Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku

Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku

Publikováno: 7.6.2013
Rubrika: Elektrárny, Ekologické projekty, Teplárenství

Společnost Dalkia Česká republika zahajuje realizaci nových ekologických projektů odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Jejich cílem je snížení emisí dusíku a síry na zdrojích Dalkie ve městech Ostrava a Karviná.

Klíčová slova. Dalkia, odsíření, denitrifikace

Odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná
Úkolem projektů je snížit koncentraci emisí síry a tuhých znečišťujících látek na dvou kotlích Elektrárny Třebovice a třech kotlích Teplárny Karviná. Za tímto účelem budou mezi stávajícími filtry a komíny vybudovány společné odsiřovací jednotky, díky nimž dojde k odsíření a odprášení vznikajících spalin.

Denitrifikace kotlů v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná
Další projekty se zaměří na snížení emisí dusíku na dvou kotlích Elektrárny Třebovice a celkem čtyřech kotlích Teplárny Karviná prostřednictvím kombinace primárních a sekundárních opatření. Primárním opatřením se rozumí úprava spalovacího zařízení za účelem snížení tvorby oxidů dusíku. Sekundární opatření představuje dávkování redukčního činidla do kotle snižujícího emise oxidů dusíku ze zařízení.

Přínos projektů pro obyvatele Ostravska a Karvinska
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí v rámci poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí. Investice do zlepšení životního prostředí na Ostravsko-Karvinsku, jehož domácnosti Dalkia zásobuje teplem, přesáhne stovky milionů korun. Ukončení realizace projektů je plánováno do konce roku 2015. Od roku 2016 dojde ke snížení vypouštěných emisí síry v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná o 1 150 tun ročně a emise dusíku se na obou zdrojích sníží o 460 tun za rok, což je skvělá zpráva pro obyvatele Ostravsko-Karvinska.
„Projekt snížení emisí dusíku a síry v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná je dalším ekologickým počinem Dalkie na severní Moravě. Již v roce 2010 jsme mimo jiné investovali do ekologizace Elektrárny Třebovice, díky níž jsou emise síry a dusíku v současné době o 15 % nižší, než je pro tento zdroj stanoveno v příslušné legislativě. Naší prioritou bylo vždy vyrábět teplo a elektřinu s ohledem na životní prostředí, a tak jsem hrdý na to, že všechny nově podepsané projekty přispějí ke zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji,“ uvedl generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux.

Dalkia patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. V tuzemsku působí od roku 1991 a postupně si vybudovala pozici předního výrobce a distributora tepla a výrobce elektrické energie na českém trhu. V současné době skupinu Dalkia v ČR, kde pracuje přibližně 2 300 zaměstnanců, tvoří osm společností: Dalkia Česká republika, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis a Dalkia Industry CZ včetně jejích dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline.

Dalkia, dceřiná společnost Veolie Environnement a EDF, je předním světovým poskytovatelem energetických služeb, který přináší inovativní řešení zaměřená na udržitelný rozvoj měst i firem. V době poznamenané klimatickými změnami, nestabilitou cen energií a čím dál omezenějšími zdroji, Dalkia poskytuje svým klientům rozsáhlé služby s cílem provozovat a rozvíjet úspornější a ekologičtější energetické systémy. S 49 800 zaměstnanci ve 35 zemích dosáhla Dalkia v roce 2012 obratu 8,9 miliardy eur.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Pro první kontakt v Turecku bych se na poradenské firmy určitě nespoléhal. To si musí každý odpracovat sám,“... (62x)
... uvedl pro potřeby „Tureckého speciálu“ časopisu All for Power Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice...
Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12 elektrárny Třebovice – popis technologie (58x)
Dalkia Česká republika, a.s. (nyní Veolia) a Sdružení NOEN – AC-Technologies uzavřeli dne 4. 11. 2013 smlouvu o dílo na ...
Michal Enžl: Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti (56x)
Do energetiky se tlačí i firmy, které nemají s tímto oborem žádné zkušenosti. I na toto téma hovořili s Michalem Enžlem ...