Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2012 - AFP 2/1012

2/2012 - AFP 2/1012

Pri projekte EDISON v pozícii EPC dodávateľa celého bloku

Publikováno: 7.1.2013

SES a.s., Tlmače, ktoré v minulom roku oslávili svoje 60. výročie od začatia výroby, sú v energetickom biznise veľmi dobre známe ako výrobca a dodávateľ parných kotlov pre elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov a priemyselné podniky. V posledných 15. rokoch sa na českom a slovenskom trhu ocitli aj v pozícii EPC dodávateľa elektrárenského i teplárenského bloku. Medzi takéto referencie patrí obnova dvoch 110 MWe blokov s fluidnými kotlami v tepelne...

Celý článek zde

Stavebné objekty projektu Edison

Publikováno: 31.12.2012

Spoločnosť SLOVING s.r.o. participuje na projekte rekonštrúkcie teplárne v areáli SLOVNAFT, a.s., v dvoch oblastiach. Jednou (technicky náročnejšou) je realizácia objektu PC2, konkrétne prevádzkového súboru PS204 (Montáž potrubných trás medzi kotlami K4, K5 a strojovňou teplárne). Druhou oblasťou je realizácia montáže hlavnej technológie chladenia pre kondenzátor turbíny – teda objekt PC4. Klíčová slova: potrubní trasy, kondenzátor turbíny...

Celý článek zde

Stísněné prostory strojovny teplárny SLOVNAFT, a.s., ovlivnily projekt i průběh montáže turbíny Škoda

Publikováno: 31.12.2012

Podpisem kontraktu na dodávku zařízení strojovny s turbínou o výkonu 60 MW koncem roku 2009 bylo úspěšně završeno úsilí firmy ŠKODA POWER o získání tohoto projektu. Zákazník (Slovnaft a.s., člen skupiny MOL) zvolil jako EPC firmu SES Tlmače, a.s. Následně pak ŠKODA POWER, a Doosan Company vyhrála výběrové řízení na dodávku zařízení strojovny. K vítězství v tomto tendru přispěla i velmi dobrá reference z roku 1996, kdy plzeňská firma dodala témuž ...

Celý článek zde

Posledná tretina projektu „EDISON“

Publikováno: 30.12.2012

O výnimočnom energetickom projekte Skupiny MOL – rekonštrukcii Teplárne CM European Power Slovakia (CMEPS) v areáli bratislavského Slovnaftu hovorí jej vedúci Ing. Vladimír Mach. V čase nášho rozhovoru (v závere marca 2012) vylaďoval jeho tím spolu s dodávateľom novú odsírovaciu jednotku spalín na garančnú hodnotu. Po ukončení garančnej skúšky dosiahne Tepláreň CMEPS už v prvej polovici roka 2012 emisné limity oxidov síry platné po roku 201...

Celý článek zde

Dva nové kotly po 160 t/h, nový turbogenerátor 60 MW a nové chladiace centrum zapojené za šesť mesiacov

Publikováno: 30.12.2012

V rámci projektu rekonštrukcie teplárne v areáli rafinérie SLOVNAFT, a.s., (TPP Revamp) je ProCS s.r.o. Šaľa dodávateľom prevádzkových súborov Elektro VN, Elektro NN a SRTP-MaR (Systém riadenia technologických procesov a meranie a regulácia) pre generálneho dodávateľa stavby, spoločnosť Slovenské energetické strojárne (SES a.s.) Tlmače, dodávateľom prevádzkových súborov Elektro NN a SRTP-MaR na nové chladiace centrum CC8 pre firmu FANS a.s. a dod...

Celý článek zde

Spoľahlivé zásobovanie Slovnaftu - rafinérie Skupiny MOL

Publikováno: 28.12.2012

Strategické partnerstvo dvoch stredoeurópskych lídrov – Skupiny MOL a českej spoločnosti ČEZ vyústilo v roku 2008 do vzniku spoločného podniku CM European Power International (CMEPI), zameraného na spoluprácu v oblasti energetiky. Krátko po vytvorení CMEPI vznikla spoločnosť CM European Power Slovakia (CMEPS) so sídlom v bratislavskom Vlčom hrdle, aby riadila energetické projekty Skupiny MOL a ČEZ na Slovensku. Jedným z nich je rekonštrukci...

