Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    ŠKODA JS hlásí skokový nárůst zakázek, v případě vítězství v tendru na dostavbu JE Temelín chce 70 % dodávek realizovat v ČR

ŠKODA JS hlásí skokový nárůst zakázek, v případě vítězství v tendru na dostavbu JE Temelín chce 70 % dodávek realizovat v ČR

Rok 2009 byl desátým úspěšným rokem společnosti ŠKODA JS a.s. v nepřetržité řadě od roku 2000. Tržby vzrostly proti roku 2008 o 27 % a dosáhly hodnoty 3,9 mld. Kč, z toho 38 % připadá na export. "Hodnota nově přijatých zakázek vzrostla díky novým dlouhodobým kontraktům skokově o 195 % a dosáhla rekordní hodnoty 11,7 mld. Kč," uvedl na tiskové konferenci 20. dubna Praze Ing. Miroslav Fiala, předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s.
.

ŠKODA JS a.s. tak docílila v roce 2009 čistého zisku ve výši 194 milionů Kč. Tyto výsledky podle firmy znamenají splnění všech ukazatelů plánu, stanoveného ruskou strojírenskou skupinou OMZ, která je akcionářem společnosti. Příznivé výsledky v roce 2009 se projevily také v růstu mezd ve firmě, které se zvýšily oproti předcházejícímu roku o 4,2 %. Počet zaměstnanců vzrostl navzdory hospodářské krizi o 20 % na téměř jeden tisíc. "Předpokládáme, že na konci roku 2010 bude ve společnosti zaměstnáno téměř 1.100 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Objem podepsaných kontraktů na velké investiční projekty zajišťuje vytížení projekčních a ostatních inženýrských kapacit společnosti minimálně na pět let i s výhledem na další nové projekty v Temelíně, Dukovanech a Jaslovských Bohunicích, pro které již běží výběrové řízení. Podobně rámcová smlouva, uzavřená se společností ČEZ, a.s., na servis reaktorovny šesti jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně dává jasnou náplň servisním útvarům společnosti," vysvětlil  Ing. Miroslav Fiala. Až do roku 2012 jsou kapacity výroby pokryty zakázkami v průměrné výši přesahující 80 % v produkci těžkých komponent a téměř 100 % v provozech přesné výroby. V případě růstu výrobních zakázek do 20 % může společnost zavést vyšší směnnost. Další možný nárůst lze pak řešit technologickými a personálními investicemi.

Největší investiční projekty roku 2009
V červnu 2009 byl v Bratislavě podepsán kontrakt mezi společnostmi ŠKODA JS a.s. a Slovenské elektrárne, a.s. na dostavbu jaderné části 3. a 4. bloku JE Mochovce v hodnotě více než 10 miliard Kč. Završilo se tak dvouleté období jednání a příprav, v jejichž průběhu se ŠKODA JS stala jedním z pěti hlavních dodavatelů pro tento rozsáhlý projekt. "Dodávka klíčových systémů projektu je výrazným úspěchem, který podtrhuje vedoucí roli společnosti mezi dodavateli velkých investičních celků v jaderné energetice v České republice a na Slovensku. Zakázka zaručuje společnosti v dalších letech rozvoj a expanzi v jejím klíčovém oboru a umožní rovněž vychovat novou generaci odborníků, kteří následně uplatní své schopnosti a znalosti i při plánované výstavbě nových jaderných bloků v Temelíně, Bohunicích a Dukovanech," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s.. V roce 2009 byla ukončena první a zahájena zbývající druhá etapa dalšího projektu spolupráce s ČEZ, Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany. Tento v současnosti největší projekt v české jaderné energetice má celkovou hodnotu více než 11 miliard korun. Jeho realizace byla zahájena v roce 2001. Cílem je výměna původních analogových řídících systémů na všech čtyřech blocích za nové digitální. Kompletní obnova řídících systémů umožní až dvojnásobné prodloužení životnosti jaderné elektrárny Dukovany. V roce 2015 bude celé dílo dokončeno.

Dostavba 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín
ŠKODA JS se v roce 2009 stala lídrem mezinárodního konsorcia, které se účastní soutěže na realizaci dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. Konsorcium je dále tvořeno firmami ZAO ATOMSTROJEXPORT a AS OKB GIDROPRESS. Pro dostavbu temelínských bloků 3 a 4 konsorcium nabízí výstavbu jaderných reaktorů dle evropského projektu MIR-1200 (Modernized International Reactor), který je založen na lehkovodních reaktorech typu VVER. Zkušenost s úspěšným využitím celosvětově uplatňované technologie VVER v jaderných elektrárnách k dnešnímu dni přesáhla již 1.400 reaktorových let. Jaderné elektrárny s reaktory typu VVER byly v minulosti postaveny v České republice, na Slovensku, ve Finsku, v Maďarsku a dalších evropských zemích. Na stejném principu se budují nové elektrárny v Rusku, Bulharsku, Číně, Indii, další jsou plánovány na Slovensku, v Turecku, Vietnamu, Venezuele ap. Projekt MIR-1200 odpovídá požadavkům zákazníka a jím využívané technologie, základní vybavení a palivo byly již v minulosti ověřeny a dlouhodobě úspěšně provozovány. V současné době jsou v Rusku budovány dvě energetické jednotky typu MIR 1200 (Leningradská jaderná elektrárna). V provozu jsou dva bloky jaderné elektrárny v čínském Tianwanu, kde jsou realizována základní projektová řešení MIR 1200. "Realizace projektu v České republice přinese nejen velký rozvoj českých výrobců – subdodavatelů, ale i významně přispěje k rozvoji českého technického školství. Důležité je i podstatné zvýšení šancí českých firem účastnit se nových projektů ve třetích zemích," dodal Ing. Miroslav Fiala. Podle jeho slov je projekt MIR-1200 příkladem spolupráce, která vychází z dlouhodobého partnerství českých, slovenských, evropských a světových společností. "Mimořádná pozornost je věnována tomu, aby minimálně 70 % kvalifikovaných dodávek zařízení, prací i služeb bylo realizováno v České republice," zdůraznil M. Fiala. Již v rámci kvalifikačních příprav uzavřelo konsorcium předběžné dohody s více než dvaceti významnými českými a evropskými společnostmi.

Výrobní programy a projekty
Výsledkem dobré spolupráce s ukrajinským provozovatelem jaderných elektráren v oblasti financování dodávek zařízení bylo uzavření kontraktu na dodávku kompaktních mříží na skladování vyhořelého jaderného paliva pro 3. a 4. blok Záporožské a pro 1. blok Rovenské jaderné elektrárny v hodnotě více než 300 mil. Kč. Spolupráce s firmou AREVA NP v oblasti výroby reaktorového zařízení byla rozšířena o další kontrakt na výrobu vnitřních částí reaktoru EPR pro první blok čínské jaderné elektrárny Taishan. Ve společnosti ŠKODA JS tento projekt navazuje na výrobu stejného zařízení pro nově budovaný 3. blok finské elektrárny Olkiluoto, který je pilotním projektem technologie EPR ve světě. Dodávka vnitřních částí pro Taishan je plánována na rok 2012. Společnost navázala na úspěšné působení na ukrajinském trhu dodávkou kompletu 70 ks modernizovaných lineárních krokových pohonů regulačních tyčí typu LKP-M pro 3. blok Rovenské jaderné elektrárny. Jedná se již o devátý komplet pohonů LKP dodaný do tohoto teritoria. Ve spolupráci se zahraničním partnerem se uskutečnila dodávka utahováku svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru pro jaderné elektrárny Mochovce a Bohunice. ŠKODA JS dodala v roce 2009 zbývajících deset kusů kontejnerů pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva typu CONSTOR®RBMK 1500 z celkového počtu 98 kusů pro Ignalinskou jadernou elektrárnu v Litvě. V roce 2010 bude zahájena výroba 39 kusů modernizovaného kontejneru tohoto typu. Pro bulharskou elektrárnu Kozloduj bylo dodáno osm kontejnerů CONSTOR®440/84 včetně vnitřní vestavby dle designu ŠKODA JS. Rovněž byly dodány čtyři kontejnery typu CASTOR®440/84 M pro druhý mezisklad vyhořelého paliva na elektrárně Dukovany.

Servis
ŠKODA JS v roce 2009 pokročila v zavádění nového projektu dodavatelské údržby v pozici výhradního dodavatele údržby logického celku Reaktorovna jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. V tomto období byla personálně a profesně připravena a stabilizována lokální střediska na obou elektrárnách. Odstávky v logickém celku reaktorovna byly v roce 2009 zvládnuty v plánovaných termínech. Výsledkem jednání se společností ČEZ a.s. je podepsání smluv na zajištění údržby reaktorovny všech šesti českých jaderných bloků v roce 2010.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (877x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...