Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Projekt propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti byl úspěšně zahájen

Projekt propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti byl úspěšně zahájen

29. června 2011 byl na společném jednání zahájen projekt, jehož cílem je propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti. Účastníci projektu, který navazuje na Memorandum o porozumění podepsané 30. května 2011 českými, slovenskými a maďarskými provozovateli přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR), organizátory denních trhů (OTE, OKTE, HUPX) a příslušnými národními regulačními úřady (ERÚ, ÚRSO, MEH), potvrdili cíl propojit výše uvedené národní trhy ve druhém čtvrtletí 2012 a vytvořili k tomu potřebnou projektovou řídicí strukturu.

První jednání všech účastníků projektu propojení maďarské a česko-slovenské tržní oblasti se uskutečnilo 29. června 2011 v Budapešti. Všechny participující strany zde vyjádřily zájem postupovat rychle a potvrdily nejen zmíněný společný cíl spustit propojení národních trhů ve druhém čtvrtletí 2012, ale i následné přípravy k připojení k trhu v regionu CWE v roce 2012. Účastníci dále stanovili důležité milníky projektu a vytvořili potřebnou projektovou strukturu pro efektivní řízení projektu. Projektový tým se sestává ze tří pracovních skupin, je řízen skupinou Project Management a dozorován Steering Committee. Zvolená projektová struktura respektuje role a zodpovědnosti jednotlivých účastníků v připravovaném propojení denních trhů s elektřinou.
Projektový tým projednal první návrh řešení, který bude dále rozpracován v jednotlivých pracovních skupinách. Navržené řešení bude plně kompatibilní s cílovým řešením jednotného denního trhu s elektřinou a přispěje k vytvoření vnitřního trhu s elektřinou v roce 2014, jak je požadováno Evropskou Radou. Účastníci projektu dále vítají účast ostatních zemí v tomto projektu. Z tohoto důvodu bude připravované řešení podporovat jednoduché rozšíření.
Manažer projektu, Zoltán Medveczki (ředitel HUPX), k tomu řekl: „Propojení denních trhů s elektřinou v západní a severní Evropě je vítáno všemi účastníky trhu. Zkušenosti ukazují, že integrace trhů přispívá k efektivnější alokaci přeshraničních kapacit a nárůstu likvidity na krátkodobých trzích s elektřinou, což vede k větší transparentnosti stanovování cen elektřiny. Zároveň to přispívá i k vyššímu zabezpečení dodávek elektřiny konečným zákazníkům při respektování jejich potřeb“.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (107x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
ČEZ Teplárenská, a. s., má nového generálního ředitele (47x)
Novým generálním ředitelem ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ se od 1. září stal Petr Hodek, který dosud působil na ...
V ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energeticeV ArcelorMittal Ostrava vyvinuli novou ocel, která se uplatní zejména v energetice (47x)
Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula a zahájila výrobu nové oceli s vysokou přidanou hodnotou. Ocel jakosti 16Mo3 s přídav...