Celý článek zde

V. Belej: Na skladě máme k okamžitému odběru ocelové trubky a potrubní díly i pro výstavbu tepláren

Publikováno: 28.12.2012

Kompletní potrubí a potrubní příslušenství pro chladící centrum dodala v rámci projektu Edison společnost PrimaSteel, s.r.o. Konkrétně tvořily dodávky pro vyššího dodavatele, kterou byla společnost FANS, a.s., trubky, kolena, redukce, dna, oblouky, a to vše velkých rozměrů - od 800 až do 1 600 milimetrů (při tloušťce stěny 10 až 16 mm). Klíčová slova: potrubí, chladící centrum Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časop...

Celý článek zde

Tepláreň CMEPS v areáli rafinérie SLOVNAFT, a.s.

Publikováno: 28.12.2012

Tepláreň je súčasťou rafinérie SLOVNAFT, a.s., od začiatku 60-tych rokov 20. storočia. Jej úlohou je výroba elektrickej energie a zabezpečenie výroby tepla vo forme prehriatej pary pre všetky výrobné i nevýrobné útvary Slovnaftu, kde sa prehriata para využíva na technologické a teplárenské účely. Dodávku tepla má takto SLOVNAFT, a.s., zabezpečenú v plnej miere z „vlastných zdrojov“ a výroba elektrickej energie v Teplárni predstavuje a...

Celý článek zde

Pretlakové olejovo-plynové kotly K4 a K5 projektu Edison

Publikováno: 28.12.2012

Prevádzkový celok kotolňa s označením PC3 s dvoma kotlami K4 a K5 vrátane strojno-technologického zariadenia patriaceho do tohto celku je z pohľadu montážnych v štádiu ukončovania, montujú sa už len drobné plošiny a vykonávajú úpravy podľa požiadaviek zákazníka. Na kotle K4 prebiehajú individuálne skúšky v súlade so zmluvným harmonogramom s cieľom preukázať mechanickú kompletnosť k 30. 4. 2012 a následne nasledujú činnosti s uvedeným kotla K4 do ...

Celý článek zde

Popis a vývoj riadiaceho systému na teplárni v rafinérii SLOVNAFT, a.s.

Publikováno: 28.12.2012

Riadiaci systém (RS) Foxboro (súčasne patrí už do skupiny Invensys) známy pod menom Intelligent Automation Systém (ďalej ako I/A Systém) bol prvýkrát nasadený v Československu v rafinérii SLOVNAFT, a.s., na výrobni Tepláreň v roku 1989. Tepláreň je vyrobná jednotka, ktorá rámci Slovnaftu bola a je najkritickejšia z hľadiska dĺžky odstávok. Týmto náročným kritériám už vtedy vyhovoval RS Invensys I/A Systém. Jeho architektúra bola distribuovaná a j...

Celý článek zde

Chladicí a cirkulační centrum CC8 projektu Edison

Publikováno: 27.12.2012

Představovaný projekt realizace cirkulačního centra č. 8 navazuje cílově na energetické zabezpečení rozvoje rafinérské a petrochemické výroby ve SLOVNAFT, a.s., Bratislava. Stavba je jednou z hlavních realizačních aktivit firmy FANS, a.s. v roce 2012 a je v současné době v závěrečné fázi výstavby. Zadání pro řešení chladícího okruhu vyžaduje komplexní návrh pro bezproblémové zajištění provozu energetického centra se stanovenou maximáalní účinnost...

Celý článek zde

Dodávka dvou povrchových ohříváků pro projekt Edison

Publikováno: 27.12.2012

Významně se na projektu modernizace a rozšíření kapacity Teplárny v areálu firmy SLOVNAFT, a.s., podílí královehradecká společnost Excon Steel, a.s. Pro projekt s názvem Edison Projekt – Rekonstrukce Teplárny dodala dva vysokotlakové povrchové ohřívače (VTO 1, 2). Ty slouží k ohřevu napájecí vody před vstupem do kotle pomocí páry vystupující z turbíny. Použitím vysokotlakého ohřívače v okruhu elektrárny se zvyšuje účinnost výroby elektrické...

