Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Dávno už netaháme jen vodiče mezi stožáry

Dávno už netaháme jen vodiče mezi stožáry

Publikováno: 25.7.2018
Rubrika: Rozvody energií

Když v roce 1999 vznikala společnost Energon Dobříš, měl její zakladatel Jan Ježek jednu hlavní ambici – stavět energetické sítě a dělat to pokud možno lépe než jeho předchozí zaměstnavatelé. Podařilo se, zakázky se množily. Původně garážová firma o pár lidech úspěšně rostla. S rozvojem nových technologií v energetice se však objevil prostor pro další služby. V posledních letech tak kolem Energonu Dobříš vyrostla skupina sesterských firem, které významně rozšířily možnosti společnosti.

Co všechno dnes Energon nabízí?
Naše portfolio v současnosti zahrnuje komplexní spektrum služeb potřebných v energetice. Od výstavby energetických sítí a VN, VVN, ZVN stanic přes projektování a výstavbu velkokapacitních bateriových úložišť a obnovitelných zdrojů až po oblasti energetického managementu a automatizací nejrůznějších energetických procesů.

Kolik firem tyto služby zajišťuje?
Ve skupině je aktuálně sedm společností zabývajících se energetikou: Energon Dobříš, Energon Stavební, Energon Energo, Energon Advanced Energetics, Buildsys, S-Power a Solid Power Distribution. Zaměřením i charakterem jsou tyto společnosti velmi různorodé, ovšem dohromady utvářejí dokonale provázaný a spolupracující celek, který pokrývá největší část potřeb současné energetiky. Jsme spolehlivými partnery jak pro tradiční technologie, tak i pro společnosti postavené na inovacích a změnách vyplývajících z aktuálního „4D“ trendu v energetice – decentralizace, dekarbonizace, deregulace a digitalizace.

Co můžete nabídnout v oblasti decentralizace?
Decentralizace energetiky vyžaduje rozšiřování sítě lokálních zdrojů a bateriových úložišť. Na to se v rámci Energonu specializuje především společnost Energon Advanced Energetics, která na zakázku staví velkokapacitní bateriové systémy a zajišťuje k nim potřebný IT management. Právě nyní například dokončuje stavbu 1MW bateriového kontejneru, u něhož bude v nadcházejících měsících testovat veškeré funkcionality jako peak-shaving, maximalizaci vlastní spotřeby, frekvenční a napěťové regulace, ostrovní provoz nebo regulaci jalové energie. Po ukončení testování, v druhé polovině roku, bude kontejner k prodeji. V podobných bateriových úložištích vidíme jednoznačnou budoucnost, protože nepochybně budou hrát zásadní roli ve stabilizaci distribuční sítě. Počítáme proto s výrazným nárůstem poptávky a netajíme se ambicí stát se v tomto segmentu lídry na trhu.

Vedle toho firma staví na klíč i komplexní EPC celky včetně fotovoltaických, větrných a vodních elektráren. Z poslední doby můžeme vyzdvihnout návrh a stavbu unikátní dobíjecí stanice pro elektromobily v pražských Holešovicích pro společnost PRE a.s. Stanice jako první republice kombinuje bateriové úložiště a vlastní zdroj zelené energie v podobě střešních fotovoltaických panelů. Stanice díky tomu neslouží jen k dobíjení elektromobilů, ale i ke stabilizaci okolní sítě. Zvolený koncept je revoluční také v tom, že snižuje nároky na infrastrukturu. Díky akumulaci nebylo třeba posilovat přípojku, což může být do budoucna zásadní výhodou při rozšiřování elektromobility ve městech.

Dalším ze zmiňovaných D byla dekarbonizace…
Jistě, ta je spojená s instalací obnovitelných zdrojů. Konkrétně na téhle oblasti lze dobře ilustrovat provázanost jednotlivých firem v rámci Energonu a jejich vzájemnou spolupráci. Už jsem zmínil, že výstavbou OZE na míru se zabývá společnost Energon Advanced Energetics, která se zaměřuje především na průmyslové energetické podniky a služby v přenosových a distribučních soustavách. Máme ale i řešení pro koncové zákazníky. Společnost S-Power se specializuje na instalace střešních fotovoltaik a během pouhých dvou let se stala jedničkou na českém trhu – za uplynulý rok má na kontě největší počet instalací. Obě zmíněné společnosti pak úzce spolupracují s dalším nováčkem ve skupině Energon – společností Solid Power Distribution. Ta je distributorem zařízení a zároveň výrobcem vlastních komponent pro decentrální zdroje energie, přičemž se zaměřuje zejména na fotovoltaické elektrárny.

Zbývají ještě dvě D – deregulace a digitalizace. Čím se Energon zabývá v těchto oblastech?
Deregulace a digitalizace jsou do značné míry spojené nádoby. Úzce souvisí s energetickým managementem, kterému se věnuje zejména společnost Buildsys. Její doménou je kompletní portfolio služeb v oblasti řízení energetické soustavy ve vazbě na okolní podmínky – např. podle momentálních tržních cen, počasí nebo řady dalších faktorů, které ji ovlivňují. S tím souvisí i řízení obnovitelných zdrojů a stabilizace distribuční sítě prostřednictvím řízených bateriových systémů. Buildsys se zabývá také tzv. load managementem, tedy řízením odběrů energií v reálném čase v závislosti na vlastní výrobě. Zároveň vyvíjí nejrůznější softwarové aplikace a zabývá se projektováním a stavbou energetických dispečinků.

Můžete zmínit nějaký zajímavý referenční projekt?
Určitě. Například před dvěma lety jsme uvedli do provozu energetický dispečink pro jednu ze 14 oblastí Moskvy. Byl to zásadní projekt, nyní totiž poslouží jako předloha pro další zmiňované oblasti.

V Čechách se můžeme pochlubit třeba výstavbou energetického dispečinku s dispečinkem budovy pro výrobní závod Opavia Opava společnosti Mondelez International.

Pokud se od digitalizace vrátíme zpět k tradičněji orientované části Energonu, máte nějaké novinky i v této oblasti?
Za pozornost nepochybně stojí vznik firmy Energon Energo, která je součástí skupiny teprve od minulého roku. Impulsem k jejímu založení byla naše dlouhodobá snaha o rozšíření aktivit v oblasti rozvoden VVN a ZVN. Díky svým dlouholetým zkušenostem jsou pracovníci této firmy schopni plnit úkoly jak ve stanicích VN, NN, tak i v rozvodnách 400 kV.

Má firma na kontě nějaké zajímavé realizace?
Ano, v poslední době se firma podílela na výstavbě výrobních závodů Jaguar Land Rover v Nitře a Nexen Tire v průmyslové zóně Triangle Žatec.

Jaké máte v Energonu plány do budoucna?
Rádi bychom svými službami přispěli k tomu, aby česká energetika obnovila svůj dřívější věhlas. Věříme, že správná kombinace tradičních a nových technologií může vytvořit ideální prostředí pro to, aby se z české energetiky stal cenný vývozní artikl. Rádi bychom tedy nejen sledovali směr dalšího vývoje, ale pokud možno se i podíleli na jeho určování.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Jan JežekObr. 1 – Interiér unikátní rychlonabíjecí stanice pro elektromobily, která kombinuje vlastní výrobu elektřiny z 30 střešních fotovoltaických panelů a ukládání energie do vysokokapacitní baterie.Obr. 2 – Energon zvládá i realizace v náročném terénu. V roce 2017 pracovníci Energon Dobříš pomocí vrtulníku měnili stožáry v prudkém srázu bez příjezdové cesty v Jílovém u Prahy.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (697x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (65x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (62x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...