Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    První instalace systému pro čištění spalin NID na území Česka a Slovenska. Odsíření minimálně 75 %

První instalace systému pro čištění spalin NID na území Česka a Slovenska. Odsíření minimálně 75 %

Publikováno: 22.6.2011, Aktualizováno: 30.8.2011 20:49
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Teplárenství, Technologie, materiály, Firemní zpravodajství

Slovenská akciová společnost Žilinská teplárenská zprovoznila v polovině června 2011 ve své teplárně zařízení na snížení obsahu oxidu síry ve spalinách o 75 % stávajícího stavu a tuhých znečišťujících látek pod 50 miligramů na m3. Generálním dodavatelem technologie čištění spalin se stala společnost ALSTOM s.r.o. z Brna, která tak poprvé v regionu Slovenské a České republiky aplikovala systém pro odsíření spalin NID. Systém NID představuje suchou metodu odsíření (Dry Flue Gas Desulphurization). Ta je založena na reakci mezi SOx a Ca(OH)2. Jak uvedl v rámci slavnostního zahájení provozu technologie odsíření Ján Figel, slovenský ministr dopravy, touto investicí se mohou inspirovat mnohé teplárny na Slovensku ale i v okolí, které stojí před obdobným problémem - jak ekologicky a současně ekonomicky snížit emise na předepsané hodnoty? „Instalace nové technologie má nejen ekologický, ale o i obchodně-ekonomický. Pro odběratele tepla to znamená příznivý vliv na cenu tepla, protože spalování hnědého uhlí v kombinované výrobě tepla a elektřiny vytváří podmínky pro zabezpečení nejnižší ceny teply i v budoucnosti,“ řekl slovenský ministr. Investiční náklady představovaly 19 milionů eur, přičemž 9 milionů přispěla Evropská unie. 10 milionů eur investovala teplárna ze svých zdrojů, resp. pomocí úvěrů. 

 Ing. Martin Golis, generální ředitel Žilinská teplárenská, na akci, která se konala v pátek 17. června 2011, řekl, že odsíření kotlů K1, K2 a K5 je realizováno pro tepelný výkon 170 MW. „Odsíření byla reakce na zpřísnění emisních limitů. Nyní bude teplárna splňovat podmínky, které platí do roku 2016,“ řekl M. Golis. Smlouva mezi investorem a firmou Alstom byla podepsána 10. října 2007 a již 23. 11. 2009 začal zkušební provoz technologie.
Ing. Radek Benčík, MBA, generální ředitel Alstom Power Thermal Services, uvedl, že systém NIDTM je první svého druhu nejen na Slovensku, ale i Česku, a to i přesto, že Alstom má za sebou již 100 instalací po světě. „Technologie splňuje kritéria pro zařazení mezi tzv. BAT (Best Available Technology). Velice zjednodušeně, zařízení je založeno na principu mísení vápna a vody, dále na smíchání se zachycenými částicemi z filtru. Celá tato směs proudí do jedné z nejdůležitějších částí technologie – reaktoru NIDTM. Zde dojde ke snížení teploty spalin, a to vlivem chemické vazby síry s vápníkem,“ vysvětlil přítomným krátce zástupce Alstomu. 

Jak dále uvedl R. Benčík, velikost systému NIDTM nedosahuje ani 20% velikosti klasických polosuchých nebo mokrých metod čištění spalin, což umožňuje, aby se celý proces odsíření vešel na plochu obsazenou tkaninovým filtrem. „Jde myslím o nejvýhodnější technologii pro účely dodatečné instalace k již stávajícím teplárenským i elektrárenským blokům. Řada již bývalých elektrostatických odlučovačů v zahraničí byla přestavěna na systém NIDTM,“ říká R. Benčík.

Pohled na teplárnu v Žilině

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Golis: Zahájení slavnosti a vítání hostů

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projev Ing. Radka Benčíka, MBA

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní raut

 

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procházka hostů kolem nové technologie

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentka ze zakončení slavnosti (Ing. Martin Golis a Ing. Radek Benčík, MBA)

 

Get the Flash Player to see this player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip technologie NID a jednotlivé části
Zvlhčená směs hydroxidu vápenatého a reakčního produktu se dávkuje do reaktoru systému NIDTM a na základě odpaření vody ochladí vstupující spaliny. Ty poté proudí do odlučovače pevných látek, pokud možno tkaninového filtru nebo elektrostatického odlučovače. Zde jsou pevné částice ze spalin zachycovány a recyklovány zpět do systému „mixer-zvlhčovač“.

Tkaninový filtr
Využití tkaninového filtru poskytuje v systémech odsíření spalin specifické možnosti. Ochlazené, vlhké spaliny zajišťují vynikající podmínky pro průběh chemických reakcí čištění spalin a filtraci, z čehož vyplývá několik výhod. Jednak se dosahuje velmi nízkých emisí TZL a dostatečné absorpce emisí (SOx, HCl, HF, sloučenin Hg) ve filtračním koláči na filtračních elementech tkaninového filtru.

Reaktor NIDTM 
Recyklace zvlhčených jemných prachových částic zajišťuje okamžité ochlazování a zvlhčování spalin. Reaktor je vestavěný do vstupního kouřovodu filtru, čímž se minimalizuje velikost celého systému. Doby průběhu reakce a odpaření vody c systému jsou kratší než dvě sekundy.

Mixer-zvlhčovač
Centrální součástí systémů je patentovaný mixer-zvlhčovač. Rovnovážná vlhkost v odloučených částicích tkaninového filtru je o několik procent navýšena přidáním vody. Mixcer rovnoměrně zamíchá vodu a hydroxid vápenatý do celého proudu recirkulovaného produktu od tkaninového filtru předtím, než je tento produkt dávkován do spalin.
Zvlhčená směs pevných látek z mixeru se nadále chová jako volně proudící pevná fáze bez sklonu k nalepování, čímž je umožněno její rovnoměrné rozptýlení do proudu spalin za účelem absorpce a chemických reakcí plynných emisí. Mísení všech uvedených látek se provádí před vstupem do reaktoru NIDTM, což zajišťuje dobré promísení této směsi před jejím dávkováním do spalin.

Reagent/systém cirkulace
Jako reagent lze použít práškové nehašené vápno (CaO), hydroxid vápenatý nebo případně i alkalický popel. CaO je v systému hašené na Ca(OH)2, který představuje látku, jež ve skutečnosti reaguje SOx a dalšími plynnými emisemi. Jelikož má recirkulovaný materiál obsah pevných látek 95 % nebo vyšší, dosahuje se velmi vysoké míry recirkulace – 30 až 50 oběhů nebo vyšší zaručuje dobré využití hydroxidu vápenatého.

Koncový produkt
Jde o suchý prášek sestávající z pucolánové směsi popílku, siřičitanu/síranu vápenatého, nezreagovaného hydroxidu vápenatého, uhličitanu vápenatého, chloridu vápenatého a dalšími. Tyto produkty lze likvidovat uložením na skládkách odpadů, ale lze je rovněž využít jako nízkohmotnostní umělé kamenivo, jako utěsňovací vrstvy úložišť, pro likvidaci kyselých důlních vod, na zásypy vytěžených důlních prostor, utěsňovací vrstvy úložišť odpadu nebo silniční podloží.

Jak jsme již uvedli výše, společnost Alstom realizovala po celém světě již stovku systémů NID. Jejich seznam najdete zde. Další informace o investiční akci v Žilině najdete v zářijovém čísle časopisu All for Power.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Slavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárněSlavnostní zahájení provozu odsíření v žilinské teplárně

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

VI. Mezinárodní energetické regulační fórum (75x)
Další, tentokrát již VI. Mezinárodní energetické regulační fórum proběhne 25. března 2010 Grand Hotel Bohemia, Králodvor...
Svařování komponent jaderných elektráren (55x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Zdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republikaZdeněk Bauer se stal jednatelem společnosti E.ON Česká republika (54x)
Novým jednatelem společnosti E.ON Česká republika se v polovině července stal Zdeněk Bauer. Posílí tak dosavadní vedení ...