Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Zájem podniků o krátkodobé trhy OTE roste

Zájem podniků o krátkodobé trhy OTE roste

Publikováno: 18.9.2014
Rubrika: Lidé-Věci-Události

 

 

 

Až pětina obchodů s elektřinou v České republice proběhne na krátkodobých trzích organizovaných společností OTE. Flexibilita obchodování, nabízené portfolio produktů a spolehlivá dodávka elektřiny přesvědčily ke vstupu na tento trh již 105 tuzemských a zahraničních společností. V loňském roce tvořil meziroční nárůst objemu zobchodované elektřiny více než osm set tisíc megawatthodin.

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobý trh s elektřinou organizovaný společností OTE byl založen v roce 2002. Od jeho zprovoznění neustále stoupá nejen počet účastníků, ale i objem uskutečněných obchodů. V roce 2013 dosáhlo zobchodované množství elektřiny 12 990 GWh, což je meziroční nárůst o 7 % a dokonce o 120 % oproti obchodování v roce 2010. Objem provedených obchodů zaručuje dostatečnou likviditu krátkodobých trhů OTE, což láká nové zájemce. Zatímco převážnou většinu evidovaných 105 účastníků tvoří výrobci elektřiny nebo obchodníci, stále častěji zvažují možnost zapojit se i velcí spotřebitelé z řad podniků. Během posledních pěti let se do obchodování zapojili např. papírna, sklárna, cementárna, provozovatel přenosové soustavy či dopravní podnik.
Energeticky náročné firmy se stále častěji poohlížejí po možnosti své portfolio nákupů elektřiny diverzifikovat a tak snižovat náklady na pořízení elektřiny. Zatímco ještě před deseti lety pořizovaly veškerou elektřinu prostřednictvím dlouhodobých, někdy i dlouholetých, smluv, nyní může být ekonomicky výhodnější nakupovat značnou část své spotřeby variabilně – po čtvrtletích, měsíčně nebo po ještě kratších úsecích. Krátkodobé trhy OTE nabízejí možnost nakupovat i prodávat elektřinu ve velmi krátkém čase před termínem dodávky – v řádech dnů či dokonce hodin. V roce 2013 se průměrná cena na denním trhu OTE s elektřinou pohybovala kolem 36,74 EUR/MWh (tj. 955 Kč/MWh).
Tato obchodní platforma je lákavá především pro podniky s vyšší spotřebou elektřiny nebo ty, které nákup nebo prodej elektřiny potřebují řídit flexibilně. „Krátkodobé trhy OTE umožňují účastníkům diverzifikovat portfolio nákupů či prodeje elektřiny a minimalizovat rizika. Jedná se především o rizika spojená s odchylkou, tedy zpoplatněným rozdílem mezi sjednaným a skutečně odebraným či dodaným množstvím elektřiny,“ říká předseda představenstva OTE, a. s., Jiří Šťastný.
Jako modelový příklad uvádí podnik, který má zajištěnou dodávku elektřiny pro energeticky náročnou výrobu, ale v důsledku havárie zařízení není schopný nasmlouvanou dodávku odebrat. Nakoupená elektřinu mu přebývá a hrozí, že bude platit nemalé částky za takto vzniklou odchylku. „Na našem krátkodobém trhu lze v takovém případě přebytečnou elektřinu pružně a rychle prodat. Tím se odchylka sníží, zcela eliminuje, nebo dokonce v některých případech vygeneruje zisk – třeba když zrovna na trhu převládá poptávka a cena elektřiny letí vzhůru,“ vysvětluje Šťastný. Elektřina může samozřejmě nejen přebývat, ale i chybět. Potenciálními účastníky krátkodobého trhu OTE jsou například sklárny, hutě, papírny, cementárny, automobilky, mlýnice štěrkoven a pískoven, chemický průmysl, dopravní podniky apod.

 

 

 

 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor

Související články


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

O radioaktivitě, která léčí i škodí (40x)
V tomto příspěvku přinášíme několik otázek a odpovědí, které se týkají radioaktivity (spolupráce s RNDr. Lenkou Thinovou...
Zástupci BEZ Transformátory prezentovali na veletrhu Amper 2013 (36x)
V rámci letošního ročníku veletrhu Amper 2013 se časopis All for Power podílel na unikátním projektu, jehož duchovním ot...
Novým generálním ředitelem Třineckých železáren se stal Jan CzudekNovým generálním ředitelem Třineckých železáren se stal Jan Czudek (36x)
Společnost Třinecké železárny vede od 1. ledna 2012 nový generální ředitel. Stal se jím Ing. Jan Czudek, který doposud p...