Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Díky rozvodně Kočín bude přenosová soustava plně připravená i na možnost rozšíření Temelína

Díky rozvodně Kočín bude přenosová soustava plně připravená i na možnost rozšíření Temelína

Publikováno: 20.7.2018, Aktualizováno: 24.7.2018 11:09
Rubrika: Rozvody energií

Rekonstrukce rozvodny probíhá za plného provozu JETE, zdůrazňuje v rozhovoru Jiří Hrbek ze společnosti ČEPS, a.s.

V jaké fázi je rekonstrukce elektrické stanice Kočín?
Rekonstrukce elektrické stanice Kočín byla zahájena v dubnu 2017 a její dokončení je plánováno na listopad 2023. V současné době zde probíhají terénní úpravy, připravují se například patky hlavních a pomocných ocelových konstrukcí, stanoviště transformátoru, tlumivky a čističky zaolejovaných vod.

Jaký má elektrická stanice účel a můžete shrnout prozatímní průběh rekonstrukce? 
Rozvodna 420 kV Kočín představuje významný uzel přenosové soustavy ČR, který zajišťuje spolehlivé vyvedení výkonu z jaderné elektrárny Temelín do sítě 400 kV. Součástí  elektircké stanice Kočín je i rozvodna 123 kV, která zajišťuje rezervní napájení vlastní spotřeby elektrárny Temelín, čerpací stanice technologické vody pro JETE v Hněvkovicích a části distribuční soustavy. V průběhu komplexní rekonstrukce bude obnoveno dožité zařízení, tedy jak sekundární technika, tak přístrojové vybavení silové části. Rozvodna 400 kV Kočín bude rovněž rozšířena pro připojení plánovaných vedení 400 kV, což umožní případné budoucí připojení nových výrobních bloků z elektrárny Temelín při současném zvýšení zkratové odolnosti na 63/160 kA.

Vlastní postup rekonstrukce probíhá podle harmonogramu, který respektuje dlouhodobě plánované odstávky zařízení přenosové soustavy a odstávky jaderné elektrárny Temelín.

Co bude na této mimořádní investici nejsložitější?
Rekonstrukce v podstatě probíhá za provozu a zejména za provozu jaderné elektrárny Temelín. V každém okamžiku je potřeba zajistit vyvedení výkonu a neustále zajišťovat rezervní napájení včetně napájení čerpací stanice Hněvkovice. Nejsložitější bude okamžik, kdy bude nutné provozovat první polovinu nově vybudované rozvodny 420 kV spojenou se stávající starou částí. Do každé části bude vyveden jeden blok jaderné elektrárny Temelín.

Bude plně připravená na případné rozšíření JETE?
Rekonstrukce elektrické stanice Kočín je navržena tak, že v budoucnu bude možné připojení nových výrobních bloků z elektrárny Temelín bez dodatečného omezování provozu bloků stávajících.

Jaké jsou technické parametry elektrické stanice?
Rozvodna 420 kV bude v rozsahu 26 polí a její zkratová odolnost bude zvýšena na 63/160 kA. Systém dvou hlavních přípojnic W1 a W2 a jedné pomocné přípojnice W5 bude v lanovém provedení. Přípojnice budou rozděleny na dvě poloviny, podélné dělení hlavních přípojnic bude v provedení s vypínači.

Rozvodna 123 kV bude v rozsahu 21 polí a její zkratová odolnost bude zvýšena na 50/125 kA. Systém třech hlavních přípojnic W1, W2 a W3 a jedné pomocné přípojnice W5 bude v trubkovém provedení. Propojení rozvodny 123 kV s transformátory T401 a T402 bude realizováno kabely 110 kV.

Jak bude elektrická stanice řízena?
Stejně jako všechny ostatní stanice přenosové soustavy bude i stanice Kočín umožňovat dálkové řízení.

Jak pokračují investice do elektrické stanice Čechy střed?
V letech 2012-2018 proběhla v rámci akce Čechy střed I kompletní modernizace transformovny 400/220/110 kV, jejíž součástí byla modernizace rozvoden 420 kV a 245 kV. S ohledem na novou dispozici R420 kV byl vybudován nový centrální domek a domky sekundární techniky UDD 1-6 pro R245 kV a UDC 1-8 pro R420 kV. Postaveny byly také provozní objekty, jako například čističky zaolejovaných vod, sklady apod. Došlo ke kompletní výměně sekundární techniky, zejména řídicího systému, systému chránění a vlastní spotřeby a dalších systémů pro zajištění provozu rozvoden 420 kV a 245 kV. V rámci této celkové modernizace proběhly také stavební úpravy stávajících stání transformátorů, byla vybudována kompletní nová dešťová kanalizace a vnitřní komunikace.

V rámci modernizace R420 kV byla vystavěna kompletně nová rozvodna se zkratovou odolností 50/125 kA v rozsahu 14 polí a pole měření, s možností budoucího rozšíření o další 4 pole, se systémem hlavních trubkových přípojnic W1-W2-W1 a pomocnou přípojnicí W5 s propojením přípojnice W1 a W5 do „U“.

V rámci modernizace R245 kV byla zvýšena její zkratová odolnost na 40/100 kA se zachováním původní hlavních ocelových konstrukcí, které byly pouze upravovány a sanovány. Bylo modernizováno celkem 12 polí a pole měření. Nově vybaveny zůstaly pouze dva systémy hlavních přípojnic W2, W3 a pomocná přípojnice W5.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Jiří HrbekŠest let (2017-2023) zabere rekonstrukce rozvodny Kočín (foto ilustrační)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Modernizace 110 kV rozvodny v Energetice TřinecModernizace 110 kV rozvodny v Energetice Třinec (31x)
V článku je popsána modernizace 110 kV rozvodny ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (ET). Z pohledu výše spotřeby ele...
Popis rozvodů tepla Plzeňské energetiky a.s.Popis rozvodů tepla Plzeňské energetiky a.s. (30x)
V současné době je parní rozvod dlouhý 1,9 km. V roce 1928 byly vybudovány parovod P1 a parovod P2, které sloužili pro n...
Zástupci BEZ Transformátory prezentovali na veletrhu Amper 2013 (29x)
V rámci letošního ročníku veletrhu Amper 2013 se časopis All for Power podílel na unikátním projektu, jehož duchovním ot...