Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Nové zdroje energie

Nové zdroje energie

Publikováno: 1.10.2007, Aktualizováno: 12.7.2022 13:24
Rubrika: Paliva

Novým zdrojům energií a jejich využití byl věnován odborný seminář pod názvem Energie budoucnosti, který se uskutečnil v rámci MSV. Šlo mimo jiné o představení jaderných elektráren z hlediska jejich bezpečnosti, o to jak snížit zátěž životního prostředí v uhelných elektrárnách. K energii budoucnosti patří samozřejmě využití sluneční energie, využití biomasy, biopaliva, získávání energie z přílivu a odlivu, ale i využití výškových větrů. Účastníci hovořili také o vodíku jako o naprosto čistém médiu.

Podle energetických odborníků by se v ČR měla podpořit výstavba další jaderné elektrárny. V Česku jsou k dispozici velké týmy specialistů, kteří se věnují této problematice. Bezpečnost atomové energetiky je stále na vyšší úrovni, nikdo se nemusí obávat o svou bezpečnost a přitom jde o velice ekologický provoz, který může dlouhodobě vyřešit naše energetické problémy.
Ze semináře dále vyplynulo, že nakládání s použitým jaderným palivem v ČR v současnosti i v budoucnosti je řešeno velmi spolehlivě. Na definitivní vyřešení této otázky je stále dostatek času, nabízí se řada možností, jak bude finální řešení vypadat. „Svůj domov“ najde palivo v podzemním hlubinném úložišti, v úvahu přichází na území ČR šest lokalit. Z nich by měly být do roku 2015 vybrány dvě varianty. Trvalé úložiště pak má být zprovozněno od roku 2065. Do té doby se o radioaktivní odpad a použité jaderné palivo musejí starat jejich původci, tedy jaderné elektrárny a jejich subjekty.
Odborníci tvrdí, že pokud se nepodaří zastavit globální oteplování pomocí úsporného zacházení s energií a postupným zdokonalováním současné techniky, mohou zřejmě lidstvo zachránit pouze nové bezuhlíkaté energie. Společnost musí aktivně omezit únik oxidu uhličitého. Je chybou předpokládat, že budou emise uhlíku růst pomaleji než hospodářský růst a spotřeba energie. Ovšem může se stát, že s rostoucími cenami ropy a zemního plynu se energetický průmysl vrátí k uhlí. Například v Číně, USA a Indii se plánuje vystavět asi 850 uhelných elektráren. Ani jedna z těchto zemí nepodepsala Kjótský protokol. Do roku 2012 převýší emise z těchto nových elektráren kjótské snížení pětinásobně.
Velké naděje vkládají specialisté do využívání vodíku pro pohon aut, který může výrazně snížit spotřebu ropy a uhlíkové emise. Očekává se totiž, že do roku 2050 se současný počet vozidel na světě ztrojnásobí – nyní dosahuje 750 milionů, a to především kupní síle v Číně, Indii a v dalších rychle se rozvíjejících zemích. Musíme si uvědomit, že nyní 97 procent paliva v dopravě pochází ze surové ropy. V nejbližší budoucnosti je tedy zvyšování hospodárnosti s palivem nejlepší cestou ke zpomalení růstu spotřeby ropy a emise skleníkových plynů. Důležitou roli při snížení tohoto klasického paliva budou hrát též kapalná paliva z dřevin nebo syntetizovaná z živičných písků a uhlí.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2018: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy palivaTESPO engineering s.r.o. a energetika v roce 2018: Zajímavé aplikace, netradiční řešení problémů v oblastech pohonů a dopravy paliva (20x)
Za posledních několik let firma TESPO engineering s.r.o. vstoupila ve známost tím, že navrhuje našim zákazníkům netradič...
Rakousko hledá ropu v blízkosti českých hranic (17x)
Rakousko, které bylo ještě v polovině šedesátých let minulého století v zásobování ropou soběstačné, dnes těží asi 900 t...
Příprava paliv pro energetikuPříprava paliv pro energetiku (13x)
Použití uhlí i alternativních paliv pro energetiku vyžaduje jejich úpravu s ohledem na vstupní parametry paliv kotle. Je...