Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    2/2011 - 5. ročník, 2/2011

2/2011 - 5. ročník, 2/2011

Modernizace a rozšíření řídicího systému rozvodny Chotějovice

Modernizace a rozšíření řídicího systému rozvodny Chotějovice
Publikováno: 5.9.2011

Rozvodna společnosti ČEPS, a. s. v Chotějovicích pracuje od roku 2004 po rekonstrukci technologie R245 kV s řídicím systémem firmy Siemens. V souvislosti se stavbou nového zdroje 660 MVA s nadkritickými parametry páry Skupiny ČEZ, a. s., přichází firma Siemens s upgradem řídicího systému rozvodny Chotějovice a s rozšířením o rozvodnu R420 kV. Autor (Ing. Stanislav Bureš, System engineer, Siemens, s.r.o.) v článku popisuje stávající...

Celý článek zde

Dodávka a montáž zapouzdřené rozvodny pro Chotějovice

Publikováno: 29.8.2011

V souvislosti s výstavbou nového zdroje 660 MWe s nadkritickými parametry páry v Elektrárně Ledvice bylo nutno provést úpravy v transformovně Chotějovice, která slouží k vyvedení výkonu z této elektrárny. Stávající transformovna sestává z části 110 kV a části 220 kV. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto vyvést výkon bloku do soustavy 400 kV, bylo nutno vybudovat novou transformovnu 400 kV. Po rozhodnutí, že nová stanice se postaví v...

Celý článek zde

Realizace nové rozvodny 420 kV v Chotějovicích z pohledu hlavního zhotovitele - společnosti EGEM

Realizace nové rozvodny 420 kV v Chotějovicích z pohledu hlavního zhotovitele - společnosti EGEM
Publikováno: 24.8.2011

Jde o provázaný systém na sebe navazujících samostatných staveb, kde společnost EGEM, s.r.o. postupně zaujala pozici generálního zhotovitele. Autor článku (Ing. Roman Maňásek, vedoucí zakázky, EGEM, s.r.o.) se chronologicky zastavuje u jednotlivých staveb a shrnuje zajímavosti a úskalí. Jde o stavby:  Pro investora - ČEPS, a.s.: - Trafostanice Chotějovice, úpravy v R245 kV zkrácení přípojnic. - Trafostanice Chotějovice, nová rozvodna ...

Celý článek zde

„Likvidace teplárenství by přinesla zhoršení ovzduší ve městech a vyšší ceny tepla pro zákazníky,“

„Likvidace teplárenství by přinesla zhoršení ovzduší ve městech a vyšší ceny tepla pro zákazníky,“
Publikováno: 18.8.2011

řekl v rozhovoru pro červnové číslo časopisu All for Power Ing. Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky. Celý rozhovor je ke stažení zde. Předplaťte si časopis All for Power a získejte informace z oboru energetiky včas - zde. ...

Celý článek zde

Trafostanice v Chotějovicích – nová R 420 kV z pohledu projektanta

Trafostanice v Chotějovicích – nová R 420 kV z pohledu projektanta
Publikováno: 18.8.2011

Energo Ekoprojekt Turnov s.r.o. (EET) byla zapojena do prací na nové R 420 kV v Chotějovicích již od stadia vytváření koncepce. V roce 2005 zpracovali pro ČEPS, a.s., studii proveditelnosti, kde byly zákazníkem definovány požadavky, které jsou uvedeny dále v tomto článku. Autor (Ing. Milan Šilar, jednatel, Energo Ekoprojekt Turnov s.r.o.) se v příspěvku zaměřuje na tvorbu projektu, především z pohledu změny koncepčního řešení, vyzdvihuje některá ...

Celý článek zde

„Přenosovou soustavu připravujeme tak, aby vyhověla všem variantám dostavby jaderné elektrárny Temelín,“

Publikováno: 16.8.2011, Aktualizováno: 18.8.2011 11:53

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Milan Kovařík, člen představenstva společnosti ČEPS, a. s. Celý rozhovor je ke stažení v náhledovém formátu PDF zde. Časopis All for Power je možné si předplatit zde.  ...

