Nacházíte se:  Úvod    Spalovny    Zařízení sice stárne, náklady na údržbu rostou, ale i tak můžeme mluvit o jednom z nejlépe fungujících energetických zařízení v Česku

Zařízení sice stárne, náklady na údržbu rostou, ale i tak můžeme mluvit o jednom z nejlépe fungujících energetických zařízení v Česku

Publikováno: 21.4.2017
Rubrika: Spalovny

Tak jak naznačil v předchozím rozhovoru ředitel ZEVO Malešice, v souvislosti s rostoucím stářím zařízení spalovny rostou i požadavky na údržbu. „Rok od roku vynakládáme na tyto účely vyšší finanční částku. Aktuálně se v případě údržby pohybujeme na úrovni 10 až 13 % ročních nákladů. Od roku 2012 zaznamenáváme trvalý nárůst. Mimo uvedené stáří zařízení za tím stojí i zprovoznění technologie kogenerace (rok 2010), od kdy vlastně jede ZEVO na 100 % a na stavu zařízení je to samozřejmě znát,“ uvedl Ing. Tomáš Žižka, vedoucí odboru údržby a investic ZEVO Malešice.

NUTNÁ MODERNIZACE KOTLŮ

Za stávajícího stavu by bylo otázkou času, kdy by ZEVO nebylo schopno energeticky využít a zpracovat tolik odpadu, kolik je do Malešic sváženo z Prahy a okolí. Proto se vedení ZEVO rozhodlo pro obnovu všech čtyř linek, především pak kotlů. Přípravné práce na obnovu prvního kotle jsou již v plném běhu. „Odpadů v Praze neubývá a nemůžeme si dovolit odstavit ani na malý čas celou spalovnu. Máme celkem čtyři linky (čtyři kotle) a v provozu jsou vždy tři a jeden je v záloze. Zaznamenáváme zvyšující se množství netěsností a tím i krátkodobých vynucených odstávek, což má další negativní vliv na technický stav kotlů, především pak jejich vyzdívek,“ říká T. Žižka. Zařízení sice stárne, náklady na údržbu rostou, ale i tak můžeme mluvit o jednom z nejlépe fungujících energetických zařízení v Česku. „Postupně naší technologii vylepšujeme o modernější měřicí a řídící techniku nebo stávající měření rozšiřujeme o další úrovně – například na hlavních kouřových ventilátorech nyní měříme a vyhodnocujeme vibrace již ve dvou osách. Díky intenzivnějšímu a rozsáhlejšímu měření a analýze získaných dat jsme schopni predikovat čas následné opravy. Dále můžeme zjistit, že určitá komponenta je poruchovější, nebo vykazuje jiné hodnoty než zcela identická na jiné lince a můžeme se toto snažit v předstihu vyřešit,“ uvádí šéf údržby a investic malešické spalovny.

ÚDRŽBÁŘSKÉ ČINNOSTI

Nejnákladnější položkou v případě oprav jsou samozřejmě žáruvzdorné vyzdívky. Těch je na jednom kotli cca 55 m3 a v průběhu let se průběžně jednotlivé části vyzdívky opravují. „Na základě mnohaletého testování, kdy jsme zkoušeli několik typů vyzdívek, jsme již několik let plně spokojeni s řešením, které máme smluvně zavázané. Vyzdívky nám neodpadávají, netvoří se ani nálepy, tzn. vedení tepla je na požadované úrovni, vyhovuje nám i dohodnutý systém údržby, oprav a kvality,“ vysvětluje šéf údržby ZEVO Malešice.

Vedle drobných oprav poškozené vyzdívky se v rámci odstávek kontrolují a případně obnovují vybrané další komponenty (tlakové potrubí na kotli), izolace nebo se čistí vnitřek technologie od usazenin. „Změnili jsme způsob čištění vnitřku kotle. V minulosti jsme tuto činnost realizovali mechanicky po odstavení a vychladnutí kotle, což trvalo určitou dobu. Tímto způsobem se navíc pracovník nedostal do všech míst a čištění tak nebylo tolik efektivní, což jsme poznali až zase po najetí linky zpět do provozu, podle hodnot tlakové ztráty. Nyní toto čištění realizujeme za provozu pomocí technologie řízené exploze, tzn. bez nutnosti odstavení linky a čekání na vychladnutí. Tato technologie od firmy Online Cleaning Czech vyčistí 2. a 3. tah kotle precizněji, nánosy se následně netvoří tak často a výsledkem jsou značné provozní úspory,“ říká T. Žižka. O údržbu se v Malešicích stará cca 20 kmenových zaměstnanců, na větší údržbářské činnosti má ZEVO od roku 2007 externí firmu. Vedení firmy motivuje jednotlivce ke snaze o předávání zkušeností o provozu technologie a stavu zařízení včetně motivačního programu pro zlepšovací návrhy.

