Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Pokles poptávky po zemním plynu v EU v roce 2013 je potřeba změnit

Pokles poptávky po zemním plynu v EU v roce 2013 je potřeba změnit

Publikováno: 26.3.2014
Rubrika: Tiskové zprávy, Plyn

Celková spotřeba zemního plynu 28 členských států EU klesá již třetí rok po sobě. Podle posledních odhadů Eurogasu klesla celková spotřeba zemního plynu o 1,4 procenta v roce 2013, v roce 2011 o 10 procent a v roce 2012 o 2 procenta. Celkově v roce 2013 poptávka po plynu klesla z důvodu snížení využití zemního plynu v energetickém sektoru.

"Pokles poptávky po zemním plynu může být částečně přičítán zvýšené konkurenci dotovaných obnovitelných zdrojů. Nicméně je paradoxní, že paliva s vyššími emisemi skleníkových plynů, jako je například uhlí, nadále nahrazují zemní plyn a to je potřeba změnit,“ řekla Beate Raabe, generální tajemnice Eurogasu. Podle předběžných odhadů Eurogasu byla spotřeba zemního plynu v roce 2013 v EU28 celkem 4 989 TWh, což odpovídá 462 miliardám m3, nebo 386 milionům tun ropného ekvivalentu.

Mírný nárůst poptávky po zemním plynu v EU byl zaznamenán v prvních šesti měsících roku 2013, a to vzhledem k mimořádně chladnému počasí. Od počátku roku 2011 a nadále i v roce 2013 (tj. už třetí rok po sobě) má řada faktorů negativní vliv na poptávku po zemním plynu. Jedná se o zvýšení konkurence obnovitelných zdrojů a nízkou cenu uhlí v kombinaci s nízkými cenami emisních povolenek, které vedly k dalšímu poklesu využití plynu při výrobě elektrické energie. Nicméně další faktory, jako je pokles poptávky po elektřině v důsledku stagnace evropského hospodářského růstu, sníženou poptávku po zemním plynu jen potvrdilo.

Díky chladnějšímu počasí v celé EU v roce 2013 se v sektoru domácností a služeb poptávka po zemním plynu ve srovnání s rokem 2012 zvýšila. Déletrvající chladné jaro bylo nicméně vyváženo mírnějšími zimními teplotami v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2013.

 Pokračující ekonomická recese v EU28 a pokles průmyslové výroby v průměru 0,5 procenta ve srovnání s rokem 2012 také ovlivnil negativně poptávku po zemním plynu ze strany průmyslu.

Na straně nabídky zemního plynu zaznamenala domácí  těžba ve srovnání s rokem 2012 mírný pokles o 1 procento na 1 690 TWh. Těžba v EU nicméně stále zůstává největším zdrojem plynu pro zákazníky EU28, a tvoří 33 procent z celkových dodávek. Mezi hlavní vnější zdroje patřilo Rusko s 27 procenty, Norsko s 23 procenty a Alžírsko s 8 procenty. Zkapalněný zemní plyn (LNG), který proudí do EU, měl i v roce 2013 silnou konkurenci na světovém trhu. Podíl zkapalněného zemního plynu z Kataru, hlavního dodavatele LNG do EU, klesl z 6 procent v roce 2012 na 4 procenta v roce 2013.

"Současná situace brání EU využívat zemní plyn jako hlavní možnosti pro rozvoj nákladové efektivity systému nízkouhlíkové energetiky. Žádáme hlavy států a vlády zemí EU, aby se dohodly na jediném závazném cíli snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 40 procent do roku 2030. Přineslo by to tolik potřebný signál pro investory, že všechna řešení s nízkým obsahem uhlíku, včetně zemního plynu, se mohou rozvíjet," dodala na závěr Beate Raabe.

Členové EUROGAS: http://www.eurogas.org/about-us/our-members/

EUROGAS - Evropská unie asociací zemního plynu byla založena v roce 1990 jako nezisková organizace, která reprezentuje zájmy plynárenského průmyslu vůči orgánům Evropské unie a dalších mezinárodních organizací. Základnu 50 členů tvoří společnosti, národní sdružení a mezinárodní organizace podílející se na velkoobchodu, maloobchodu a distribuci zemního plynu v Evropě. Cílem EUROGASu je posílit roli zemního plynu v energetickém mixu a to trvalým dialogem s evropskými průmyslovými subjekty, světovými producenty plynu a příslušnými organizacemi jako je Evropská komise.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (55x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (31x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
VŠTE bude od března vzdělávat energetické specialisty (28x)
Průběžné vzdělávání energetických specialistů je další vzdělávací aktivitou na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE...