Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Modernizace průtočných částí nízkotlakých dílů turbíny jaderné elektrárny Temelín 1 000 MW

Modernizace průtočných částí nízkotlakých dílů turbíny jaderné elektrárny Temelín 1 000 MW

Publikováno: 9.1.2018
Rubrika: Jaderné

Doosan Škoda Power dodává parní turbíny již více než 110 let. Díky tomuto dlouholetému fungování mohla společnost využít své provozní zkušenosti a zapracovat je do designu svých produktů. Tyto produkty jsou neustále vyvíjeny a inovovány pro zvyšování účinnosti turbín a zajištění kvalitních výrobků pro zákazníky. Vývoj a výzkum se opírá o dvě vyspělá výzkumná centra disponující pokusnými laboratořemi – v Plzni a v jihokorejském Changwonu, který je současně i centrem výroby parních turbín pro mateřskou firmu Doosan.

Již historicky se společnost Doosan Škoda Power zapojovala do projektů jaderné energetiky jako dodavatel turbosoustrojí a dalšího zařízení strojoven. Jako dodavatel figurovala v elektrárnách Jaslovské Bohunice, Dukovany aMochovce. Plzeňská společnost se podílí nejen na dodávkách nového zařízení pro uvedené elektrárny, ale zajišťuje také jejich údržbu a modernizace zařízení. Nejvýkonnější vyrobené turbíny dodal Doosan Škoda Power právě pro Jadernou elektrárnu Temelín (JE Temelín) o jednotce 1 000 MW.

I u těchto turbín došlo k jejich modernizaci za účelem navýšení výkonu. Nejprve jejich vysokotlakových a později i nízkotlakých dílů. V rámci této činnosti byla v roce 2009 uzavřena zakázka mezi společností Doosan Škoda Power a ČEZ na modernizaci průtočných částí nízkotlakých dílů a modernizace regulace TG a PSK turbín 1 000 MW na 1. a 2. bloku. Hlavním cílem této modernizace bylo zvýšení výkonu a účinnosti turbín 1 000 MW a zlepšení spolehlivosti dodávky elektrické energie vůči původnímu provozu. Modernizací průtočné části nízkotlakých dílů (značených NT díly) byla zajištěna vysoká provozuschopnost a vysoká provozní spolehlivost turbosoustrojí při dosažení požadované prodloužené projektové životnosti dotčené části turbín na 280 000 provozních hodin i zvýšení výkonu.

Předmětem modernizace byla kompletní výměna třech vnitřních nízkotlakých těles a nízkotlakých rotorů. Počet oběžných kol na rotorech se zvýšil ze čtyř řad na pět řad. Byla namontována zcela nová regulace turbíny systémem VTH. Původně byla na JE Temelín instalovaná regulace turbíny regulačním olejem. Dále byla v rámci modernizace provedena výměna pohonů všech vysokotlakých rychlozávěrných a regulačních ventilů, nízkotlakých rychlozávěrných a záchytných klapek, uzavíracích a škrtících ventilů přepouštěcí stanice do kondenzátoru (značených PSK) včetně kompletního rozvodu regulačního oleje od agregátů PSK a turbíny k vlastním pohonům. Byl také namontován nový rozvod zvedacího oleje včetně instalace nových čerpadel. A v neposlední řadě byla předmětem zakázky také dodávka nových segmentových ložisek Waukesha.

Výsledkem výše popsaných úprav bylo navýšení výkonu turbíny na jednom bloku na 1 080 MW. K předání díla společnosti ČEZ proběhlo úspěšně na prvním bloku v roce 2014 a na druhém bloku v roce 2015. V současné době zajišťuje Doosan Škoda Power činnosti na 1. a 2. bloku v rámci záruční doby.

Úspěch firmy Doosan Škoda Power na poli modernizací turbín v Jaderné elektrárny Temelín představoval výborné reference pro další zakázky. V roce 2009 společnost získala kontrakt na dostavbu bloků 3 a 4 s turbínami 4 × 220 MW ve slovenské jaderné elektrárně Mochovce. U tohoto projektu však nešlo o modernizace v obdobném rozsahu jako u JE Temelín, ale o dodávku nových strojů při použití některých dílů turbín dodaných již v minulosti. Činnosti v rámci tohoto projektu nebyly doposud ukončeny, neboť plánované předání je v roce 2019.

Modernization of flow parts for low-pressure turbine components at the Temelín 1,000 MW Nuclear Power Plant
Doosan Škoda Power has been delivering steam turbines for more than 110 years. These many years of operation have allowed the company to take advantage of its experience and incorporate it into the design of its products. These products are constantly developed and innovated to increase the efficiency of its turbines and to ensure high-quality products for its customers. This research and development depends on two advanced research centers with experimental laboratories - in Pilsen and in Changwon, South Korea, which is the current manufacturing center for steam turbines for the parent company Doosan.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Momentka z modernizace turbíny v Jaderné elektrárně TemelínStav po modernizaciMomentky z převozu nízkotlakých dílů pro Jadernou elektrárnu TemelínMomentky z převozu nízkotlakých dílů pro Jadernou elektrárnu TemelínMomentky z převozu nízkotlakých dílů pro Jadernou elektrárnu TemelínMomentky z převozu nízkotlakých dílů pro Jadernou elektrárnu TemelínJaderná elektrárna Mochovce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Arabelle, nejvýkonnější parní turbína na světěArabelle, nejvýkonnější parní turbína na světě (43x)
Společnost Alstom je předním světovým dodavatelem „konvenčních částí“ (strojoven) pro jaderné elektrárny a j...
Lucie Židová, ředitelka divize ENERGOPROJEKT PRAHA: Na pozici hlavního projektanta nového jaderného zdroje v ČR jsme připraveniLucie Židová, ředitelka divize ENERGOPROJEKT PRAHA: Na pozici hlavního projektanta nového jaderného zdroje v ČR jsme připraveni (31x)
ENERGOPROJEKT PRAHA (EGP), dnešní divize ÚJV Řež, slaví letos 70 let své existence. Je generálním projektantem jaderných...