Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    První čtvrtletí bylo pro ČEPS, a.s., provozně klidné

První čtvrtletí bylo pro ČEPS, a.s., provozně klidné

Provozovateli přenosové soustavy vzrostl v prvním čtvrtletí meziroční zisk o 3,9 milionu korun. ČEPS, a.s., tak dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním 713 milionů korun.

Nižší byly výnosy za systémové služby, ve srovnání s loňskem o 157 milionů korun méně. Jedná se o činnosti, které vykonává provozovatel přenosové soustavy pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.

Nižší objem tržeb za systémové služby je aktuálně způsoben změnou vykazování v systému. Také se mění způsob doúčtování u distribučních společností. Předpokládáme, že k vyrovnání dojde v průběhu roku a zvláště pak na jeho konci,“ vysvětluje Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Situace v přenosové soustavě byla v prvním čtvrtletí relativně klidná. V sedmi dnech byl použit přeshraniční redispečink, z toho ve třech případech redispečink řetězený. Po vyčerpání všech vnitřních možností zajišťujících bezpečný provoz sítě musejí být přijímána i tato vícestranná nákladná opatření.

Redispečink znamená změnu výroby v elektrárnách včetně případného najetí či odstavení bloků. Při řešení situace s vysokými toky z Německa do naší soustavy je účinným nástrojem zvýšení výkonu v našich elektrárnách a naopak snížení výkonu v Německu. Často však narážíme na nedostatek výkonu použitelného pro redispečink. V takovém případě nastupuje takzvaný řetězený redispečink, kdy ještě dojde ke zvýšení výkonu v Rakousku,“ dodává Miroslav Vrba, místopředseda představenstva ČEPS, a.s., zodpovědný za dispečerské řízení.

Společnost ČEPS se také aktivně zapojila do dvoudenního národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech.

Vnímáme, že riziko kybernetické hrozby se zvyšuje. Proto se do obdobných cvičení zapojujeme s cílem zvýšit ochranu své kritické informační infrastruktury. Provozovatel přenosové soustavy jako významný subjekt státu, jehož nefunkčnost by měla závažný dopad nejen na bezpečnost, ale i na ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb, musí být v kybernetickém prostoru respektovaným a spolehlivým partnerem,“ říká Kalina.

Přes jeden milion eur získala společnost ČEPS z programu Evropské komise Connecting Europe Facility, když uspěla se svou žádostí o dotaci na výstavbu a rozvoj přenosové soustavy České republiky. Dotace je určena na studie pro přípravu projektové dokumentace pro výstavbu vnitrostátních vedení Vernéřov – Vítkov a Vítkov – Přeštice. Obě investiční akce jsou zahrnuty v Projektech společného zájmu EU. Jejich výstavbou se zvýší spolehlivost dodávek v západních Čechách v souvislosti s plánovanou stavbou větrného parku a dalších obnovitelných zdrojů energie na Karlovarsku.

Stěžejními stavbami letošního roku jsou nové vedení V458 Horní Životice – Krasíkov a výstavba PST transformátorů (Phase Shifting Transformers – transformátory s regulací fáze) v rozvodně Hradec u Kadaně. Tato unikátní zařízení mají především omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska.

V prvním čtvrtletí letošního roku byly dokončeny Etapy III a IVa výstavby nového vedení V458. Nyní probíhají práce na poslední etapě. Plánovaný termín uvedení celého vedení do provozu je 30. září. Do elektrické stanice Hradec byla dodána z Itálie polovina strojů pro PST a probíhá jejich montáž,“ upřesňuje Kalina.

Ve sledovaném období bylo přeneseno celkem 16 289 GWh elektrické energie.

ČEPS, a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz.

 

Partner rubriky Rozvody energií:

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (92x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (85x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
Gazprom Export a MND otevřely podzemní zásobník plynu Dambořice (85x)
Podzemní zásobník plynu v Damořicích poblíž Hodonína byl dnes uveden do provozu. Zásobník je provozován společností Mora...