Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Plynové    Pracovní nabídky v ropném a plynárenském průmyslu narostly navzdory ekonomickým výzvám

Pracovní nabídky v ropném a plynárenském průmyslu narostly navzdory ekonomickým výzvám

Publikováno: 23.10.2012
Rubrika: Plynové, Ropa, Plyn

Celosvětové výsledky Indexu zaměstnanosti v ropném a plynárenském průmyslu vypracovaného společností Hays ukázaly, že navzdory ekonomickým a sezónním vlivům byly výsledky v třetím čtvrtletí silné.

Index, který mapuje počet pracovních nabídek zveřejněných na devíti portálech věnovaných ropnému a plynárenskému průmyslu po celém světě, stanul v září na hodnotě 1,60 a téměř tak dohnal květnový rekord z tohoto roku, index 1,63. Index 1 byl stanoven v říjnu 2010 a jsou podle něj vyhodnocovány všechny následující měsíce. Čím je index větší, tím to je pozitivnější a vytváří se větší poptávka. Během období letních dovolených si pracovní trh udržel stabilní pozici, jak je to pro období třetího čtvrtletí typické. To se odrazilo v nízkém počtu pracovních nabídek v průběhu července a srpna a v jejich pozvolném nárůstu, ke kterému došlo v září po skončení prázdninového období. „I přesto, že se trh stále zabývá obavami z evropských dluhů, největší vliv na něj má ale relativně pomalý růst v Číně,“ říká Jon Hill, generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko společnosti Hays. „Nyní mělo i dopad snížení akutního nedostatku kvalifikovaných pracovníků, který panoval při vstupu do třetího čtvrtletí. K tomu došlo také díky poklesu cen jiných komodit.“ „Hodnota indexu zůstala v kladném poli a dokonce se pohybuje těsně pod rekordní hodnotou z května tohoto roku, což je pozitivním ukazatelem pro vývoj náboru nových zaměstnanců po zbytek roku,“ říká Jon Hill. „V Číně dojde také ke změnám na vedoucích pozicích, což by podle předpokladů mělo přinést nové ekonomické investice.“ Podle Jona se budou evropské dluhové obavy i nadále odrážet na důvěře v ropné trhy, nicméně situace se od té současné nijak výrazně nezmění.

Trendy v jednotlivých regionech
Vedle globální perspektivy poskytuje Index zaměstnanosti společnosti Hays také měsíční vyhodnocení regionálních pracovních nabídek. Výsledky měření od října do prosince 2012 ukazují:

EVROPA
Pracovní nabídky v Evropě následovaly celosvětovou poptávku, a proto jsme v červenci a srpnu pozorovali jejich ustálení následované zářijovým nárůstem až k nejvyšším hodnotám. I přes pokles produkce ropy a zemního plynu ve Velké Británii panuje v regionu obecně vysoká jistota zaměstnanosti v tomto průmyslu, která tlačí index volných pracovních míst přes hodnotu 2,00.

Nábor se převážně odehrává na on-line portálech, což odráží také vysokou pracovní nabídku. Konkurenční boj o talentované zaměstnance je v Evropě také velmi silný a vede k tomu, že se volná pracovní místa opakovaně inzerují. Stejně jako na severoamerickém trhu je i v Evropě aktuální téma stárnutí pracovních sil, což bude mít za následek odchod velké části talentovaných pracovníků do důchodu v průběhu příštích 10 až 15 let. Zmíněné faktory vytvářejí vysoký index, kdy zaměstnavatelé soutěží o stále menší množství talentů.

AFRIKA
Navzdory opětovně špatným červnovým výsledkům hlásí index v Africe úspěšný návrat k hodnotě 1,78 a od července se drží na podobné úrovni. Růst míst zde řídí pobřežní vývoj v západní Africe, spolu s přechodem na znárodnění pracovních sil. Východní Afrika se začíná stávat centrem náboru nových pracovních sil, hlavně v Mozambiku, Tanzánii a Keni. Trhy v severní Africe se pomalu ale jistě vzpamatovávají ze společenských nepokojů, které zde probíhaly v minulém roce.

RUSKO & SNS (Společenství nezávislých států)
Po posledním silném čtvrtletí zaznamenávají pracovní nabídky jen mírný nárůst. Ruský náborový trh nyní vzkvétal po klidném roce 2011 a v průmyslu je tak akutní nedostatek místních kvalifikovaných pracovníků se zkušenostmi. Díky projektům probíhajícím v regionu Yamal vznikají v Rusku volná pracovní místa. V zemích SNS je nábor stabilní, lokalizace určuje množství pracovních nabídek.

