Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2011 - 4/2011-listopad

4/2011 - 4/2011-listopad

Projektové a inženýrské činnosti pro dostavbu a rekonstrukci spalovny v Brně

Projektové a inženýrské činnosti pro dostavbu a rekonstrukci spalovny v Brně
Publikováno: 30.3.2012

Kovoprojekta Brno a.s. zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajišťovala vydání stavebního povolení pro investiční akci „Odpadového hospodářství Brno“ firmy SAKO Brno, a.s. Jednou z dalších činností, které firma zajišťovala, bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby stavební části, která musela být řešena s ohledem jak na požadavky nové technologie, tak i na stávající stav stavebních a ...

Celý článek zde

Ocelové konstrukce pro SAKO Brno

Ocelové konstrukce pro SAKO Brno
Publikováno: 18.3.2012, Aktualizováno: 19.3.2012 14:07

Nedílnou součástí rozsáhlé rekonstrukce spalovny v Brně byla i realizace ocelových konstrukcí pro moderní technologii spalování a čištění spalin. Otrokovická PSG, a.s. zajišťovala pro tyto konstrukce projektovou dokumentaci, výrobu a montáž. Autor článku popisuje specifika montáže hlavních ocelových konstrukcí, především pak kotelny. Autor: Ing. Miroslav Konečný, ředitel výroby a montáže ocelových konstrukcí, PSG, a.s.)...

Celý článek zde

Realizácia spojovacích potrubí v rámci projektu odpadového hospodárstva Brno

Realizácia spojovacích potrubí v rámci projektu odpadového hospodárstva Brno
Publikováno: 11.3.2012

Účasť firmy ENERGYCO s.r.o. na projekte odpadového hospodárstva začala podpisom zmluvy s generálnym dodávateľom stavby spoločnosťou CNIM S.A. v decembri 2008. Firma sa stala subdodávateľom spojovacích potrubí v rámci tohto náročného technologického celku v nasledujúcom rozsahu:  - Dodávka a montáž potrubia „para-voda“. - Dodávka a montáž potrubia obslužných médií, tzv. UTILITY (vzduch, voda atd.). - NDT skúšky zvarov. - ...

Celý článek zde

Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti Siemens

Rekonstrukce spalovny komunálních odpadů Brno - dodávka společnosti Siemens
Publikováno: 28.2.2012

Společnost Siemens zajišťovala v letech 2007 až 2011 v rámci sdružení „CNIM & SIEMENS Konsorcium Odpadové hospodářství Brno“ část komplexní rekonstrukce spalovny Brno. Původní provedení technologie – tři kotle na spalování odpadu a výroba páry do systému vytápění města Brna – se změnilo na dva kotle spalující odpad (se třetím ve „studené“ záloze) a využití páry v parní kondenzační turbíně s výrobo...

Celý článek zde

Třídící linka a drtič odpadu pro spalovnu SAKO v Brně

Třídící linka a drtič odpadu pro spalovnu SAKO v Brně
Publikováno: 22.2.2012

Společnost ODES s.r.o., patřící mezi největší výrobce a dodavatele technologií recyklace odpadů v rámci České republiky, byla dodavatelem třídící linky a drtiče odpadů v rámci projektu rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a. s. Obě tyto technologie patří do základního výrobního programu firmy. Autorka (Ing. Simona Kejdanová, ODES s.r.o.) v článku popisuje princip třídící linky, představuje jednotlivé části linky, dále pak drtič odpadu, jeji...

Celý článek zde

Vliv přechodových svarových spojů na životnost tlakových systémů energetických zařízení

Publikováno: 22.2.2012

Při stavbě tlakových systémů energetických zařízení se často musí přistoupit ke svařování výrazně rozdílných materiálů, tedy k tzv. přechodovým svarovým spojům. Díky rozdílnosti chemického složení svařovaných materiálů (např. nízkolegovaná a středně legovaná ocel) dochází k tvorbě difúzí ovlivněných oblastí v tepelně ovlivněné oblasti (TOO), což může mít významný vliv na životnost takovýchto svarových spojů. Příspěvek se zabývá vlivem p...

