Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Nová transformační stanice na severní Moravě bude v Kletném

Nová transformační stanice na severní Moravě bude v Kletném

Publikováno: 21.3.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:45
Rubrika: Rozvody energií

Společnost ČEPS jedná s majiteli pozemků o umístění nové transformační stanice. Ti navrhli posunutí stanice o několik stovek metrů severně, to ale přenosové soustavě nevadí, neboť se nachází v blízkosti stávajícího vedení.

„S majiteli pozemků, kde by měla stanice stát, probíhají jednání. Do čtrnácti dnů by mohly být dojednány další detaily potřebné ke smlouvě,“ říká ředitel sekce Rozvoj a bezpečnost provozu přenosové soustavy Pavel Švejnar.
Novou transformační stanici a posílení přenosové soustavy si vyžádal prudký rozvoj průmyslu v Moravskoslezském kraji. Již dnes totiž český provozovatel přenosové soustavy, akciová společnost ČEPS, registruje žádosti o nové odběry v hodnotách 370 MW k roku 2008 a 760 MW k roku 2015. Pro oblast tak bude nutno z přenosové sítě nově zajistit 530 MW elektrického výkonu.
Lokalita Kletné, byla odborníky vytipována jako optimální pro zajištění nárůstu spotřeby v Moravskoslezském regionu. Umožňuje totiž nasazení dvou nových transformátorů 400/110 kV s výkonem 2 x 350 MVA od počátku provozu a výhledově umožňuje nasazení třetího transformátoru 400/110 kV s výkonem 350 MVA. „Představuje ekonomicky nejpříznivější variantu a okamžitě odlehčí přetěžovanou oblast Lískovec, tedy klíčovou oblast ostravské aglomerace,“ uvedl Švejnar.
Plánovaná transformační stanice bude zřejmě „zapouzdřená“ tedy veškeré rozvody a vedení budou schovány v jakési hale. „Je to sice dražší varianta, než běžné stanice, ale je odolnější vůči klimatickým podmínkám a samozřejmě i hezčí na pohled,“ dodal Švejnar.
Termín uvedení do provozu transformovny Kletné byl stanoven na konec roku 2011. „Tento mimořádně náročný úkol bude možné zajistit jen v případě podpory a úzké součinnosti všech zainteresovaných stran, zejména státní správy a krajských samosprávných orgánů,“ upozorňuje předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEPS Vladimír Tošovský s tím, že klíčová bude podpora při získání kladného stanoviska k procesu EIA, realizaci nákupu pozemků pro transformační stanici a při zanesení stavby do územních plánů a samozřejmě i při průběhu stavebního a územního řízení a získání stavebního povolení.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (74x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (64x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
Reportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV AlbrechticeReportáž: Na návštěvě v modernizované rozvodně 400/110 kV Albrechtice (63x)
Není malých „rock’n’roll(-í)“ a malých či méně významných rozvoden… Tímto způsobem by se dalo zahájit povídání s Romanem...