Celý článek zde

Monitorovanie technického stavu, ochrana a vibrodiagnostika významných rotačných strojov prevádzkovaných v CMEPS

Publikováno: 27.12.2012

Základné principy monitorovania technického stavu a vibrodiagnostiky v CM European Power Slovakia s.r.o, (CMEPS) na území SLOVNAFT, a.s., v Bratislave spočívajú v dôslednom a správnom meraní a analýze mechanického kmitania strojov a konštrukcií v priemyselnom alebo v laboratórnom prostredí. Vibrodiagnostiku je možné stručne porovnávať s tzv. EKG vyšetrením ľudského tela v zdravotníctve, aj keď vibrodiagnostika meria a analyzuje iný fyzikálný fakt...

Celý článek zde

Vyvedenie výkonu nového generátora TG5 a vlastnej spotreby na úrovni VN pre projekt Edison

Publikováno: 27.12.2012

Spojenie kvalitných produktov koncernu ABB, s.r.o., s kvalitným lokálným inžinieringom a vyskúšanými riešeniami, aj to bola odpoveď spoločnosti ABB na požiadavky projektu EDISON PROJECT – TPP REVAMP. Predmetom činnosti ABB na predmetnom projekte bolo komplexné zabezpečenie vyvedenia výkonu nového generátora TG5 a vlastnej spotreby všetkých potrebných zariadení na úrovni VN. Pod komplexnosťou je mimo iného zahrnutá aj tvorba základného proje...

Celý článek zde

Informace o vývoji a provozu náporové turbíny

Publikováno: 25.12.2012, Aktualizováno: 28.12.2012 17:25

V přednášce se autor zabývá zcela novým principem přeměny kinetické energie páry na točivý moment turbíny. V přednášce je popis přeměny kinetické energie páry na obvodovou sílu, popis vyrobené technologie a provozní zkušenosti s touto technologií včetně vyhodnocení účinnosti a zhodnocení výhod nově postaveného zařízení při srovnání se stávajícím stavem techniky. Klíčová slova: náporové turbíny, energie páry Celý článek (autor: Ing. Ferdinand Ma...

Celý článek zde

Smery vedúce k zodolneniu energetických prenosových ciest vyvolaných klimatickými zmenami – diel I.

Publikováno: 25.12.2012

Tento príspevok nadväzuje na článok „Súčasné i nové prístupy k výstavbe a obnove energetických prenosových ciest“ v All for power 3/2011, ktorý pojednáva o postupe a zvyšovaní atmosférických zaťažení vyvolaných postupujúcimi klimatickými zmenami, končiacimi prvými skutočnými tornádami na Slovensku. O to dôležitejšia je rola zodpovednosti energetiky, za udržanie dosiahnutej civilizačnej úrovne. V poslednej dobe sa však nevylučuje ani v...

Celý článek zde

10 tisíc tun oceli pro třítlaké kotle na odpadní teplo

Publikováno: 23.12.2012

Během roku 2008 byla v někdejší společnosti AE&E CZ s.r.o. zpracována nabídka dvou spalinových kotlů pro zákazníka Siemens AG (Vídeň). Nabídka úspěšně prošla výběrovým řízením a 31. července 2008 byl podepsán kontrakt. V roce 2011 došlo ke změně vlastníka společnosti a do dnešního data veškeré další práce probíhají pod hlavičkou společnosti Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o. (nyní Bilfinger Babcock CZ s.r.o.). Kompletní předání obou bloků n...

Celý článek zde

Vyšlo druhé číslo časopisu All for Power v roce 2012. Nosným tématem je projekt Edison - modernizace teplárny Slovnaft

Publikováno: 2.4.2012, Aktualizováno: 12.7.2012 12:48

Nosným tématem druhého čísla All for Power letošního roku je rekonstrukce a modernizace Teplárny v areálu Slovnaft, a.s., kterému se věnujeme na cca 60 stránkách. Součástí časopisu jsou i další zajímavé rozhovory, reportáže a odborné články, v závěru je krátká příloha o problematice energetického využití odpadů Waste to Energy. Obsah celého časopisu je ke stažení zde. Obsah rubriky o projektu Edison je zde. Pokud máte o časopis zájem, neváhejte s...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>