Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    Dopady nevypsání podpory POZE pro obor vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s výkonem do 5 MW

Dopady nevypsání podpory POZE pro obor vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla s výkonem do 5 MW

Publikováno: 7.12.2015
Rubrika: Tiskové zprávy, Kogenerace, decentrální energ.

Pokud nedojde k vyřešení současné situace týkající se podpory všech podporovaných zdrojů energie (POZE), bude to pro segment malé kogenerace znamenat zastavení provozu většiny kogeneračních jednotek spalujících zemní plyn.

 

 

 

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) má na výrobě elektřiny a tepla v ČR významný podíl. Celkový instalovaný elektrický výkon malých a středních výroben spalujících zemní plyn je dnes vyšší než 220 MW a výroba přesahuje 600 000 MWh elektřiny a 3 000 TJ tepla. Úspora energie, jež je díky provozování těchto zdrojů dosažena, převyšuje 20 % v porovnání s ostatními nejlepšími technologiemi oddělené výroby elektřiny a tepla. Díky tomu tato technologie významně přispívá k dosažení cílů Evropské unie, ke kterým se ČR zavázala, tj. ke zvyšování energetické účinnosti a snižování produkce emisí CO2. Více než 70 % těchto zařízení je provozováno v soustavách zásobování teplem, kde přispívají k jejich vyšší efektivitě a stabilizaci cen tepla.
Hlavní dopady nevyhlášení podpory pro malé kogenerační zdroje lze shrnout následovně:
1. Zastavení rozvoje kombinované výroby, což je v rozporu s požadavky Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti.
2. Zvýšení energetické náročnosti výroby elektřiny a tepla – v případě odstavení všech provozovaných zařízení to znamená:
a. navýšení spotřeby primárních zdrojů o 300 GWh/rok (1,1 PJ/rok),
b. navýšení emisí CO2 o 600 000 t/rok.
3. Negativní finanční dopad do cen tepla zákazníkům, kteří jsou napojeni na soustavy zásobování teplem využívající vysoko účinnou kombinovanou výrobu.
4. Pravděpodobné soudní nároky vůči ČR v důsledku zmařených investic.
5. Následný dopad na bankovní sektor plynoucí z druhotné neschopnosti plnit závazky z existujících investičních úvěrů.
6. Významný dopad na všechny navazující obory – dodavatelské i odběratelské firmy a z ní plynoucí zvýšení nezaměstnanosti.
7. Zvýšení nedůvěry ve stabilitu ekonomického prostředí v ČR – velmi špatný signál pro investory.
Apelujeme proto na orgány státní správy, aby stávající velmi nešťastnou situaci vyřešili účinnými kroky s ohledem na celou skupinu podporovaných zdrojů. Pouze včasné řešení může pomoci zabránit nevratnému poškození systému vysoce účinné výroby elektrické energie a tepla, který se za mnoho let podařilo v ČR vybudovat na velmi vysoké úrovni.

Ing. Tomáš Bičák, výkonný ředitel

 

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2 (79x)
János Lázár, maďarský šéf úřadu vlády, 17. 11. 2016 oznámil, že Evropská komise dokončila řízení ve věci předpokládaného...
Jádro přitahuje stále více návštěvníků. Jadernou Elektrárnu Temelín navštívilo loni rekordních 26.875 návštěvníků. (49x)
Informační centra (IC) jaderných elektráren Dukovany a Temelín shlédlo v roce 2007 dohromady 55.693 návštěvníků, což je ...
Kontrolní tým ERÚ se nově zaměří na oprávněnost podpory u výroben KVET (36x)
Energetický regulační úřad v rámci vlastních zjištění získal pochybnosti okolo správnosti údajů vykazovaných v oblasti k...