Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Pokles poptávky po zemním plynu v EU v roce 2013 je potřeba změnit

Pokles poptávky po zemním plynu v EU v roce 2013 je potřeba změnit

Publikováno: 26.3.2014
Rubrika: Tiskové zprávy, Plyn

Celková spotřeba zemního plynu 28 členských států EU klesá již třetí rok po sobě. Podle posledních odhadů Eurogasu klesla celková spotřeba zemního plynu o 1,4 procenta v roce 2013, v roce 2011 o 10 procent a v roce 2012 o 2 procenta. Celkově v roce 2013 poptávka po plynu klesla z důvodu snížení využití zemního plynu v energetickém sektoru.

"Pokles poptávky po zemním plynu může být částečně přičítán zvýšené konkurenci dotovaných obnovitelných zdrojů. Nicméně je paradoxní, že paliva s vyššími emisemi skleníkových plynů, jako je například uhlí, nadále nahrazují zemní plyn a to je potřeba změnit,“ řekla Beate Raabe, generální tajemnice Eurogasu. Podle předběžných odhadů Eurogasu byla spotřeba zemního plynu v roce 2013 v EU28 celkem 4 989 TWh, což odpovídá 462 miliardám m3, nebo 386 milionům tun ropného ekvivalentu.

Mírný nárůst poptávky po zemním plynu v EU byl zaznamenán v prvních šesti měsících roku 2013, a to vzhledem k mimořádně chladnému počasí. Od počátku roku 2011 a nadále i v roce 2013 (tj. už třetí rok po sobě) má řada faktorů negativní vliv na poptávku po zemním plynu. Jedná se o zvýšení konkurence obnovitelných zdrojů a nízkou cenu uhlí v kombinaci s nízkými cenami emisních povolenek, které vedly k dalšímu poklesu využití plynu při výrobě elektrické energie. Nicméně další faktory, jako je pokles poptávky po elektřině v důsledku stagnace evropského hospodářského růstu, sníženou poptávku po zemním plynu jen potvrdilo.

Díky chladnějšímu počasí v celé EU v roce 2013 se v sektoru domácností a služeb poptávka po zemním plynu ve srovnání s rokem 2012 zvýšila. Déletrvající chladné jaro bylo nicméně vyváženo mírnějšími zimními teplotami v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2013.

 Pokračující ekonomická recese v EU28 a pokles průmyslové výroby v průměru 0,5 procenta ve srovnání s rokem 2012 také ovlivnil negativně poptávku po zemním plynu ze strany průmyslu.

Na straně nabídky zemního plynu zaznamenala domácí  těžba ve srovnání s rokem 2012 mírný pokles o 1 procento na 1 690 TWh. Těžba v EU nicméně stále zůstává největším zdrojem plynu pro zákazníky EU28, a tvoří 33 procent z celkových dodávek. Mezi hlavní vnější zdroje patřilo Rusko s 27 procenty, Norsko s 23 procenty a Alžírsko s 8 procenty. Zkapalněný zemní plyn (LNG), který proudí do EU, měl i v roce 2013 silnou konkurenci na světovém trhu. Podíl zkapalněného zemního plynu z Kataru, hlavního dodavatele LNG do EU, klesl z 6 procent v roce 2012 na 4 procenta v roce 2013.

"Současná situace brání EU využívat zemní plyn jako hlavní možnosti pro rozvoj nákladové efektivity systému nízkouhlíkové energetiky. Žádáme hlavy států a vlády zemí EU, aby se dohodly na jediném závazném cíli snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 40 procent do roku 2030. Přineslo by to tolik potřebný signál pro investory, že všechna řešení s nízkým obsahem uhlíku, včetně zemního plynu, se mohou rozvíjet," dodala na závěr Beate Raabe.

Členové EUROGAS: http://www.eurogas.org/about-us/our-members/

EUROGAS - Evropská unie asociací zemního plynu byla založena v roce 1990 jako nezisková organizace, která reprezentuje zájmy plynárenského průmyslu vůči orgánům Evropské unie a dalších mezinárodních organizací. Základnu 50 členů tvoří společnosti, národní sdružení a mezinárodní organizace podílející se na velkoobchodu, maloobchodu a distribuci zemního plynu v Evropě. Cílem EUROGASu je posílit roli zemního plynu v energetickém mixu a to trvalým dialogem s evropskými průmyslovými subjekty, světovými producenty plynu a příslušnými organizacemi jako je Evropská komise.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Gazprom Export a Air Liquide podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji projektů výroby helia na východní Sibiři (71x)
Alexander Medveděv, místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export a François Dar...
Gazprom Export a Linde podepsali Memorandum o spolupráci při výrobě helia (57x)
Místopředseda řídícího výboru Gazpromu a generální ředitel společnosti Gazprom Export Alexander Medveděv a Tom Blades, č...
Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (39x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...