Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Seminář bezpečnostní komise tentokrát v mezinárodním obsazení

Seminář bezpečnostní komise tentokrát v mezinárodním obsazení

Publikováno: 30.10.2012
Rubrika: Jaderné, Lidé-Věci-Události

Tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany se tentokrát konal v rekonstruovaném zámku ve Valči u Hrotovic ve čtvrtek 25. 10. 2012. Seminář svým obsahem navazoval na témata předchozích dvou seminářů – loňské události ve Fukušimě a následné zátěžové testy jaderných elektráren. I pro JE Dukovany přinesly tyto testy několik opatření a návrhů k bezpečnostním zlepšením a právě o nich byli přítomní na semináři informováni prostřednictví jednotlivých členů Občanské bezpečnostní komise.

V druhé části semináře byl dán prostor společné diskusi nad tím, kdo vlastně představuje jadernou veřejnost, a to nejen při projednávání zátěžových testů elektráren, ale i při projednávání výstavby dalších bloků a ostatních aktivit spojených s jadernou energetikou. Jsou to obyvatelé se svými samosprávami žijící v okolí nebo lidé, členové hnutí Greenpeace, Děti Země apod., kteří zde nežijí, a hovoří jejich jmény?

Této části semináře se, kromě Vladimíra Měrky, předsedy Energoregionu 2020, sdružení obcí ve 20 km pásmu od JE Dukovany, zúčastnila i Dana Drábová, předsedkyně Státního dozoru pro jadernou bezpečnost, a jejich kolegové ze Slovenska, Marta Žiaková, předsedkyně Úřadu jaderného dozoru SR, Štefan Mišák, předseda Sdružení měst a obcí okolí JE Mochovce. Přítomni byli také starostové obcí z okolí uranových dolů v Dolní Rožínce, reprezentující sdružení Skalka.
Zkušenosti z dalších evropských obcí a měst získané v rámci semináře GMF (Sdružení obcí a měst Evropy, na jejichž území se nachází jaderné zařízení) předali pánové Vladimír Černý a Miroslav Křišťál, starostové obcí Rouchovany a Dukovany, na jejichž katastrálním území JE Dukovany leží. Za slovenskou stranu podal informace starosta obce Kalná nad Hronom Ladislav Éhn, na jehož území se nachází JE Mochovce .

Dana Drábová v diskuzi velmi ocenila profesionalitu a zároveň srozumitelný způsob, jakým členové OBK podali poměrně odbornou a složitou problematiku přítomným, převážně starostům z okolí jaderných elektráren. Vyzvala přítomné, aby našli způsob, jak mluvit sami za sebe a nenechat mluvit ty, kteří samozvaně vystupují jako zástupci veřejnosti, zejména na evropské úrovni.

V průběhu jednání byli přítomní požádáni, aby vyplnili dotazník a vyjádřili názor, kdo by měl zastupovat veřejnost v okolí jaderných zařízení. Nejčastější odpovědí bylo, aby každý region jednal za sebe v rámci republiky a pro jednání v EU vyslali společného zástupce.

Na základě tohoto výstupu vyzval Vladimír Měrka přítomné, aby navrhli zástupce jednotlivých sdružení (Energoregion, Ekoregion, Energetické Třebíčsko a Skalka) na společnou schůzku, kde by diskutovali, ještě za přizvání zástupce z Temelínska, možný společný postup na evropské úrovni. Na závěr zástupci slovenské strany prohlásili, že zamýšlený postup jejich českých kolegů je pro ně velmi inspirativní a budou hledat podobou cestu.
 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Občanská bezpečnostní komiseObčanská bezpečnostní komiseObčanská bezpečnostní komiseObčanská bezpečnostní komise

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (886x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (61x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“„Blíží se rok generační obměny. U nás sedí mladí i zkušení jaderníci v jedné kanceláři. Výměna know-how je velice intenzivní,“ (60x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Vladimír Zika, vedoucí útvaru Péče o zařízení Jaderné elektrárny Dukova...