Celý článek zde

Plynem (hexafluorid síry) izolovaná zapouzdřená rozvodna transformovny Chotějovice – Nová R420 kV

Plynem (hexafluorid síry) izolovaná zapouzdřená rozvodna transformovny Chotějovice – Nová R420 kV
Publikováno: 14.8.2011

Již na podzim 2011 bude zprovozněna nová, plynem izolovaná, zapouzdřená rozvodna v transformovně Chotějovice v severních Čechách. Důvodem výstavby je vyvedení výkonu z nového zdroje 660 MWe z Elektrárny Ledvice do sítě 400 kV, a to prostřednictvím nových venkovních vedení V 016 a V 480. Díky tomu, že tento nový blok bude pracovat s nadkritickými parametry páry (při využití nové technologie a materiálů), bude elektrárna takovéhoto typu p...

Celý článek zde

„Novou zapouzdřenou rozvodnu 420 kV pro Ledvice a dvojité vedení 400 kV Chotějovice – Výškov (V480) dokončíme již letos,“

Publikováno: 7.8.2011

řekl v rozhovoru pro All for Power Ing. Miroslav Prokeš, ředitel sekce Realizace akcí ČEPS, a.s. Celý článek je ke stažení zde. ...

Celý článek zde

Kompresorová stanice pro elektrárnu Počerady

Publikováno: 5.8.2011

Pro potřeby nového Paroplynového zdroje 840 MWe v elektrárně Skupiny ČEZ v Počeradech, jehož generálním dodavatelem je společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., dodává akciová společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s., člen skupiny ČKD GROUP, kompresorovou stanici vzduchu. Smlouva o dílo mezi generálním dodavatelem a společností ČKD PRAHA DIZ byla podepsána 7. dubna 2010. Kompresorová stanice je určena pro výrobu, úpravu a dodávku stlačeného vzduchu pro potřeby...

Celý článek zde

Areva zahájila práce na kování pro první reaktor EPR ve Spojeném království

Publikováno: 2.8.2011

AREVA podepsala smlouvu s EDF Energy na zhotovení kování a příslušných prací pro první reaktor EPRTM, který má být postaven v Hinkley v jihozápadní Anglii. Smlouva je klíčovým krokem k výstavbě prvních dvou reaktorů EPRTM ve Velké Británii, plánovaných společností EDF. Skupina AREVA jedná také s Horizon Nuclear Power a NuGeneration o dodání šesti dalších reaktorů EPRTM do Spojeného království....

Celý článek zde

Ohrázování Počeradského potoka

Publikováno: 28.7.2011, Aktualizováno: 29.7.2011 11:01

V následujícím článku (autoři: Ing. Petr Kaňkovský, hlavní inženýr projektu, Ing. Radek Veselý, Ing. Pavel Marták, Ing. Martin Stehlík, HYDROPROJEKT CZ a.s., Divize Hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství) je popsán projekt ochrany nového výrobního paroplynového bloku v Elektrárně Počerady, jenž je ve výstavbě pod vedením generálního dodavatele ŠKODA PRAHA Invest, před možnými negativními dopady stoleté vody v Počeradském potoku. A...

Celý článek zde

Vyvedení výkonu paroplynového zdroje 840 MWe v Elektrárně Počerady

Publikováno: 21.7.2011

Jedním z nejdůležitějších a největších projektů, který v současné době realizuje dodavatelsko-inženýrská společnost EGEM s.r.o. v České republice, je akce Vyvedení výkonu a venkovní rozvodna pro paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady. Realizace tohoto projektu má podle plánu výstavby skončit v roce 2013. Investorem je společnost ČEZ, a. s. a generálním dodavatelem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. V článku je popsán rozsah dodávky, blíže je pops...

