčová slova: čištění spalin, TENZA, vápencová vypírka

Předmětem dodávky odsíření je kromě samotného odsiřovacího absorbéru i vykládka mletého vápence, úprava stávajícího komínu, napojení na stávající kouřovody a zpracování vedlejšího produktu odsíření tzv. energosádrovce. Snížení emisí NOx bude realizováno primárními a sekundárními opatřeními. Primární opatření spočívají v optimalizaci spalování ve spalovací komoře kotle K11, a sekundární opatření jsou řešena metodou nekatalytické denitrifikace (SNCR), kdy je do spalovací komory kotle jako redukční činidlo vstřikována močovina.

Společnost TENZA, a.s. se problematikou čištění spalin zabývá již více než deset let. V roce 2009 dokončila výstavbu odsiřovacího zařízení v Plzeňské energetice a.s., rovněž na bázi mokré vápencové vypírky. V současnosti pracuje na dalších dvou významných projektech odsířování spalin. Na podzim roku 2013 podepsala smlouvu o dílo na Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice v celkové hodnotě 1,066 mld. Kč. Pro společnost Dalkia Česká republika, a.s. řeší TENZA, a.s. výstavbu společné odsiřovací jednotky pro kotle K2, K3 a K4 v Teplárně Karviná za necelých 340 mil. Kč.

O společnosti TENZA, a.s

TENZA, a.s. je významná česká společnost s vlastním technickým zázemím a vysoce kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří zajišťují komplexní činnosti v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb. Zvýšená pozornost je věnována ekologickým programům, zahrnujícím zejména projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie a systémy ochrany vod a ovzduší.

Ve svých provozech v Brně, Praze a Ostravě zaměstnává TENZA, a.s. přes 200 zaměstnanců.

O společnosti Teplárna České Budějovice

Teplárna České Budějovice, a.s., je základním dodavatelem tepla a teplé vody v jihočeské metropoli, kde provozuje 172 km tepelných rozvodů. Z nich 110 km připadá na parovodní a 18 km na horkovodní síť. Na 495 výměníkových stanic pak navazuje 44 km rozvodů tepla k zásobovaným objektům. Firma má dva provozy, v ulici Novohradská, kde je základní zdroj s výrobou tepla v páře včetně výroby elektrické energie, a v místní části Vráto, kde je špičková výtopna napojená sítěmi na parní systém. Dvě třetiny vyrobeného tepla odebere průmysl, třetinu domácnosti. Celkem jde o zhruba 1170 zákazníků a necelých 28 tisíc domácností. Největším vlastníkem je s 80 procenty akcií město České Budějovice.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Padlo konečné investiční rozhodnutí o mořské části plynovodu South Stream (53x)
Na včerejší schůzce v italském Milanu projednalo představenstvo společnosti South Stream Transport klíčové záležitosti t...
Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání (50x)
Vláda dnes schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního pod...
ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl ArcelorMittal Ostrava zahájila výrobu nové oceli pro automobilový průmysl (48x)
ArcelorMittal Ostrava vyvinula a jako jediná v evropské části skupiny ArcelorMittal vyrábí ocel, která najde uplatnění p...