STŘEDNÍ VÝCHOD
Letos v srpnu se v Číně konal tradiční muslimský Eid festival, po kterém následoval, co se týče online nabídek práce, klidný měsíc. V září se ale podařilo dosáhnout indexu 1,50, což je zatím nejvyšší index od doby, kdy jsme začali monitorovat počet pracovních nabídek. V říjnu mnoho regionálních operátorů představilo rozpočty na rok 2013, což bylo impulsem pro dlouho očekávanou novou vlnu najímání pracovních sil. Největší byla poptávka zejména po pracovnících se zkušenostmi v oblasti IT a v netradičních oborech.

ASIE
Index pracovních nabídek od posledního čtvrtletí s indexem 1,86 poklesl, přesto se ale drží na velmi optimistickém průměru 1,63. To reflektuje poněkud klidnější trh, než jaký byl v poslední době. Důvodem je, že zaměstnavatelé vyčkávají na zahájení nových projektů.

Malajsie se aktivně prezentuje jako regionální centrum pro služby v oblasti ropného průmyslu, a proto zde roste produkce i výrobní způsobilost.

AUSTRALASIE
Australský trh se zkapalněným zemním plynem zde v současné době řídí většinu velkých projektů a zaznamenává nárůst pracovních míst. Došlo k realizaci několika nových projektů ve městě Queensland, díky čemuž se zvedla náborová aktivita na východním pobřeží. Index odrážel od června do září vysokou poptávku a pohyboval se tak mezi hodnotami 1,57 a 1,69.

SEVERNÍ AMERIKA
Přestože v červenci index v porovnání s předchozím čtvrtletím mírně poklesl, v srpnu a září se mu opět podařilo překonat hodnotu 1,80. Převažují netradiční projekty, kvůli kterým dochází k přesunu kvalifikovaných sil mimo tradičnější ropná města jako je Houston a Calgary. V současné době zde dochází k realizaci některých projektů se zkapalněným zemním plynem, i když ještě potrvá, než začnou nabírat více pracovních sil.

JIŽNÍ AMERIKA
V severní části i nadále řídí vývoj Kolumbie, která kompenzuje poklesy indexu ve Venezuele. V Kolumbii je totiž mnoho nových firem, které v Bogotě začínají a nabírají tak nový personál. Jižní Amerika si internetový nábor pracovníků osvojuje relativně pomalu, nicméně Kolumbie tomuto trendu vzdoruje a vykazuje zde aktivní činnost. Pozitivní zprávou je, že v Brazílii došlo k první dražbě ropných licencí od roku 2008. Zatímco rozvoj místního trhu (vedený především podmořskými aktivitami) byl v plném proudu, v energetickém a ropném průmyslu očekáváme díky těmto aukcím nárůst pracovních míst.


O Hays Oil & Gas Job Index
Index zaměstnanosti Oil & Gas Global Job Index společnosti Hays provádí měsíční měření pracovních nabídek na hlavních internetových pracovních portálech v rámci celosvětového ropného a plynárenského průmyslu. Data sestavuje tým analytiků a výzkumníků s cílem poukázat na regionální rozdíly v najímání pracovních sil. Pro další podrobnosti o indexu a regionálních výsledcích prosím navštivte internetovou stránku Hays Oil & Gas www.hays-oilgas.com.

O Hays Oil & Gas
Hays Oil & Gas je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí pro jakýkoli cyklus globálního ropného a plynárenského průmyslu. Náboroví odborníci se zabývají pracovními pozicemi a smluvními rolemi na jedné straně a vývojem projektů a jejich chodem na straně druhé.

O Hays
Hays („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je lídrem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z lídrů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se stálými pozicemi, smluvními rolemi a dočasnými úkoly. K 30. červnu 2012 má Skupina 7 800 zaměstnanců pracujících ve 245 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích.
www.hays.cz

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (58x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...
Dodávky plynu z Ruska do Evropy rostou. Za první pololetí o 15 %. (39x)
Podle předběžných dat vzrostly dodávky plynu Gazpromu na evropský trh (mimo státy bývalého Sovětského Svazu a včetně Tur...
Na nově otevřeném burzovním trhu s plynem byl uzavřen první obchod za 40 miliónů korun (36x)
Prvních 68,8 gigawatthodin zemního plynu s dodávkou pro konečné odběratele bylo v úterý 10. srpna zobchodováno na Energe...