Celý článek zde

Akumulace elektrické energie

Publikováno: 8.7.2011

Říká se, že kdyby se dnes sešli Bell a Edison, Bell by byl ztracen a Edison by se smál. Tolik se liší dnešní telekomunikační sítě, a tak moc zůstaly ty elektrické věrné svým předchůdkyním. Inteligentní sítě (Smart Grids) pak mají být pro energetiku tím, čím se staly ty digitální pro telekomunikace – prvkem integrujícím mnoho jednotek (výrobních a spotřebních) v jeden systém. Schopnost ukládat elektřinu bude pro jejich budoucn...

Celý článek zde

Export elektřiny přispívá k řízení elektrizační soustavy

Publikováno: 7.7.2011

 Česká republika disponuje v rámci Evropy specifickým postavením a právem je považována za srdce starého kontinentu. Tento status se plně promítá i do oblasti elektroenergetiky. Přes Českou republiku, resp. přes její přenosovou soustavu, protéká proud ve všech směrech, a to nejen směrem k tuzemským, ale i zahraničním odběratelům/spotřebitelům. Přenosová soustava České republiky, kterou provozuje ČEPS, a. s., je charakteristická&nbs...

Celý článek zde

„Odklon od jádra by přiblížil Evropu k energetické nouzi,“ uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Martin Pecina, MBA

„Odklon od jádra by přiblížil Evropu k energetické nouzi,“ uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Martin Pecina, MBA
Publikováno: 6.7.2011, Aktualizováno: 7.7.2011 13:34

Ing. Martin Pecina, MBA - od dubna 2011 generální ředitel společnosti Vítkovice Nuclear Power (VNP). Ta patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group a zabývá se projekty určenými pro jadernou energetiku. Společnost VNP vznikla v roce 2008, kdy zastřešila projekty obnovy a modernizace kapacit pro výrobu zařízení pro atomové elektrárny. Celý rozhovor je ke stažení zde. ...

Celý článek zde

Monitoring kvality plamenů v teplárnách

Publikováno: 2.7.2011, Aktualizováno: 3.7.2011 11:31

Rozdíl mezi dobrým a špatným spalováním má pro provozovatele tepelných elektráren velký význam. Roland Zepeck z německé společnosti Durag v článku vysvětluje, jak lze využívat technologii monitorování k dosažení lepšího spalování. Roland Zepeck je držitelem diplomů v oboru chemického inženýrství a procesní chemie. Napsal několik článků o různých aspektech ekologického monitorování a spalovací technologie. Celý článek najdete zde. ...

Celý článek zde

„Řešení založená pouze na pasivních systémech nemusí být schopna dostatečně flexibilně reagovat na nečekanou souhru mnoha okolností, jako tomu bylo ve Fukušimě,“

Publikováno: 20.6.2011

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Thomas Epron, ředitel AREVA pro střední a východní Evropu....

Celý článek zde

"Přenosovou soustavu připravujeme tak, aby vyhověla všem variantám dostavby jaderné elektrárny Temelín,“

Publikováno: 20.6.2011

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Milan Kovařík, člen představenstva společnosti ČEPS, a. s. Celý článek, který vyšel v aktuálním čísle časopisu All for Power, najdete v PDF zde. Zajistěte si předplatné časopisu a budete dostávat časopis jako první. Předplatné zde....

Celý článek zde

„Český průmysl může vejít do pomyslné brány dodavatelského řetězce Westinghouse, který se nyní buduje pro Evropu,“

Publikováno: 17.6.2011

 uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Norman Eisen, nový velvyslanec USA v Česku....

Celý článek zde

Nové číslo časopisu All for Power vyšlo v červnu

Publikováno: 17.6.2011

Počátkem června vyšlo další číslo časopisu All for Power. Velká část je věnována nové zapouzdřené rozvodně v transformovně Chotějovice a novému vedení V480. Obsah celého časopisu tak i investičního celku v Chotějovicích najdete dále v tomto článku. Zajistěte si předplatné časopisu All for Power zde....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>