Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Xervon = profesionální realizace lešení pro velké energetické projekty

Xervon = profesionální realizace lešení pro velké energetické projekty

Publikováno: 27.2.2017
Rubrika: Zajímavosti

Společnost XERVON (člen skupiny REMONDIS) patří k předním firmám v Evropě, které zajišťují komplexní služby pro energetiku a těžký průmysl. Zaměřuje se tak především na chemický průmysl, petrochemii, energetiku a ocelářství. Neméně významný je pro tuto firmu i sektor stavebnictví a lodní průmysl. Firma XERVON se specializuje například na výstavbu lešení, na realizace izolací a ochranu proti požáru, přípravu povrchů a povrchovou ochranu izolačních komponent a na jejich následnou údržbu.

Díky širokému počtu vysoce kvalifikovaných specialistů a rozsáhlému technologickému zázemí XERVON nabízí klientům individuální řešení a komplexní služby z „jednoho místa“. To s sebou nese minimalizaci komplikací v rámci komunikace „klient/realizátor“. Aplikovaný systém se vyznačuje uvedením do vzájemného souladu množství různorodých profesí přímo na staveništi, precizní koordinací všech potřebných činností a progresivním řízením zakázky. Zákazníkovi toto vše přináší mnohé výhody, zejména z hlediska dodržení časového harmonogramu, hospodárnosti a efektivity jeho investičního záměru.

V uvedených segmentech trhu a v prezentované nabídce služeb a řešení patří firma Xervon ke špičkovým v oboru. Úspěch na trhu a značné renomé firmy stojí na dlouholetých zkušenostech a neustálém rozvoji odborné způsobilosti lidí a rozšiřování technického vybavení. Díky tomu je společnost Xervon kompetentní k realizaci projektů menšího ale i většího rozsahu, o čemž svědčí mnohé reference. Ať již jde o jakýkoliv projekt, XERVON je vždy zárukou precizní přípravy projektu, profesionálního provedení a to vše při zajištění všech požadavků na bezpečnost práce.

V Česku a na Slovensku je XERVON vysoce aktivní a úspěšný v oblastech výstavby lešení pro realizace velkých energetických projektů, ať již jde o výstavbu na „zelené louce“, či v případě komplexních obnov, ekologických akcí či modernizací. Příkladem z posledních let je výstavba lešení pro potřeby výstavby paroplynové elektrárny Malženice nebo pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce, LDPE4, Slovnaft Bratislava a U.S.Steel Košice (kotol K7). Společnost XERVON se taktéž úspěšně podílí na modernizaci a ekologizaci Elektrárny Nováky. Inovativním a bezpečnějším řešením stavby lešení přispěli k úspěchu celého projektu. Zajímavé jsou taktéž reference, které firma získala v rámci hutního průmyslu. Zde všude se XERVON osvědčil jako spolehlivý a kompetentní partner.

Zajímavou referencí, která se oboru energetiky či průmyslu dotýká okrajově, ale kde Xervon prokázal svou odbornost v oblasti izolací, je zakázka pro renomovaného výrobce cisternových vagónů. Pro tohoto klienta firma izolovala dvě stovky železničních vagónů.

Z podkladů firmy XERVON GmbH

Xervon = professional scaffolding for large-scale energy projects
XERVON (a member of the REMONDIS group) ranks among leading European companies providing comprehensive services for the energy sector and heavy industry. In particular, it focuses on chemical, petrochemical, energy and steel sectors. The construction and shipbuilding industry sectors are also of a great importance for the company. XERVON specialises in the construction of scaffolding, insulation and fire protection projects, preparation of surface and surface treatment for insulation components and their subsequent maintenance.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Společnost Xervon se specializuje na výstavbu lešení pro velké průmyslové projekty

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (373x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (60x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Účinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbHÚčinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbH (44x)
Explosion Power GmbH je Švýcarská firma, která vyvíjí, vyrábí, prodává a provádí údržbu Šok-Pulz-Generátorů po celém svě...