Celý článek zde

„Je sice krize, ale proto snad přestaneme chránit naše životní prostředí?,“

„Je sice krize, ale proto snad přestaneme chránit naše životní prostředí?,“
Publikováno: 14.2.2012

položil řečnickou otázku v rámci rozhovoru pro časopis All for Power Stanislav Kovář, výkonný ředitel Carbon Redux, která v listopadu vyhrála mezinárodní veřejnou soutěž, vyhlášenou Slovenským ministerstvem životního prostředí na poradenské služby při prodeji 27 milionů státních emisních povolenek AAU....

Celý článek zde

Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt

Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt
Publikováno: 14.2.2012

Ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno jsou instalovány dvě linky o kapacitě 14 tun za hodinu spalovaných odpadů. Obě linky jsou vybaveny vratisuvným roštem MARTIN. Ten byl od roku 1959 doposud instalován na 560 spalovacích linkách pracujících ve 290 spalovnách po celém světě. Tento typ roštu je obzvláště vhodný pro spalování komunálních odpadů, případně průmyslových odpadů podobného charakteru, přičemž je schopen zpracovat odpad...

Celý článek zde

„Moravskoslezskému kraji chybí 800 MW elektrických zdrojů,“

„Moravskoslezskému kraji chybí 800 MW elektrických zdrojů,“
Publikováno: 9.2.2012

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Zdeněk Duba, prezident Moravskoslezského energetického klastru (MSEK) a předseda představenstva společnosti Dalkia Česká republika, a.s. (Pozn. rozhovor realizován v listopadu 2011)....

Celý článek zde

Úloha správce stavby projektu rekonstrukce brněnské spalovny

Úloha správce stavby projektu rekonstrukce brněnské spalovny
Publikováno: 9.2.2012

Projekt rekonstrukce a modernizace spalovny byl založen na filozofii, že za projektování, dodání a výstavbu spalovny a její uvedení do provozu odpovídá jediný generální zhotovitel. Základní filozofie spočívala v souladu s pravidly FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) v udělení zplnomocnění investora správci stavby, který zajišťoval veškeré činnosti ve vztahu ke zhotoviteli projektu směřující k realizaci díla. Správce stav...

Celý článek zde

Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně

Měření teplot ve spalovací komoře kotlů K2 a K3 spalovny SAKO v Brně
Publikováno: 9.2.2012

Měření teplot ve spalovacích komorách kotlů je nedílnou součástí modelování spalovacích procesů. Je to nezbytná nástroj, jak provést verifikaci modelování chemicko-fyzikálních procesů ve spalovacích komorách kotlů. Katedra energetiky - Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení na VŠB-Technické univerzitě Ostrava vlastní měřící techniku pro měření teplotních, koncentračních a rychlostních polí ve spalovacích komorách kotlů...

Celý článek zde

„Nejmodernějších filtrační média s PTFE membránou redukují koncentrace TZL až na 1 mg/m3 na výstupu z filtru,“

„Nejmodernějších filtrační média s PTFE membránou redukují koncentrace TZL až na 1 mg/m3 na výstupu z filtru,“
Publikováno: 2.2.2012, Aktualizováno: 4.2.2012 19:33

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Roman Poslušný, MBA, generální ředitel a jednatel Ecotex s.r.o. - vedoucí středoevropský výrobce elementů pro filtraci plynů a kapalin, výrobce opěrných košů a poskytovatel aplikačních a technických služeb v oboru průmyslové filtrace. Celý článek, který vyšel v časopise All for Power 4/2011 najdete v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu je možné zajistit zde. ...

Celý článek zde

ARAKO: Dvorní dodavatel armatur pro JE Mochovce

ARAKO: Dvorní dodavatel armatur pro JE Mochovce
Publikováno: 1.2.2012, Aktualizováno: 4.2.2012 19:57

Z padesátileté tradice těžící moderní partner pro energetiku, plynárenství, těžební, chemický a petrochemický průmysl míří k dalším dodávkám pro jádro. Společnost ARAKO, spol. s r.o. má renomé, které si vybudovala za pět desítek let své existence na pěti kontinentech světa, kam dodává špičkové průmyslové armatury. Jejich kvalita je ověřena certifikáty mezinárodně uznávaných organizací a je mimo jiné doložena schopností vyrábět a dodávat...

