Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy    ČEPS v loňském roce hospodařila se ziskem 3,3 miliardy, na rozvoj soustavy vynaložila 3,8 miliardy

ČEPS v loňském roce hospodařila se ziskem 3,3 miliardy, na rozvoj soustavy vynaložila 3,8 miliardy

Publikováno: 11.4.2019, Aktualizováno: 17.4.2019 14:27
Rubrika: Tiskové zprávy

Akciová společnost ČEPS dosáhla v loňském roce zisku 3,306 mld. Kč před zdaněním, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 409,5 mil Kč. Hospodářský výsledek pozitivně ovlivnily především tržby z aukcí přeshraničních kapacit, překročení plánovaného salda ze zúčtování plateb za využívání sítí při tranzitních tocích a dále překročení tržeb za systémové služby. Na rozvoj a modernizaci přenosové soustavy společnost vynaložila více než 3,8 miliardy korun. 

Výsledek hospodaření společnosti ČEPS za rok 2018 činí před zdaněním 3 306, 6 mil. Kč, oproti stejnému období předchozího roku tak zisk společnosti vzrostl o 14 %. ČEPS přitom jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. 

„Meziročně vzrostla většina výnosových položek, jako jsou zejména tržby za využití sítí při tranzitních tocích či tržby za rezervaci kapacity, včetně aukcí. Hospodářské výsledky společnosti jsou ovlivňovány podmínkami regulace. Mezi regulované parametry patří povolené náklady, odpisy a zisk. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou určeny korekční faktory, které budou zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem,“ řekl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Meziročně došlo rovněž k nárůstu nákladů na ztráty včetně odpovědnosti za odchylku. Výše celkových ztrát dosáhla hodnoty 1 139 GWh. Objem ztrát přitom reflektuje skutečné fyzikální toky elektřiny v regionu a aktuální situaci na trhu s elektřinou v Evropě. Společnost ČEPS v loňském roce přenesla elektrickou energii o celkovém objemu 65 825 GWh. V únoru loňského roku pak česká elektrizační soustava dosažením hodnoty 11 946 MW překonala historický rekord v zatížení. Nárůst maximální hodnoty zatížení v danou chvíli odpovídal přibližně instalovanému výkonu jednoho bloku uhelné elektrárny – např. Tušimic II.

V roce 2018 společnost ČEPS pokračovala v realizaci investičního plánu s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Součástí těchto investic je výstavba nových vedení o napěťové hladině 400 kV a posílení kapacity stávajících vedení. Celkem společnost ČEPS na rozvoj a modernizaci přenosové soustavy v uplynulém roce vynaložila více než 3,8 miliardy korun.

Mezi nejvýznamnější investiční záměry patří ty, které jsou na seznamu tzv. Projektů společného zájmu (PCI - Projects of Common Interest) definovaných Nařízením EU č. 347/2013. V loňském roce společnost ČEPS například zahájila výstavbu zaústění vedení s označením V413 do rozvodny Mírovka u Havlíčkova Brodu, jež je důležitá z národního i evropského hlediska. Pokračovaly také práce na modernizaci a rozšíření významného uzlu přenosové soustavy – rozvodny Kočín v jižních Čechách, jež by měla být dokončena v roce 2023. Mezi „Projekty společného zájmu“ patří i propojení rozvoden 420 kV Vernéřov, Vítkov a Přeštice. „V kontextu vzrůstající propojenosti evropské přenosové soustavy a výrazných změn v energetice jde o projekty, které jsou pro českou přenosovou soustavu nezbytné. Podpoří další rozvoj okolních regionů, umožní usměrnit tok výkonu v přenosové soustavě, zvýší hospodárnost jejího provozu a zároveň přispějí ke kontinuálnímu zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektřiny v evropském kontextu,“ doplnil Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS, a.s.

V Moravskoslezském kraji byla v loňském roce zahájena modernizace transformovny Horní Životice, díky níž dojde k navýšení spolehlivosti a také ke zlepšení napěťových poměrů v této oblasti. Byla dokončena modernizace zapouzdřené, plynem izolované rozvodny na pražském Chodově, která zajišťuje spolehlivé napájení hlavního města Prahy, přilehlých oblastí středních Čech a v budoucnu přispěje také na pokrytí rostoucích požadavků spotřeby elektřiny v této oblasti.

Dále byla dokončena obnova stožárových konstrukcí a na státní hranici se Slovenskem došlo k završení rekonstrukce vedení z V404 Nošovice – Varín.  

Realizace dlouhodobého investičního programu společnosti ČEPS je umožněna díky stabilní finanční situaci, striktní nákladové kontrole a dobrým hospodářským výsledkům, jež jsou zohledněny ve vysokém ratingu – A1, s pozitivním výhledem, který společnosti ČEPS udělila v lednu roku 2018 agentura Moody´s. Společnost ČEPS tak dosáhla stejného ratingového hodnocení, jaké má Česká republika.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skupina ČEZ je zakládajícím členem platformy Udržitelná energetika ČR (55x)
Nově založená "Technologická platforma Udržitelná energetika ČR" si klade za cíl především aktivní českou spol...
CHEMCOMEX Praha: nový obchodní ředitel Luboš Nedvědický (31x)
Na pozici obchodního ředitele společnosti byl začátkem srpna jmenován Ing. Luboš Nedvědický, který převzal řízení obchod...
VŠTE bude od března vzdělávat energetické specialisty (28x)
Průběžné vzdělávání energetických specialistů je další vzdělávací aktivitou na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE...