Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    ČEZ Distribuce dokončila výstavbu rozvodny 110 kV v průmyslově zóně Triangle

ČEZ Distribuce dokončila výstavbu rozvodny 110 kV v průmyslově zóně Triangle

Publikováno: 24.8.2018
Rubrika: Rozvody energií

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ dokončila významnou strategickou stavbu - rozvodnu 110 kV Triangle, která zajistí příkon více než 50 MW pro připojení společnosti NEXEN TIRE Europe s.r.o.Rozvodna nacházející se v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce tak rozšíří potřebnou distribuční kapacitu novým investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. Investiční náklady na tuto akci se vyšplhaly na téměř 200 milionů korun. Díky novému výrobnímu závodu společnosti Nexen vznikne v Ústeckém kraji postupně až 1500 nových pracovních míst.

ČEZ Distribuce je při budování průmyslové zóny Triangle už od jejího vzniku od roku 2006. Připojení zóny bylo vyvoláno požadavky Ústeckého kraje a v letech 2006-2007. Společnost ČEZ Distribuce v energetickém zařízení pro rozvoj této lokality investovala více než 115 milionů korun. Energetici zde postavili vedení velmi vysokého napětí 2x110 kV v trase Výškov – Triangle, rozvodnu 22 kV a kabelové rozvody 22 kV v areálu průmyslové zóny.

Druhá etapa rozvoje Triangle

Další posilování příkonu pro průmyslovou zónu započalo v roce 2011, a to výstavbou jednoduchého vedení 110 kV z transformovny Žatec do transformovny Triangle provozovaného v napěťové hladině 110 kV a výstavbou vývodového pole 110 kV v transformovně Žatec. Délka nového vedení velmi vysokého napětí je 5,6 km a trasa je tvořena 24 mřížovými stožáry.

„Výstavbu rozvodny 110kV v TR Triangle jsme dokončili v polovině srpna 2018 a v současné době je provozována v režimu zkušebního provozu. Investiční náklady se vyšplhaly na téměř 200 milionů korun,“ říká Jiří Kudrnáč, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Stavba rozvodny Triangle byla realizována na základě podané žádosti o připojení významného žadatele společnosti NEXEN TIRE Europe s.r.o. Požadovaný příkon 50 MW je připojen v napěťové hladině 110 kV, bylo nutné doprojektovat vývodového pole 110 kV v nové transformovně Triangle. Výše požadovaného příkonu a charakter odběrného místa znamenalo pro žadatele výstavbu transformovny 110/22 kV. Obě nové transformovny jsou propojeny kabelovým vedením 110 kV, jehož investorem je společnost NEXEN TIRE Europe s.r.o. Technologické úpravy (rozšíření polí) se dotkly také rozvodny 22 kV včetně řídicího systému a ochran.

Rozvodna je řešena jako venkovní, se dvěma systémy přípojnic, se třemi poli přívodů z linek 110kV, jedním již zmíněným polem vývodu pro žadatele, dvěma poli vývodů na transformátory 110/22kV a jedním polem spínače přípojnic. V transformovně Triangle jsou instalovány dva transformátory o výkonu 40 MVA. V rámci zprovoznění transformovny Triangle bylo nutné provést technologické úpravy v transformovně Výškov, tzn. přepojení přívodních linek z napěťové hladiny 22 kV na 110 kV.

V souladu s projektovou dokumentací  napájí transformovnu elektrickou energií dvě linky z transformovny Výškov (původně provozovány v napěťové hladině 22 kV)  a jedna z transformovny Žatec, v napěťové hladině 110 kV. Přechodem na napěťovou hladinu 110 kV umožnilo spuštění  transformace 110/22 kV prostřednictvím transformátoru T101, s možností zálohy strojem T102. V rámci dokončování proběhly finální terénní úpravy uvnitř a kolem transformovny vč. dokončení asfaltových povrchů obslužné komunikace v areálu transformovny. Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a následně byla zahájena jednání s Ústeckým krajem ve věci dokončení procesu zřízení věcných břemen a odkupu pozemku areálu transformovny.

„Spolupráce se společností ČEZ Distribuce probíhala naprosto korektně a v dohodnutých termínech. Jsme velmi rádi, že díky posílení příkonu jsme se opět přiblížili spuštění výrobní linky,“ vysvětluje Ivan Dzido, zástupce NEXEN TIRE Europe s.r.o.

Půjde zároveň o vůbec první továrnu Nexen Tire v Evropě. Práci v ní najde až 1500 mechaniků, specialistů a dalších odborníků pro její provoz. Jihokorejská společnost Nexen Tire patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Díky novému výrobnímu závodu vznikne v Ústeckém kraji postupně až 1500 nových pracovních míst. Plánovaná roční výrobní kapacita dosáhne ve finální fázi 12 milionů pneumatik ročně.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Rozvodna 110 kV - finální stavTriangle - výstavba nové částiTriangle - výstavba nové části

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pravidla pro rozdělení německo-rakouské obchodní zóny jsou stanovená (693x)
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity. Součá...
ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín  ČEPS zmodernizovala vedení spojující rozvodny Mírovka a Čebín (65x)
Společnost ČEPS dokončila modernizaci převážné části vedení V422 mezi rozvodnami Mírovka v Kraji Vysočina a Čebín v Jiho...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (63x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...