Ve velice dobrém technickém stavu je poslední dodaný velký investiční celek, technologie kogenerace. „Jsme v pravidelném kontaktu se specialisty firmy Siemens, kteří parní turbínu pravidelně servisují a vyhodnocují diagnostiku stavu. Turbogenerátor je po šesti letech provozu ve výborné kondici, že zatím není potřeba realizovat původně plánovanou 45-ti denní velkou inspekční odstávku, která by měla dopad nejen do ekonomiky provozu ZEVO, ale bylo by potřeba realizovat značné množství dalších opatření, souvisejících s bezpečnosti práce a provozu,“ vysvětluje T. Žižka.

PROBLÉMY VYŘEŠENY

Známým problémem v pražské ZEVO byl opakovaný výskyt poruch na dvou ze čtyř identických „chladičů“ resp. výměníků spaliny/voda okruhu rekuperace. „Dlouhou dobu jsme si s tím nevěděli rady. Na určitých místech docházelo pravděpodobně ke změně proudění a tím k lokálnímu varu kapaliny. Jediný rozdíl mezi identickými výměníky byl pouze v proudění spalin (geometrie vstup/výstup), výměníky jsou pouze zrcadlově otočeny. Přešli jsme na jiný, konzervativnější typ konstrukce výměníku a zatím je klid. Výhodou nového řešení je i to, že v případě, kdy by se na jedné z cca 900 trubek výměníku objevila netěsnost, není potřeba odstavovat celou linku, ale konstrukce umožňuje řešit lokální opravu za provozu.

Ke změně řešení v okruhu rekuperace tepla spalin došlo také u „ohříváků“ - výměníků, které ohřívají spaliny před vstupem do komína. Zde nebyla změněna konstrukce ale materiál. Přešli jsme na vysoce odolný materiál Alloy 59 bez původně instalované ochranné teflonové vrstvy.

REZERVY V DOKUMENTACI

Od roku 2007 spalovna realizuje postupný proces revize archivu dokumentace a tuto dokumentaci digitalizuje. Data slouží jak pro interní potřeby, tak i pro potřeby dodavatelských firem. „Z objektivních důvodů se v době několika etapové výstavby ZEVO na stav dokumentace (přerušení výstavby, doplnění rozestavěného projektu o mokré čištění spalin, změnu generálního dodavatele atd.) moc nedbalo a výsledkem je častý nesoulad mezi jednotlivými částmi dokumentace a také mezi skutečným stavem např. stavební části, názvoslovím atd. Dalším typickým znakem je používání slangových nebo místních názvů technologie, které se liší i mezi jednotlivými směnami. Z tohoto důvodu je někdy následná identifikace konkrétní komponenty úkol téměř pro detektivní kancelář.“ V současnosti zavádí ZEVO Malešice postupný přechod na systém jednotného značení KKS (elektrárenský systém značení) jednotlivých komponent. „U nově instalovaných zařízení již tento systém uplatňujeme. Záměrem do budoucna je vytvoření nového systému správy dokumentace, aby každá komponenta měla jednoznačně definované značení, kód včetně veškerých databázově uspořádaných informací k této komponentě. Tato jednoznačnost (utilizace značení) umožní progresivnější řízení údržby a investic v našem informačním systému IS Helios,“ vysvětluje šéf údržby.

PRŮMYSL 4.0

Na závěr našeho povídání s Tomášem Žižkou se dostáváme k problematice Průmysl 4.0. „Automatizace činností v podmínkách takového provozu, jakým je ZEVO, je dost obtížná. Fluktuace zaměstnanců je zde minimální, provoz je postaven na zkušenostech jednotlivých lidí a jejich dlouholetých znalostí. Aby se na starý stroj nasadil nějaký moderní „robot“, tak to by bylo minimálně velice nákladné. Pokud by se stavěla zcela nová spalovna, nasazení automatizace některých činností by dávalo větší smysl. V souvislosti s vizí Průmysl 4.0 se snažíme omaximální vytěžení provozních dat, čísel a údajů o technologii, tedy o ještě masivnější a efektivní nasazování měření, a jejich analýzu. O stavu zařízení a výrobě máme tak on-line přesné informace, které můžeme zobrazovat kdykoliv a kdekoliv, třeba i na chytrém telefonu či tabletu“ dodal T. Žižka.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Související články


Fotogalerie
Tomáš Žižka

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (55x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Spalovna komunálního odpadu v Gärstadu – příklad netradiční architektury v průmyslovém prostředíSpalovna komunálního odpadu v Gärstadu – příklad netradiční architektury v průmyslovém prostředí (37x)
Když se podnik Tekniska Verken z Linköpingu (Švédsko) rozhodl rozšířit své výrobní zařízení v Gärstadu, provedl to zcela...
Bosch: inovativní řešení pro průmyslové kotleBosch: inovativní řešení pro průmyslové kotle (35x)
Společnost Bosch Industriekessel GmBh v Gunzenhausenu vyrábí průmyslové parní a horkovodní kotle větších výkonů. Zastoup...