Celý článek zde

“Očekávám, že alespoň 30 % nových zakázek budou tvořit buď nové, nebo modernizované klasické kotle na fosilní paliva a biomasu,”

“Očekávám, že alespoň 30 % nových zakázek budou tvořit buď nové, nebo modernizované klasické kotle na fosilní paliva a biomasu,”
Publikováno: 22.1.2012

Rozhovor s Dipl. Ing. Helmutem Katzenbergerem, jednatelem společnosti Babcock Borsig Steinmüller CZ s.r.o....

Celý článek zde

Malé jaderné reaktory – možná budoucí náhrada středních fosilních zdrojů?

Publikováno: 22.1.2012

V poslední době se v souvislosti s diskuzemi ohledně budoucnosti teplárenství neustále vrací otázky spojené se zajištěním zdrojů paliv pro tyto zdroje, záměny technologií či využití obnovitelných zdrojů pro tyto účely. Do těchto diskuzí samozřejmě vstupují kromě odborníků v dané problematice i zástupci různých lobbyistických skupin, politici a politické strany jak na lokální, tak celostátní úrovni či neziskové a nevládní organizace s př...

Celý článek zde

Mezi atomy s profesorem Čestmírem Šimáně – díl č. 0

Mezi atomy s profesorem Čestmírem Šimáně – díl č. 0
Publikováno: 18.1.2012

Se svými kolegy z AF POWER agency jsem absolvoval v průběhu roku 2011 mnoho zajímavých setkání s úžasnými lidmi, závěr roku však patřil mimořádnému setkání, a to s Prof. Ing. Čestmírem Šimáně, DrSc. (narozen 9. 5. 1919). Takovou vitalitu, jakou má 92letý zakladatel české atomové fyziky, musí závidět snad každý. Schůzka s opavským rodákem a slezským patriotem začala tím, že nám daroval a podepsal knihu „Život mezi atomy anebo jak to vše u ná...

Celý článek zde

Realizace výstavby zařízení v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno

Realizace výstavby zařízení v rámci projektu Odpadové hospodářství Brno
Publikováno: 16.1.2012

Realizace projektu brněnské spalovny komunálních odpadů byla zahájena podpisem smlouvy s investorem projektu, společností SAKO Brno, a.s. 24. října 2007. Projekt byl na základě této smlouvy realizován jako dodávka „na klíč“ v následujícím rozsahu: Povolení pro stavbu zařízení, včetně demoličního výměru - Přeložky a demolice - Úpravy stávajících stavebních struktur - Nové stavebné objekty včetně přilehlých...

Celý článek zde

Hlavní technologická zařízení spalovny SAKO Brno

Hlavní technologická zařízení spalovny SAKO Brno
Publikováno: 4.1.2012

Cílem projektu „Odpadové hospodářství Brno“ byla náhrada existujícího, již provozně nevyhovujícího zařízení spalovny komunálních odpadů uvedené do provozu na konci osmdesátých let za zařízení, které bude svými environmentálními, ekonomickými a provozními parametry srovnatelné s moderními spalovnami budovanými v současné Evropě. Samotné realizaci předcházela velmi dlouhá příprava na straně investora, v rámci které byly mj. de...

Celý článek zde

„Uchazeč nás musí přesvědčit, že je schopen postavit Temelín řádně, včas a za peníze, které budou ve smlouvě,“

Publikováno: 2.1.2012

uvedl v rozhovoru s Norbertem Tušou pro časopis All for Power 4/2011 Václav Bartuška, vládní zmocněnec pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín....

Celý článek zde

Materiáloví specialisté řešili možné příčiny poruch materiálu T24 u nadkritických kotlů v Evropě

Materiáloví specialisté řešili možné příčiny poruch materiálu T24 u nadkritických kotlů v Evropě
Publikováno: 16.12.2011, Aktualizováno: 4.1.2012 09:10

Téměř padesát specialistů na materiálové inženýrství a svařování ocelí se počátkem listopadu sešlo na konferenci Promatten 2011, kterou pořádala společnost Flash Steel Power, a.s. Z celkem 12 přednášek zaujaly nejvíce asi ty, které popisovaly možné příčiny poruch membránových stěn z oceli T24 u kotlů s nadkritickými parametry páry. Poprvé se problémy objevily loni v elektrárně Walsum (dodávka kotle společností Hitachi s membránovými trubkami...

Celý článek zde